Bildmottagningen

På bildmottagningen arbetar ett mycket rutinerat team som till sin hjälp har bland annat 5 ultraljudsmaskiner, 3 digitala röntgenenheter, en MR och en DT-scanner.

Avdelningen har ett nära samarbete med det övriga djursjukhuset och främst med mottagningarna för neurologi, ortopedi och onkologi. Många patienter kommer via remisser från hela Mälardalen, men även från övriga landet.

Röntgen

När en röntgenundersökning utförs producerar röntgenapparaten strålar som passerar delen av kroppen som undersöks. De strålar som inte absorberats av kroppen träffar en detektor under kroppen. Strålningen passerar ganska lätt genom muskler och mjukdelar i djurets kropp men tränger svårare igenom hårdare benvävnad. Därmed träder de mjukdelar och hårdare benvävnad fram med olika täthet på bilden. Organen visas med olika grå nyanser medans djurets skelett kan se nästan vitt ut. I områden där kroppen har mycket luft passerar mycket av strålningen rakt igenom kroppen och framträder då som svarta områden i bilden.

Röntgenstrålning produceras när personalen trycker på exponeringsknappen/pedalen. När bilden är tagen finns ingen röntgenstrålning kvar i patienten eller i rummet där undersökningen utförs.

Hur går en röntgenundersökning till?

Vid undersökningar av skelettet behöver patienten ligga helt stilla. Hunden eller katten kan där av få lugnande medel eftersom kroppsdelen som ska undersökas behöver positioneras i ett bestämt läge. Om patienten ligger helt stilla minskar även risken för omtagning av bilder vilket leder till en minskad stråldos. Hundar och katter bör vara fastande inför röntgenundersökningar av skelettet för att kunna få lugnande medel. 

Kroppsdelen som ska undersökas placeras på bordet under röntgenapparaten. Under tiden som bilden tas måste hunden eller katten vara stilla. Det tar bara någon sekund och djuret känner ingen smärta av det. Många gånger håller sig röntgenpersonalen i ett annat rum för att inte bli utsatta för strålning vid upprepade tillfällen.

Vid alla röntgenundersökningar tas bilder från olika vinklar och i olika positioner. Vanligen tas en bild från sidan och en bild under-/framifrån på kroppsdelen som ska undersökas. Ytterligare bilder tas enligt bestämda rutiner beroende på vad frågeställningen är.

Hos oss läser radiologer av bilderna. Många gånger kan veterinären lämna besked om resultatet i samband med undersökningen men ibland behöver veterinären invänta granskning av våra radiologer. 

Personer under 18 år och gravida kvinnor får inte delta i röntgenundersökningen. Om djurägare eller personal måste vara kvar i undersökningsrummet används blyförkläden som skyddar mot strålningen.

Magnetresonanstomografi (MR)

Magnetresonanstomografi, eller MR, är en undersökningsteknik som använder sig av starka magnetfält och radiovågor. Det är vanligt att tro att MR står för Magnetröntgen vilket inte stämmer eftersom MR inte involverar strålning likt datortomografen och vanlig konventionell röntgen.

Varför MR?

En magnetkameraundersökning ger en bättre kontrastskillnad mellan olika typer av mjukdelsvävnader än exempelvis en DT. Det möjliggör även en tydligare åtskillnad av frisk respektive sjuk mjukdelsvävnad. En MR kan därmed visa detaljer som inte alltid är synliga med DT eller röntgen. 

Hur går en MR-undersökning till?

Vid undersökningen är det viktigt att djuret ligger still under dess varaktighet, vilket brukar variera mellan 30-90 minuter. Därför är det vanligt att djuret måste sövas. På grund av narkosen behöver djuret komma fastande sedan kvällen innan till undersökningen. 

Magnetkameraundersökningen utsätter djuret för ett kraftigt magnetfält. Därför är det viktigt att djurägaren redan före undersökningen berättar om djuret har metalldelar i kroppen, exempelvis höftprotes, skruvar i skelettet eller pacemaker. Alla metaller, även djurets ID-chip, stör bilden i form av svarta hålrum och en del metaller kan bli varma vid påverkan av det starka magnetfältet vilket kan resultera i brännskador.

Undersökningsbordet förs in i magnettunneln som är ungefär 1,5 meter lång. Ibland ges kontrast via kanylen i benet.

En MR-undersökning anses inte vara förenad med någon form av biverkning eller fara. Eftersom röntgenstrålning inte används kan undersökninggen upprepas flera gånger utan att orsaka problem för djuret. Däremot finns det såklart alltid en risk vid narkos.

Efter undersökningen kan djuret oftast gå hem samma dag och sedan invänta svaret på undersökningen. Eftersom en MR-undersökning genererar många bilder tar det oftast lite tid att bedöma undersökningen.

Datortomograf (DT)

Datortomografi (skiktröntgen) använder vi som ett komplement till traditionell röntgen vid undersökningar av buk och brösthåla, hjärna, näsa, skelett och leder. Datortomografen hjälper oss att få en bättre bild av de flesta organ i kroppen och vi kan säkrare avgöra och kartlägga olika sjukdomstillstånd. Bilderna är också ett värdefullt hjälpmedel inför en eventuell operation.

Till skillnad från traditionell röntgenteknik där röntgenstrålning sänds från en enda vinkel genom kroppen, sänder datortomografen röntgenstrålarna genom kroppen från flera olika vinklar. Strålarna fångas upp av detektorer som sänder uppgifter till en dator för bildbehandling. Informationen datorbearbetas och omvandlas till en tvådimensionell bild. Bilderna kan sedan sammanfogas i datorn till tredimensionella volymer vilket ger våra veterinärer möjlighet att rotera och vrida bilderna för bästa avläsning.

Så här går det till

Ditt djur ligger på en brits som förflyttas genom datortomografens röntgenrör. Röntgenrören roterar runt kroppen och sänder strålar från olika håll genom kroppen.För att bilderna ska bli tydliga är det viktigt att djuret ligger helt stilla, vilket innebär att vi söver eller sederar innan undersökningen. En skiktröntgen ger veterinären ett stort antal tvärsnittsbilder som underlag för sin bedömning.

Din veterinär meddelar provsvar och resultat. Om du gjort undersökningen hos oss på remiss meddelar vi reultaten till din veterinär.

Ultraljud

Ultraljud är ett högfrekvent ljud som alstras och mottas av en sändar/mottagar-enhet. När ljudvågorna som skickas iväg reflekteras de på olika sätt av kroppens vävnader och tidsskillnaden mellan sändning och mottagning mäts. En dator bearbetar resultatet som sedan visas på en monitor. 

De vanligaste undersökningarna är bukultraljud eller ekokardiografi (hjärtultraljud). När buken ultraljudas undersöks bukens organ, inklusive kärl och lymfknutor. Veterinären kan då bedöma förändringar i exempelvis lever, njurar och livmoder. Vid ett hjärtultraljud undersöker veterinären hjärtat på djuret, hjärtsäcken samt de kärl som leder till och från hjärtat. 

Hur går en ultraljudsundersökning till?

Vid en ultraljudsundersökning av djurets buk ligger djuret oftast på rygg i en mjuk madrass. I de flesta fall rakas buken. Vid ett hjärtultraljud ligger istället patienten i regel på sidan, oftast med ett EKG påkopplat. 

För att skapa en god kontakt används vanligen sprit och/eller gelé på huden. Huden kan bli irriterad av både rakning och gelé så en rekommendation är att området spolas av med vatten efter undersökningen. Många gåner kan vi ultraljuda utan att ge djuret lugnande medel.

Det finns inga kända risker med ultraljudsundersökningar och därmed får både gravida kvinnor och barn under 18 år närvara vid undersökningen. 

HCM- och PKD-screening

Vi utför också HCM- och PKD-screeningar. HCM (hypertrofisk kardiomyopati) är en hjärtmuskeldefekt hos främst katt. PKD är en ärftlig njursjukdom som har hittats hos perserkatter.

Det viktigt att du tar med din katts stamtavla samt ifyllt protokoll om du ska göra en HCM- eller PKD-screening. Observera också att din katt måste vara ID-märkt för att resultatet ska kunna registreras centralt.

Hjärtsjukdomar hos hund och katt utreds på Hjärtcentrum i samarbete med oss på Bild.

Information till djurägare - om röntgenundersökning

I samband med ditt besök hos oss kan det hända att ditt djur behöver en röntgenundersökning. Detta för att vi ska kunna hjälpa ditt djur på bästa sätt. I samband med denna röntgenundersökning kan du komma att bli tillfrågas att delta för att hjälpa till att hålla ditt djur.

Alla som deltar vid en röntgenundersökning skall bära blyförkläde och halsskydd för att skydda sig själv från strålningen. Alla våra undersökningar är berättigade och optimerade och vi använder så låg stråldos som det är möjligt för att få ut den information som vi behöver för att kunna hjälpa ditt djur.

Den risk som denna undersökning innebär för dig anses därför vara mycket låg.

Personer som är gravida eller under 18 år får inte närvara vid undersökningen.

Relaterade artiklar

Våra mottagningar

 • AniCura Djursjukhuset Albano är ett av Sveriges främsta akutdjursjukhus. Vi kan ta emot akut sjuka eller skadade djur utan tidsbeställning under samtliga våra öppettider, men ring om möjligt innan så att vi kan ge ditt djur bästa vård när ni kommer …

  Läs mer om detta

 • På bildmottagningen arbetar ett mycket rutinerat team som till sin hjälp har bland annat 5 ultraljudsmaskiner, 3 digitala röntgenenheter, en MR och en DT-scanner.

  Läs mer om detta

 • Problem från magtarmkanalen är relativt vanligt hos både hund och katt. Vi på Gastromottagningen utreder din hunds eller katts magproblem!

  Läs mer om detta

 • Hjärtgruppen på AniCura Djursjukhuset Albano ansvarar för utredning och behandling av patienter där hjärtsjukdom misstänks eller har konstaterats, samt så kallad ”screening” av friska hundar och katter med en ökad genetisk risk för att utveckla hjär…

  Läs mer om detta

 • Välkommen till Hudmottagningen på AniCura Djursjukhuset Albano! Här erbjuder vi undersökning, diagnostisering och behandling av sjukdomstillstånd såsom allergier, hud- och öroninfektioner, parasitinfestationer, håravfall och immunologiska sjukdomar…

  Läs mer om detta

 • Här tar vi emot din katt i ett väntrum helt fritt från hundar. Till oss kan du söka för de flesta åkommor din katt kan ha råkat ut för. Oftast får du träffa samma veterinär vid varje besök. Vi arbetar enligt Fear free och Cat friendly guidelines. Va…

  Läs mer om detta

 • Välkommen till Medicinmottagningen på AniCura Djursjukhuset Albano! Här tar vi hand om patienter som lider av invärtes sjukdomar, exempelvis hormonella rubbningar, lever- och njursjukdomar, urinvägsproblem och immunologiska sjukdomar. En utredning i…

  Läs mer om detta

 • AniCura Djursjukhuset Albanos Neurologimottagning har specialistkompetens och avancerade tekniska resurser för undersökning, utredning, diagnostisering och behandling av neurologiska sjukdomstillstånd.

  Läs mer om detta

 • Onkologimottagningen på AniCura Djursjukhuset Albano bedriver en högt specialiserad behandling och vård av hundar och katter med cancer och andra tumörsjukdomar. Vi har Sveriges längsta erfarenhet av onkologi för hund och katt! Till oss kan du komma…

  Läs mer om detta

 • Varje år behandlas ett stort antal hundar och katter med ortopediska skador och sjukdomar på AniCura Djursjukhuset Albano. Hos oss får ditt djur ett engagerat omhändertagande genom hela processen, från utredning och diagnostik till operation och eft…

  Läs mer om detta

 • Efter en skada eller operation är rehabilitering en mycket viktig del av behandlingen. Vi på Anicura Djursjukhuset Albano erbjuder anpassad behandling och träning med legitimerade sjukgymnaster/fysioterapeuter fem dagar i veckan!

  Läs mer om detta

 • Det är en speciell upplevelse att låta din hund få valpar eller din katt få ungar och går allt som det ska är det magiskt. Vår Reproduktionsmottagning finns där för att hjälpa dig genom en mycket spännande och omvälvande tid.

  Läs mer om detta

 • 2023-10-17 - I nuläget har vi inte möjlighet att boka tandpatienter hos oss på AniCura Djursjukhuset Albano. Vi kommer att uppdatera här om läget förändras. Vi hänvisar tandpatienter till våra AniCura-kliniker i region Stockholm.

  Läs mer om detta

 • Om ditt djur behöver läggas in för vidare utredning eller behandling är det vårdavdelningen som tar hand om honom eller henne. Här arbetar våra veterinärer och djursjukskötare på att skapa en stressfri och lugn miljö. Vi lägger mycket tid på omvårdn…

  Läs mer om detta

 • Vid ögonmottagningen på AniCura Djursjukhuset Albano undersöker, diagnostiserar och behandlar vi de allra flesta ögonrelaterade problem hos hund och katt.

  Läs mer om detta

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.