Diarré hos hund

Det är vanligt att hundar drabbas av diarré och/eller kräkningar, vilket ofta är ett symtom på en inflammation i mage och tarm, så kallad akut gastroenterit. Magsjukan kan komma snabbt och försvinner också oftast relativt snabbt. Diarrén kan även vara kronisk, det vill säga att diarrén pågått mer än 2-3 veckor.

Orsak

Det finns många olika orsaker till uppkomst av diarré, däribland parasiter, virus, bakterier, foderbyte, intag av skämd mat och behandling med vissa läkemedel. Om flera hundar i hushållet drabbas samtidigt misstänks en smittsam orsak. Diarré kan även vara symtom på allergi eller sjukdom i andra organsystem som exempelvis lever, njurar, bukspottkörtel eller sköldkörtel.

Symtom

Diarrén kan variera i konsistens från grötliknande till vattentunn. Ibland blir diarrén slemmig eller blodtillblandad. Andra symptom kan vara minskad aptit, buksmärta och påverkat allmäntillstånd. Det är inte ovanligt att kräkningar förekommer samtidigt.

Vad kan man göra själv?

Om hunden drabbas av plötsliga diarréer så är det viktigt att ha noga koll på dess allmäntillstånd, eftersom det snabbt kan förändras. Det kan även vara bra att ta tempen på hunden. Normal temperatur är 38-39°C.

En hund med diarré behöver anpassad utfodring. Läs mer om dietråd vid diarré. Ibland kan hunden även behöva vätskeersättning.

Vid diarré går det ofta bra att använda något tarmstabiliserande preparat. Tarmstabiliserande preparat finns att köpa hos veterinär eller på Apoteket.

När bör veterinär uppsökas?

  • Om hunden har stora vätskeförluster och/eller inte dricker samt har påverkat allmäntillstånd.
  • Om hunden inte kan behålla vatten eller vätskeersättning.
  • Vid blodblandad diarré. 
  • Om diarrén inte upphör trots dietråd.
  • Om hunden kan ha fått i sig något olämpligt föremål som kan ha fastnat i magtarmkanalen.
  • Om hunden har ätit något som kan vara giftigt.
  • Om hundens kroppstemperatur är under 38°C eller över 39°C i kombination med något av ovanstående.

Diagnostik

Vid besök hos veterinär får hunden först genomgå en klinisk undersökning. Ofta tas ett blodprov och ibland kompletteras undersökningen med röntgen- eller ultraljudsundersökning för att utesluta bakomliggande orsaker. Hundar med mer kroniska diarréer behöver oftast utredas mer omfattande med utökade blodprover och avföringsprover samt i vissa fall en kameraundersökning av magtarmkanalen, så kallad endoskopisk undersökning.

Behandling hos veterinär

Behandlingen baseras på hundens sjukdomshistoria och allmäntillstånd. En kombination av vätskebehandling, diet och tarmstabiliserande preparat ges vanligtvis. Lindrigt påverkade hundar kan ofta behandlas i hemmet, medan måttligt påverkade och uttorkade hundar oftast skrivs in för vidare vätskebehandling. Oftast behöver dessa hundar minst ett par dagars behandling på djursjukhus innan de kan skrivas ut.

Antibiotika ordineras normalt sett inte då bakteriellt orsakad diarré är ovanligt. Vid blodblandad diarré tillsammans med påverkat allmäntillstånd och/eller feber, kan antibiotika vara en del av behandlingen. Antibiotika används inte i onödan med tanke på utveckling av antibiotikaresistens. Många antibiotikatyper kan till och med störa mag-tarmkanalen och förvärra situationen.

Relaterade produkter från vår webshop

Klicka på produkterna för att komma till shoppen!

Aptus-Attapectin-275302_7_9.pngmultipaste_zoolac.jpg specific-cid-15kg_1.jpg

 

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.