Akut kräkning och diarré hos katt

Akut gastroenterit är det veterinärmedicinska uttrycket för en akut inflammation i mag- tarmkanalens slemhinnor, som visar sig i form av kräkning och/eller diarré.

Orsak

Orsaken till akut kräkning och/eller diarré kan vara många. Katten kan ha ätit olämplig eller otjänlig mat där bakterier direkt eller indirekt via toxiner (giftiga produkter), kan påverka magtarmkanalens funktion. Orsaken kan också vara infektiös i form av bakterier, parasiter och virus. Andra orsaker till kräkning och/eller diarré kan vara reaktion på läkemedel, intag av giftiga substanser eller att katten svalt ett främmande föremål som fastnat i magtarmkanalen. Kräkningar och diarré kan även vara symtom på allergi eller sjukdom i andra organsystem som t ex lever, njurar, bukspottkörtel eller sköldkörtel.

Symtom

Symtom vid akut gastroenterit är kräkningar och/eller diarré, ofta med ett hastigt förlopp som medför vätskebrist och eventuellt rubbningar i kroppens saltbalans. Vid upprepade kräkningar eller intensiva diarréer kan tillståndet snabbt bli kritiskt för katten, i synnerhet hos mycket unga individer och hos individer med bakomliggande sjukdomar.

Vätskebehov

I samband med kräkningar och diarré förlorar kroppen vätska och elektrolyter (salter). Ofta vill katten inte äta eller dricka vid akut gastroenterit och tillsammans med vätskeförlusterna så uppkommer då en vätskebrist – katten blir uttorkad. Vätskebehovet hos en katt är ca 50-60 ml per kilo kroppsvikt och dygn, men detta kan öka till det dubbla om katten har vätskeförluster i form av kräkning och diarré. Om katten inte vill dricka självmant måste du ge den vatten med sked eller spruta. Du kan även prova med vätskeersättning vilket utöver vatten även innehåller för kroppen viktiga salter.

Vad kan man göra själv?

Vid lindrigare former av akut kräkning och/eller diarré kan enkla åtgärder utföras hemma. Det viktigaste brukar vara att låta magsäcken och tarmen vila från mat någon enstaka timme, men vatten ska erbjudas. Katter ska inte vara utan mat någon längre period då de vid fasta/svält kan lagra in kroppsfett i levern. Risken för detta är större hos överviktiga katter.

Katter med kräkning och/eller diarré behöver en specialanpassad diet. Foder med hög smältbarhet och låg fetthalt, t ex kokt fisk eller kokt kyckling, rekommenderas. Det går även att köpa färdig dietmat hos veterinär. Läs mer om dietråd för katt vid akuta kräkningar och diarréer.

Tarmstabiliserande preparat kan med fördel ges när kräkningarna har upphört. Dessa innehåller gynnsamma bakterier och bidrar till att återställa tarmfloran. Preparaten kan köpas hos veterinär och på vissa apotek.

Det går att förebygga parvovirusinfektion genom vaccination. Kattens parvovirus, också kallat kattpestvirus, är relativt ovanligt idag tack vare att en stor andel av katterna är vaccinerade.

När bör veterinär uppsökas?

  • Om katten har stora vätskeförluster och/eller inte äter eller dricker samt har påverkat allmäntillstånd
  • Vid blodblandad kräkning eller diarré
  • Om kräkning eller diarré inte upphör trots dietråd
  • Om katten kan ha fått i sig något olämpligt föremål som kan ha fastnat i magtarmkanalen
  • Om katten kan ha ätit något som kan vara giftigt
  • Om katten inte kan behålla vatten eller vätskeersättning
  • Om kattens kroppstemperatur är under 38°C eller över 39°C i kombination med något av ovanstående

Behandling hos veterinär

En klinisk undersökning utförs av veterinär och ibland tas ett blodprov för att utesluta eller påvisa bakomliggande sjukdom, samt för att kontrollera saltbalansen i kroppen. Ibland kompletteras undersökningen med röntgen- eller ultraljudsundersökning för att vidare utreda orsaken till kattens symtom.

Behandlingen baseras på kattens sjukdomshistoria och allmäntillstånd. Lindrigt påverkade katter kan ibland behandlas med diet och fodertillskott i hemmet, medan måttligt påverkade och uttorkade katter oftast skrivs in för vidare vätskebehandling i form av dropp.

Antibiotika ordineras normalt sett inte. Vid tecken på en allmän infektion eller vid kraftigt blodtillblandad diarré kan antibiotikabehandling vara aktuellt. Det är ovanligt med bakteriella orsaker till kräkning och diarré hos katt. Antibiotika används inte i onödan med tanke på utveckling av antibiotikaresistens. Många antibiotikatyper kan till och med störa mag-tarmkanalens funktion.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.