Diarré hos katt

Vid diarré har katten lös eller vattnig avföring och kan även ha avföring oftare än normalt. Diarré är inte en enskild sjukdom utan ett sjukdomssymtom med flera möjliga orsaker.

Orsaker till diarré

Många katter råkar förr eller senare ut för en tillfällig tarmstörning i form av diarré. Hos framför allt yngre individer kan det vara en tarminfektion som ligger bakom, dvs infektion med parasiter, virus eller bakterier. Så länge kattens allmäntillstånd är gott och den äter som vanligt brukar prognosen i dessa fall vara god, men katten kan behöva undersökas av veterinär för att fastställa orsak.

Andra orsaker till diarré är:

 • Utfodringsrelaterade – katten har ätit något den inte tål, som t ex giftiga växter, skämd mat eller ett fodermedel den är överkänslig mot.
 • Läkemedelsrelaterade – vissa läkemedel kan verka retande på mage och tarm, såsom smärtstillande läkemedel och vissa sorters antibiotika.
 • Tarmsjukdom – kroniska förändringar i tarmen som stör tarmens funktion och kan medföra att katten får diarré. Hit hör bland annat inflammatorisk tarmsjukdom och tarmcancer.
 • Sjukdom i annan del av kroppen – diarré kan vara ett symtom på sjukdom i exempelvis lever, gallgångar eller bukspottkörtel.

Symtom

Beroende på den underliggande orsaken kan symtomen variera. Katten kan förutom diarré även ha kräkningar, nedsatt aptit, avmagring, nedsatt allmäntillstånd samt i en del fall dålig pälskvalitet.

När bör veterinär uppsökas

Sök vård akut om:

 • Katten inte äter. Katter är känsliga för fastetillstånd och inre organ kan ta skada även efter en kort tids fasta
 • Katten förlorar mycket vätska eller inte dricker/inte får behålla vatten
 • Katten har påverkat allmäntillstånd
 • Det finns misstanke om att katten fått i sig något giftigt
 • Det finns misstanke om att katten fått i sig något föremål som kan ha fastnat i tarmen
 • Diarré och/eller kräkning innehåller blod

Sök vård om:

 • Diarrén inte upphör trots dietråd
 • Katten har återkommande problem med diarréer

Diagnos

Vid veterinärbesöket ställer veterinären frågor om kattens ålder, hur länge diarrén har pågått, avföringens utseende och hur ofta katten bajsar, om katten har normal aptit, om den kräks, om det är en ute- eller innekatt, om den blivit avmaskad, om den gått ner i vikt, vad den äter för foder, vad den har haft för kroppstemperatur, om den står på någon medicinering mm. Därefter utförs en klinisk undersökning av katten.

Den kliniska undersökningen kompletteras ofta med blodprover och ibland utförs röntgen- eller ultraljudsundersökning. Ibland är det även aktuellt med avföringsprov. Fråga gärna din veterinär inför besöket om du ska ta med ett avföringsprov. 

Behandling

En del katter behöver skrivas in för vård i form av dropp, matning mm. I andra fall kan katten skötas i hemmet med skonkost och tarmnormaliserande preparat. Beroende på den underliggande orsaken kan ytterligare behandlingar vara aktuellt.

Relaterade produkter från vår webshop

Klicka på produkterna för att komma till shoppen!

multipaste_zoolac.jpg Specific-FID-Digestive-Support_9_28.png gastro-intestinal-moderate-calorie-v--d-kat_7_22.png

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.