Bildmottagningen

På bildmottagningen arbetar ett mycket rutinerat team som till sin hjälp har bland annat 5 ultraljudsmaskiner, 2 digitala röntgenenheter, en MR och en DT-scanner. Avdelningen har ett nära samarbete med det övriga djursjukhuset och främst med mottagningarna för neurologi, ortopedi och onkologi. Många patienter kommer via remisser från hela Mälardalen, men även från övriga landet.

HCM- och PKD-screening

Vi utför också HCM- och PKD-screeningar. HCM (hypertrofisk kardiomyopati) är en hjärtmuskeldefekt hos främst katt. PKD är en ärftlig njursjukdom som har hittats hos perserkatter.

Läs mer om HCM här.

Det viktigt att du tar med din katts stamtavla samt ifyllt protokoll om du ska göra en HCM- eller PKD-screening. Observera också att din katt måste vara ID-märkt för att resultatet ska kunna registreras centralt.

Hjärtsjukdomar hos hund och katt utreds på Hjärtcentrum i samarbete med oss på Bild.

Datortomograf (DT)

Datortomografi (skiktröntgen) använder vi som ett komplement till traditionell röntgen vid undersökningar av buk och brösthåla, hjärna, näsa, skelett och leder. Datortomografen  hjälper oss att få en bättre bild av de flesta organ i kroppen och vi kan säkrare avgöra och kartlägga olika sjukdomstillstånd. Bilderna är också ett värdefullt hjälpmedel inför en eventuell operation.

Till skillnad från traditionell röntgenteknik där röntgenstrålning sänds från en enda vinkel genom kroppen, sänder datortomografen röntgenstrålarna genom kroppen från flera olika vinklar. Strålarna fångas upp av detektorer som sänder uppgifter till en dator för bildbehandling. Informationen datorbearbetas och omvandlas till en tvådimensionell bild. Bilderna kan sedan sammanfogas i datorn till tredimensionella volymer vilket ger våra veterinärer möjlighet att rotera och vrida bilderna för bästa avläsning.

Så här går det till?

Ditt djur ligger på en brits som förflyttas genom datortomografens röntgenrör. Röntgenrören roterar runt kroppen och sänder strålar från olika håll genom kroppen.För att bilderna ska bli tydliga är det viktigt att djuret ligger helt stilla, vilket innebär att vi söver eller sederar innan undersökningen. En skiktröntgen ger veterinären ett stort antal tvärsnittsbilder som underlag för sin bedömning.

Din veterinär meddelar provsvar och resultat. Om du gjort undersökninen hos oss på remiss meddelar vi reultatet till din veterinär.

Våra medarbetare på Bildmottagningen

 • Tove N

  Leg. Veterinär med specialistkompetens

 • Lisa F

  Leg. Veterinär med specialistkompetens

 • Hanna H

  Leg. Veterinär med specialistkompetens

 • Zandra L

  Leg. Veterinär med specialistkompetens

 • Ida-Linn B

  Legitimerade röntgensjuksköterskor

 • Gabriella H.K

  Legitimerade djursjukskötare

 • Matilda Ä

  Djurvårdare

 • Zandra L.M

  Djurvårdare