Om AniCura

AniCura är en familj av framstående djursjukhus och kliniker specialiserade på sällskapsdjur. Företaget föddes ur idén att med gemensamma resurser skapa en bättre djursjukvård och grundades 2011 som den första sammanslagningen av djursjukhus i Norden.

Idag är AniCura en förebild inom avancerad djursjukvård och en uppskattad partner till djurägare och remitterande veterinärer i Europa.

Inom företaget erbjuds ett stort utbud av medicinska och kirurgiska tjänster. Detta innefattar alltifrån förebyggande vård och bassjukvård, till avancerad diagnostik, invärtesmedicin, intensivvård, kirurgi och ortopedi. AniCura erbjuder även rehabilitering, sjukgymnastik och kostrådgivning samt utvald djurmat och vårdprodukter.

AniCura erbjuder modern och högkvalitativ djursjukvård och har 450 djurkliniker och djursjukhus i Europa och skapar trygghet för djurägare genom hög tillgänglighet och patientsäkerhet. Företagets 11 000 passionerade medarbetare tar varje år hand om över 3,6 miljoner patienter. AniCura är en erkänd utbildnings- och remissinstans.

Vår vision är att tillsammans skapa framtidens djursjukvård.

Kvalitétsutvecklingsprogram inom AniCura

Kontinuerliga kvalitetsförbättringar är en viktig del av vårt hållbarhetsarbete. Högkvalitativ veterinärvård baseras inte enbart på expertis och avancerad utrustning, utan även förmågan att kontinuerligt utvecklas och förbättras.

AniCura etablerade ett eget medicinskt kvalitetsutvecklingsprogram – QualiCura – år 2015. Syftet med programmet är att stärka patientsäkerheten och förbättra vårdresultaten.

Nio fokusområden identifierades som särskilt viktiga för att uppnå programmets mål:

Läs mer om hur vi arbetar globalt med kontinuerliga kvalitétsförbättringar här.