Hjärtcentrum

Hjärtgruppen på AniCura Djursjukhuset Albano ansvarar för utredning och behandling av patienter där hjärtsjukdom misstänks eller har konstaterats, samt så kallad ”screening” av friska hundar och katter med en ökad genetisk risk för att utveckla hjärtsjukdom. Hjärtcentrum tar emot ca 1300 hjärtpatienter årligen och bedriver även en omfattande verksamhet vad gäller ultraljud av bukhålans organ samt av mer ytligt liggande strukturer.

Har din hund eller katt problem med hjärtat?

Följande symptom kan vara ett tecken på hjärtproblem:

 • Andningsbesvär, dvs ökat antal andetag per minut och forcerad andning där bukmuskulaturen används för att öka andningens effekt
 • Svaghet framförallt i bakdelen och korta perioder av medvetandeförlust (svimningar)
 • Bukighet med ökat bukomfång
 • Avmagring där revbenen blir väl synliga och ryggradens utskott känns över ryggmuskulaturen

Om hund uppvisar något eller några av symptomen kan det vara bra att besöka en veterinär som kan lyssna efter blåsljud med stetoskop (auskultation). Om veterinären upptäcker blåsljud eller andra symptom som tyder på hjärtsjukdom remitteras patienten för en hjärtutredning hos specialutbildad kardiolog som kan genomföra ultraljud (ekokardiografi) och ibland även röntgen, EKG och blodprover beroende på symtom.

Många patienter som har hjärtfel behöver ingen behandling, åtminstone inte tidigt i livet. Men prognosen är varierande, därför är det bra att låta en kardiolog undersöka misstänkt hjärtsjukdom och se över behandlingsalternativ. 

Utrustning på hjärtcentrum

Ekokardiografi (hjärtultraljud)

 • Tvådimensionellt ultraljud: För närvarande finns 5 ultraljudsapparater, varav 2 är så kallat ”hjärt-dedicerade” utrustade med ett antal givare/mottagare för 2-dimensionellt ultraljud.
 • Dopplerteknik: Denna teknik används för att bedöma blodflödet i hjärtats hålrum och över dess klaffar. Högklassiga Dopplergivare för pulsad, färgkodad och kontinuerlig Doppler används för att med stor noggrannhet kunna diagnosticera olika hjärtfel samt att kunna beräkna tryck i hjärtats olika hålrum.
 • Tredimensionellt ultraljud: båda är hjärtmaskinerna är utrustade med tredimensionell ekokardiografi för att kunna utföra korrekta volymsberäkningar och åskådliggöra hjärtats anatomi i tre dimensioner.
 • Vävnadsdoppler: Denna teknik används framförallt för att påvisa sjukdomar eller skador i hjärtmuskeln.
 • "Speckle-tracking": Även denna teknik används för att diagnosticera sjukdomstillstånd i hjärtmuskeln.

EKG-registrering

Förutom sedvanlig EKG-registrering av hjärtpatienter sker EKG-övervakning kontinuerlig under operationer samt på vår intensivvårdsavdelning.

 • Dygnsregistrering med EKG, så kallad Holter-registrering: Vi utför
  dygnsregistrering av EKG, där i genomsnitt 100.000 individuella hjärtslag granskas, vid misstanke om oregelbunden hjärtverksamhet.
 • Röntgen av brösthålan: Konventionell röntgenundersökning av hjärta och lungor sker rutinmässigt vid utredning av luftvägsymptom och för att påvisa hjärtsvikt.
 • Datortomografi av brösthålan: Vid mer komplicerade hjärtmissbildningar kan datortomografi med kontrastundersökning användas.
 • Biomarkörer vid hjärtsjukdom: Blodprovstagning för analys av olika så kallade biomarkörer används ibland vid utredning av hjärtsjukdom.

Kirurgisk verksamhet vid Hjärtcentrum

På Albano har vi möjlighet att utföra ballongsprängning av förträngning i lungartären, åtgärd av PDA (kvarstående blodkärl efter fosterstadiet) med ACDO-teknik och inplantering av pacemaker på hund och katt. Läs mer om dessa ingrepp här.

Vem kan boka en tid på hjärtcentrum? 

Ditt djur kan bli remitterat till oss från en annan veterinär. Du kan också själv kontakta oss direkt för att boka en tid för dig och ditt djur utan remiss. 

Kontakta Hjärtcentrum

E-post:  albano.hjartmottagning@anicura.se
Telefon: 08-505 304 00 (växeln, välj tidsbokning)

Broschyr

Läs mer om vårt Hjärtcentrum i vår broschyr. 

Broschyr - Hjärtmottagningen

Relaterade artiklar

Våra mottagningar

 • AniCura Djursjukhuset Albano är ett av Sveriges främsta akutdjursjukhus. Vi kan ta emot akut sjuka eller skadade djur utan tidsbeställning under samtliga våra öppettider, men ring om möjligt innan så att vi kan ge ditt djur bästa vård när ni kommer …

  Läs mer om detta

 • På bildmottagningen arbetar ett mycket rutinerat team som till sin hjälp har bland annat 5 ultraljudsmaskiner, 3 digitala röntgenenheter, en MR och en DT-scanner.

  Läs mer om detta

 • Problem från magtarmkanalen är relativt vanligt hos både hund och katt. Vi på Gastromottagningen utreder din hunds eller katts magproblem!

  Läs mer om detta

 • Hjärtgruppen på AniCura Djursjukhuset Albano ansvarar för utredning och behandling av patienter där hjärtsjukdom misstänks eller har konstaterats, samt så kallad ”screening” av friska hundar och katter med en ökad genetisk risk för att utveckla hjär…

  Läs mer om detta

 • Välkommen till Hudmottagningen på AniCura Djursjukhuset Albano! Här erbjuder vi undersökning, diagnostisering och behandling av sjukdomstillstånd såsom allergier, hud- och öroninfektioner, parasitinfestationer, håravfall och immunologiska sjukdomar…

  Läs mer om detta

 • Här tar vi emot din katt i ett väntrum helt fritt från hundar. Till oss kan du söka för de flesta åkommor din katt kan ha råkat ut för. Oftast får du träffa samma veterinär vid varje besök. Vi arbetar enligt Fear free och Cat friendly guidelines. Va…

  Läs mer om detta

 • Välkommen till Medicinmottagningen på AniCura Djursjukhuset Albano! Här tar vi hand om patienter som lider av invärtes sjukdomar, exempelvis hormonella rubbningar, lever- och njursjukdomar, urinvägsproblem och immunologiska sjukdomar. En utredning i…

  Läs mer om detta

 • AniCura Djursjukhuset Albanos Neurologimottagning har specialistkompetens och avancerade tekniska resurser för undersökning, utredning, diagnostisering och behandling av neurologiska sjukdomstillstånd.

  Läs mer om detta

 • Onkologimottagningen på AniCura Djursjukhuset Albano bedriver en högt specialiserad behandling och vård av hundar och katter med cancer och andra tumörsjukdomar. Vi har Sveriges längsta erfarenhet av onkologi för hund och katt! Till oss kan du komma…

  Läs mer om detta

 • Varje år behandlas ett stort antal hundar och katter med ortopediska skador och sjukdomar på AniCura Djursjukhuset Albano. Hos oss får ditt djur ett engagerat omhändertagande genom hela processen, från utredning och diagnostik till operation och eft…

  Läs mer om detta

 • Efter en skada eller operation är rehabilitering en mycket viktig del av behandlingen. Vi på Anicura Djursjukhuset Albano erbjuder anpassad behandling och träning med legitimerade sjukgymnaster/fysioterapeuter fem dagar i veckan!

  Läs mer om detta

 • Det är en speciell upplevelse att låta din hund få valpar eller din katt få ungar och går allt som det ska är det magiskt. Vår Reproduktionsmottagning finns där för att hjälpa dig genom en mycket spännande och omvälvande tid.

  Läs mer om detta

 • 2023-10-17 - I nuläget har vi inte möjlighet att boka tandpatienter hos oss på AniCura Djursjukhuset Albano. Vi kommer att uppdatera här om läget förändras. Vi hänvisar tandpatienter till våra AniCura-kliniker i region Stockholm.

  Läs mer om detta

 • Om ditt djur behöver läggas in för vidare utredning eller behandling är det vårdavdelningen som tar hand om honom eller henne. Här arbetar våra veterinärer och djursjukskötare på att skapa en stressfri och lugn miljö. Vi lägger mycket tid på omvårdn…

  Läs mer om detta

 • Vid ögonmottagningen på AniCura Djursjukhuset Albano undersöker, diagnostiserar och behandlar vi de allra flesta ögonrelaterade problem hos hund och katt.

  Läs mer om detta

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.