Allergi hos katt

Allergi innebär att kroppens immunförsvar överreagerar med allergiantikroppar mot ämnen i omgivningen. De vanligaste allergierna är luftburen allergi, så kallad atopisk dermatit, och födoämnesallergi. Katter kan även utveckla kontaktallergi. I vissa fall går det inte att påvisa exakt mot vad katten är allergisk.

Katter med allergi utvecklar ofta klåda och inflammation i huden. Luftburen allergi är en livslång sjukdom som kräver individuell behandling för att katten ska må så bra som möjligt. Vid födoämnesallergi kan katten hållas symtomfri om födoämnen den inte tål kan undvikas.

Symtom

På katt är överdrivet slickande och putsande det vanligaste symtomet. Katter kan slicka bort pälsen på magen eller få stora sår runt nacke och hals.

Diagnos

För att ställa diagnosen allergi krävs att veterinären väger samman de olika symtomen och hudförändringarna och utesluter andra kliande orsaker som parasiter eller hudinfektioner.

Som en del i en hudutredning görs i många fall ett allergitest genom pricktest eller blodprov.

Det första steget är vanligen att utesluta att katten har födoämnesallergi. Detta görs genom att låta katten äta så kallad ”eliminationsdiet”, vilket innebär en diet med protein-och kolhydratkällor som katten hittills inte har exponerats för, under ca åtta veckor. Hydrolyserat foder är ett specialfoder, som är spjälkat så att immunförsvaret inte kan reagera mot proteinerna i fodret. Detta foder säljs enbart på djursjukhus och djurkliniker.

Om djurägaren istället väljer en hemlagad diet, måste ingredienserna väljas mycket noga och inte innehålla något av det som katten tidigare har ätit. Eliminationsdieten måste ges helt strikt, vilket innebär att katten inte får äta något annat än den utvalda dieten.

Under dietperioden är förhoppningen att hudförändringarna och eventuella öroninflammationer ska läka. För att veta att katten verkligen har födoämnesreaktion, och att inte förbättringen/läkningen skett på grund av övrig behandling, utförs en provokation med den tidigare utfodringen. Vid provokationen får katten vanligtvis en reaktion inom 14 dagar, men ofta ses en reaktion redan efter några dagar efter att katten fått det födoämne den inte tål.

Behandling

Behandling för en allergisk katt är alltid individuellt anpassad utifrån kattens symtom, grad av klåda och besvär och djurägarens möjligheter. Det är viktigt att försöka undvika det katten inte tål, särskilt om det är ett födoämne eller något som kan ändras i dess miljö. Medicinsk behandling med tabletter eller kapslar med kortison, ciklosporin eller andra allergimediciner kan bli aktuell. Ibland räcker det att smörja eller spraya kortison utvärtes.

Fettsyretillskott med omega 3/6 fettsyror är även en del av behandlingen eftersom hudbarriären är sämre på allergiska katter och det gäller att försöka återställa denna. Fettsyrorna kan även finnas berikade i foder till allergiska djur. Fettsyrorna har en viss klådstillande effekt.

Prognos

De allra flesta allergiska katter fungerar bra med rätt skötsel och behandling. Det är dock viktigt att komma ihåg att allergi är en livslång sjukdom. Därför är det viktigt med ett nära samarbete och bra dialog med den behandlande veterinären för att katten ska få bästa behandling.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.