Dietråd vid akut kräkning och diarré hos hund

Hunden behöver normalt ca 40-50 ml vätska/kg kroppsvikt och dygn, detta inkluderar det vatten som finns i maten. Vid kräkningar och diarré kan dygnsbehovet öka upp till det dubbla.

Om hunden inte dricker

Det är vanligt att hunden inte dricker frivilligt i samband med kräkning och/eller diarré. Den behöver då få vätska med sked eller spruta. Det går bra att ge vanligt vatten, alternativt risavkok eller vätskeersättning. Om hunden inte får behålla vatten eller om allmäntillståndet är påverkat bör veterinär kontaktas.

Dietschema

Nedan följer generella dietråd som rekommenderas vid akuta enstaka kräkningar och/eller diarré för en hund som fortfarande är pigg. Dietråden bör anpassas individuellt, ta alltid hänsyn till djurets allmäntillstånd. Om hunden fortsätter att kräkas och/eller ha diarré trots genomförd dietanvisning, bör veterinär kontaktas.

Dygn 1

Hunden bör ha fri tillgång till vatten. Om den vill dricka mycket vid ett och samma tillfälle kan vattnet portioneras ut, annars finns risk att den kräks upp vattnet direkt. Ge dietmat i små portioner varannan till var tredje timme, med uppehåll under natten. Lämplig diet är välkokt ris (kokas i dubbel mängd vatten och med förlängd koktid – det ökade vatteninnehållet är positivt i samband med diarré) tillsammans med kokt vit fisk, kokt kyckling eller kokt nötfärs. Ge 1 del fisk/kyckling/nötfärs till 3-4 delar ris. Det finns även färdig dietmat att köpa hos veterinär. Om hunden inte får behålla mat eller vatten bör veterinär kontaktas.

Valpar och hundar med underliggande sjukdomar löper större risk att bli akut sjuka i samband med kräkning och diarré, varför dessa behöver kontinuerlig tillsyn.

Dygn 2

Fortsätt med dietmat. Storleken på portionerna kan ökas något under förutsättning att hunden får behålla maten.

Dygn 3

Om djurets allmäntillstånd fortfarande är på bättringsvägen, och förluster i form av kräkning och diarré har minskat, kan storleken på portionerna utökas och antalet utfodringar minskas till 3-4 portioner dagligen. Skulle bakslag ske återgå till utfodring enligt dygn 1 och kontakta veterinär.

Från dygn 4

Diet bör fortgå i cirka två dygn efter det att diarrén eller kräkningen upphört. Antalet utfodringar minskas successivt till det normala för hunden samtidigt som storleken på portionerna ökas. Efter dygn fyra till fem brukar successiv inblandning av den vanliga hundmaten normalt kunna ske. Observera att ett tvärt foderbyte kan resultera i kräkning och diarré på nytt.

I vissa fall rekommenderas inte dietbehandling i hemmet utan veterinär bör uppsökas snarast:

  • Hunden kräks intensivt
  • Hunden kan ha ätit något giftigt
  • Hunden kan ha ätit ett främmande föremål som kan sitta fast i tarmen
  • Om hunden kräks blod eller har rikligt med blod i avföringen
  • Om hunden är trött och medtagen eller om den har feber (>39°C)
  • Valpar och små hundar får snabbt blodsockerfall när de inte får i sig föda, varför dessa kräver noga uppsikt
  • Hundar med bakomliggande sjukdomar, till exempel njur- och leversjukdom

Tarmstabiliserande preparat

Tarmstabiliserande preparat används vanligtvis för att bidra till återställd tarmfunktion vid akut, okomplicerad diarré. Hunden bör vid behandling samtidigt ha ett gott allmäntillstånd och fri tillgång till vatten. Behandlingen kombineras med diet i små portioner (se ovan). Om hundens allmäntillstånd försämras eller om hunden inte kan behålla vätska bör veterinär kontaktas.

Livsmedel att undvika

Undvik att ge hunden mjölkprodukter, matrester, stor mängd fett och proteiner, tuggben och kryddad mat. Undvik också "godisar" och "belöningar" i form av köttbullar, korv och torkad blodpudding mm under tiden djuret inte har normal magtarmfunktion. De flesta vällingsorter innehåller mjölkprodukter som hundar med akuta diarréer kan ha svårt att bryta ner.

Relaterade produkter från vår webshop

Klicka på produkterna för att komma till shoppen!

  royalcanin_veterinarydiets_wet_gastrointestinal_1.jpgroyal_canin_gastro_intestinal__1_1.jpgcanikur_pro_pasta.jpg

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.