Gastromottagningen

Problem från magtarmkanalen är relativt vanligt hos både hund och katt. Vi på Gastromottagningen utreder din hunds eller katts magproblem!

På Gastromottagningen träffar du veterinärer och sköterskor med stor kunskap om, och intresse av, mag- och tarmsjukdomar hos hundar och katter. 

Både kräkningar och diarrér kan bero på orsaker utanför magtarmkanalen varför det är viktigt med en noggrann utredning innan diagnos ställs.

Hur går en undersökning till?

Vanligen bokar vi först en polikliniktid till en veterinär vid Gastromottagningen. Vi går igenom sjukdomshistoria för ditt djur samt eventuella testade dieter och medicineringar.

Därefter görs en klinisk undersökning av djuret. Vi tar ett blodprov för att utesluta andra underliggande sjukdomar som kan yttra sig som magbesvär. Provsvar lämnas per telefon av veterinär, oftast inom en vecka.

I de flesta fall vill vi även utesluta parasiter i magtarmkanalen. Detta görs med ett avföringsprov. Avföring från tre dagar samlas i avföringspåse och sparas i kyl. När alla tre prov samlats ihop skickas de in till laboratoriet i medföljande vadderat och förfrankerat kuvert. Veterinär svarar ut resultatet av avföringsprovet cirka en vecka efter att ni postat det till laboratoriet.

En ultraljudsundersökning av bukhålans organ tillhör i de flesta fall utredningen. Detta är för att se förändringar på organ som ligger utanför tarm och magsäck som vi inte kommer se när vi väl gör endoskopin. Vi kan få en bra bild av hur njurar, lever, mjälte, bukspottkörtel och lymfknutor ser ut. Vi undersöker även magsäck och tarm där vi inspekterar lager i magtarmvägg samt utvärderar tarmrörelser och fyllnad av magsäck och tarm.

I vissa fall görs en kompletterande röntgenundersökning av buk och brösthåla.

När poliklinikutredningen är klar går vi vidare med en endoskopi av matstrupe, magsäck och tarm. Vårt gastroteam tar då hand om din hund eller katt för en endoskopiutredning på operationsavdelningen. Djuret sövs i full narkos och matstrupe, magsäck och tarm undersöks med en böjlig kamera (fiberendoskop). Vi inspekterar slemhinna, ser om det finns skador på denna samt tar vävnadsprover som skickas till laboratorium för analys.

Provsvaren diskuteras på ett uppföljande poliklinikbesök som vi bokar in på operationsdagen.

Endoskopiutredningen innebär inga sår eller smärta för din hund/katt, som vanligen kan gå hem på kvällen efter undersökningen.

Här hittar du bra information om du hund eller katt ska genomgå en endoskopiundersökning på Albano.

Kontakta Gastromottagningen

E-post: albano.gastromottagning@anicura.se
Telefon: 08-505 304 65
Telefontid: tisdagar 15:00-16.00. Övrig tid telefonsvarare.

Våra medarbetare på Gastromottagningen

 • Amanda L

  Leg. Veterinär

 • Annika K

  Leg. Veterinär med specialistkompetens

 • Caroline H

  Leg. Veterinär med specialistkompetens

 • Carina K

  Leg. Veterinär

 • Dana K

  Leg. Veterinär

 • Karin E

  Leg. Veterinär

 • Yen D

  Legitimerade djursjukskötare

 • Lovisa S

  Legitimerade djursjukskötare

 • Rebecca L

  Djurvårdare

Våra mottagningar

 • AniCura Djursjukhuset Albano är ett av Sveriges främsta akutdjursjukhus. Vi kan ta emot akut sjuka eller skadade djur utan tidsbeställning under samtliga våra öppettider, men ring om möjligt innan så att vi kan ge ditt djur bästa vård när ni kommer …

  Läs mer om detta

 • Vi erbjuder besök till ett team av veterinär och sköterska som är utbildade inom beteendeproblem, medicinering av dessa samt hantering av rädda och stressade djur på kliniken.

  Läs mer om detta

 • På bildmottagningen arbetar ett mycket rutinerat team som till sin hjälp har bland annat 5 ultraljudsmaskiner, 2 digitala röntgenenheter, en MR och en DT-scanner. Avdelningen har ett nära samarbete med det övriga djursjukhuset och främst med mottagn…

  Läs mer om detta

 • Epilepsicentrum bidrar med vetenskapligt underbyggd information kring sjukdomen epilepsi på hund och katt. Denna information känns angelägen då det, trots att epilepsi är en förhållandevis vanlig sjukdom, råder en hel del osäkerhet kring utredning o…

  Läs mer om detta

 • Problem från magtarmkanalen är relativt vanligt hos både hund och katt. Vi på Gastromottagningen utreder din hunds eller katts magproblem!

  Läs mer om detta

 • Hjärtgruppen på AniCura Djursjukhuset Albano ansvarar för utredning och behandling av patienter där hjärtsjukdom misstänks eller har konstaterats, samt så kallad ”screening” av friska hundar och katter med en ökad genetisk risk för att utveckla hjär…

  Läs mer om detta

 • Välkommen till Hudmottagningen på AniCura Djursjukhuset Albano! Här erbjuder vi undersökning, diagnostisering och behandling av sjukdomstillstånd såsom allergier, hud- och öroninfektioner, parasitinfestationer, håravfall och immunologiska sjukdomar…

  Läs mer om detta

 • Här tar vi emot din katt i ett väntrum helt fritt från hundar. Ni kan sitta ner och ta en kaffe och titta på våra fina fiskar som simmar i akvariet under tiden ni väntar. Till oss kan du söka för de flesta åkommor din katt kan ha råkat ut för. Oftas…

  Läs mer om detta

 • Välkommen till Medicinmottagningen på AniCura Djursjukhuset Albano! Här tar vi hand om patienter som lider av invärtes sjukdomar, exempelvis hormonella rubbningar, lever- och njursjukdomar, urinvägsproblem och immunologiska sjukdomar. En utredning i…

  Läs mer om detta

 • Vid Albanos Neurologimottagning finns specialistkompetens och bästa tekniska resurser att undersöka, utreda, diagnostisera och behandla alla neurologiska sjukdomstillstånd.

  Läs mer om detta

 • Onkologimottagningen på AniCura Djursjukhuset Albano bedriver en högt specialiserad behandling och vård av hundar och katter med cancer och andra tumörsjukdomar. Vi har Sveriges längsta erfarenhet av onkologi för hund och katt! Till oss kan du komma…

  Läs mer om detta

 • Varje år behandlas ett stort antal hundar och katter med ortopediska skador och sjukdomar på AniCura Djursjukhuset Albano. Hos oss får ditt djur ett engagerat omhändertagande genom hela processen, från utredning och diagnostik till operation och eft…

  Läs mer om detta

 • Efter en skada eller operation är rehabilitering en mycket viktig del av behandlingen. Vi på Anicura Djursjukhuset Albano erbjuder anpassad behandling och träning med legitimerade sjukgymnaster/fysioterapeuter fem dagar i veckan!

  Läs mer om detta

 • Här på Albano tar vårt team av legitimerade veterinärer och tandsköterskor emot hundar och katter för avancerad tandvård. Vi tar även emot hundar och katter i riskgrupp för alla typer av tandåtgärder.

  Läs mer om detta

 • Om ditt djur behöver läggas in för vidare utredning eller behandling är det vårdavdelningen som tar hand om honom eller henne. Här arbetar våra veterinärer och djursjukskötare på att skapa en stressfri och lugn miljö. Vi lägger mycket tid på omvårdn…

  Läs mer om detta

 • Vid ögonmottagningen på AniCura Djursjukhuset Albano undersöker, diagnostiserar och behandlar vi de allra flesta ögonrelaterade problem hos hund och katt.

  Läs mer om detta

Error

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded.