Gastromottagningen

Problem från magtarmkanalen är relativt vanligt hos både hund och katt. Vi på Gastromottagningen utreder din hunds eller katts magproblem!

På Gastromottagningen träffar du veterinärer och sköterskor med stor kunskap om, och intresse av, mag- och tarmsjukdomar hos hundar och katter. 

Både kräkningar och diarrér kan bero på orsaker utanför magtarmkanalen varför det är viktigt med en noggrann utredning innan diagnos ställs.

Hur går en undersökning till?

Vanligen bokar vi först en polikliniktid till en veterinär vid Gastromottagningen. Vi går igenom sjukdomshistoria för ditt djur samt eventuella testade dieter och medicineringar.

Därefter görs en klinisk undersökning av djuret. Vi tar ett blodprov för att utesluta andra underliggande sjukdomar som kan yttra sig som magbesvär. Provsvar lämnas per telefon av veterinär, oftast inom en vecka.

I de flesta fall vill vi även utesluta parasiter i magtarmkanalen. Detta görs med ett avföringsprov. Avföring från tre dagar samlas i avföringspåse och sparas i kyl. När alla tre prov samlats ihop skickas de in till laboratoriet i medföljande vadderat och förfrankerat kuvert. Veterinär svarar ut resultatet av avföringsprovet cirka en vecka efter att ni postat det till laboratoriet.

En ultraljudsundersökning av bukhålans organ tillhör i de flesta fall utredningen. Detta är för att se förändringar på organ som ligger utanför tarm och magsäck som vi inte kommer se när vi väl gör endoskopin. Vi kan få en bra bild av hur njurar, lever, mjälte, bukspottkörtel och lymfknutor ser ut. Vi undersöker även magsäck och tarm där vi inspekterar lager i magtarmvägg samt utvärderar tarmrörelser och fyllnad av magsäck och tarm.

I vissa fall görs en kompletterande röntgenundersökning av buk och brösthåla.

När poliklinikutredningen är klar går vi vidare med en endoskopi av matstrupe, magsäck och tarm. Vårt gastroteam tar då hand om din hund eller katt för en endoskopiutredning på operationsavdelningen. Djuret sövs i full narkos och matstrupe, magsäck och tarm undersöks med en böjlig kamera (fiberendoskop). Vi inspekterar slemhinna, ser om det finns skador på denna samt tar vävnadsprover som skickas till laboratorium för analys.

Provsvaren diskuteras på ett uppföljande poliklinikbesök som vi bokar in på operationsdagen.

Endoskopiutredningen innebär inga sår eller smärta för din hund/katt, som vanligen kan gå hem på kvällen efter undersökningen.

Här hittar du bra information om du hund eller katt ska genomgå en endoskopiundersökning på Albano.

Kontakta Gastromottagningen

E-post: albano.gastromottagning@anicura.se

Broschyr

Läs mer om vår Gastromottagning i vår broschyr

Broschyr - Gastromottagningen

Relaterade artiklar

Våra mottagningar

 • AniCura Djursjukhuset Albano är ett av Sveriges främsta akutdjursjukhus. Vi kan ta emot akut sjuka eller skadade djur utan tidsbeställning under samtliga våra öppettider, men ring om möjligt innan så att vi kan ge ditt djur bästa vård när ni kommer …

  Läs mer om detta

 • 2023-05-17 - Vi har för nuvarande inte öppet för att ta emot nya patienter till vår Beteendemottagning. Detta gäller både du som söker dig till oss på egen hand eller du som blir remitterad till oss. Om du redan har skickat in en önskan om bokad tid…

  Läs mer om detta

 • På bildmottagningen arbetar ett mycket rutinerat team som till sin hjälp har bland annat 5 ultraljudsmaskiner, 3 digitala röntgenenheter, en MR och en DT-scanner.

  Läs mer om detta

 • Problem från magtarmkanalen är relativt vanligt hos både hund och katt. Vi på Gastromottagningen utreder din hunds eller katts magproblem!

  Läs mer om detta

 • Hjärtgruppen på AniCura Djursjukhuset Albano ansvarar för utredning och behandling av patienter där hjärtsjukdom misstänks eller har konstaterats, samt så kallad ”screening” av friska hundar och katter med en ökad genetisk risk för att utveckla hjär…

  Läs mer om detta

 • Välkommen till Hudmottagningen på AniCura Djursjukhuset Albano! Här erbjuder vi undersökning, diagnostisering och behandling av sjukdomstillstånd såsom allergier, hud- och öroninfektioner, parasitinfestationer, håravfall och immunologiska sjukdomar…

  Läs mer om detta

 • Här tar vi emot din katt i ett väntrum helt fritt från hundar. Till oss kan du söka för de flesta åkommor din katt kan ha råkat ut för. Oftast får du träffa samma veterinär vid varje besök. Vi arbetar enligt Fear free och Cat friendly guidelines. Va…

  Läs mer om detta

 • Välkommen till Medicinmottagningen på AniCura Djursjukhuset Albano! Här tar vi hand om patienter som lider av invärtes sjukdomar, exempelvis hormonella rubbningar, lever- och njursjukdomar, urinvägsproblem och immunologiska sjukdomar. En utredning i…

  Läs mer om detta

 • AniCura Djursjukhuset Albanos Neurologimottagning har specialistkompetens och avancerade tekniska resurser för undersökning, utredning, diagnostisering och behandling av neurologiska sjukdomstillstånd.

  Läs mer om detta

 • Onkologimottagningen på AniCura Djursjukhuset Albano bedriver en högt specialiserad behandling och vård av hundar och katter med cancer och andra tumörsjukdomar. Vi har Sveriges längsta erfarenhet av onkologi för hund och katt! Till oss kan du komma…

  Läs mer om detta

 • Varje år behandlas ett stort antal hundar och katter med ortopediska skador och sjukdomar på AniCura Djursjukhuset Albano. Hos oss får ditt djur ett engagerat omhändertagande genom hela processen, från utredning och diagnostik till operation och eft…

  Läs mer om detta

 • Efter en skada eller operation är rehabilitering en mycket viktig del av behandlingen. Vi på Anicura Djursjukhuset Albano erbjuder anpassad behandling och träning med legitimerade sjukgymnaster/fysioterapeuter fem dagar i veckan!

  Läs mer om detta

 • Det är en speciell upplevelse att låta din hund få valpar eller din katt få ungar och går allt som det ska är det magiskt. Vår Reproduktionsmottagning finns där för att hjälpa dig genom en mycket spännande och omvälvande tid.

  Läs mer om detta

 • 2023-10-17 - I nuläget har vi inte möjlighet att boka tandpatienter hos oss på AniCura Djursjukhuset Albano. Vi kommer att uppdatera här om läget förändras. Vi hänvisar tandpatienter till våra AniCura-kliniker i region Stockholm.

  Läs mer om detta

 • Om ditt djur behöver läggas in för vidare utredning eller behandling är det vårdavdelningen som tar hand om honom eller henne. Här arbetar våra veterinärer och djursjukskötare på att skapa en stressfri och lugn miljö. Vi lägger mycket tid på omvårdn…

  Läs mer om detta

 • Vid ögonmottagningen på AniCura Djursjukhuset Albano undersöker, diagnostiserar och behandlar vi de allra flesta ögonrelaterade problem hos hund och katt.

  Läs mer om detta

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.