Bildmottagningen

På bildmottagningen arbetar ett mycket rutinerat team som till sin hjälp har bland annat 5 ultraljudsmaskiner, 2 digitala röntgenenheter, en MR och en DT-scanner.

Avdelningen har ett nära samarbete med det övriga djursjukhuset och främst med mottagningarna för neurologi, ortopedi och onkologi. Många patienter kommer via remisser från hela Mälardalen, men även från övriga landet.

Datortomograf (DT)

Datortomografi (skiktröntgen) använder vi som ett komplement till traditionell röntgen vid undersökningar av buk och brösthåla, hjärna, näsa, skelett och leder. Datortomografen  hjälper oss att få en bättre bild av de flesta organ i kroppen och vi kan säkrare avgöra och kartlägga olika sjukdomstillstånd. Bilderna är också ett värdefullt hjälpmedel inför en eventuell operation.

Till skillnad från traditionell röntgenteknik där röntgenstrålning sänds från en enda vinkel genom kroppen, sänder datortomografen röntgenstrålarna genom kroppen från flera olika vinklar. Strålarna fångas upp av detektorer som sänder uppgifter till en dator för bildbehandling. Informationen datorbearbetas och omvandlas till en tvådimensionell bild. Bilderna kan sedan sammanfogas i datorn till tredimensionella volymer vilket ger våra veterinärer möjlighet att rotera och vrida bilderna för bästa avläsning.

Så här går det till

Ditt djur ligger på en brits som förflyttas genom datortomografens röntgenrör. Röntgenrören roterar runt kroppen och sänder strålar från olika håll genom kroppen.För att bilderna ska bli tydliga är det viktigt att djuret ligger helt stilla, vilket innebär att vi söver eller sederar innan undersökningen. En skiktröntgen ger veterinären ett stort antal tvärsnittsbilder som underlag för sin bedömning.

Din veterinär meddelar provsvar och resultat. Om du gjort undersökninen hos oss på remiss meddelar vi reultatet till din veterinär.

HCM- och PKD-screening

Vi utför också HCM- och PKD-screeningar. HCM (hypertrofisk kardiomyopati) är en hjärtmuskeldefekt hos främst katt. PKD är en ärftlig njursjukdom som har hittats hos perserkatter.

Läs mer om HCM här.

Det viktigt att du tar med din katts stamtavla samt ifyllt protokoll om du ska göra en HCM- eller PKD-screening. Observera också att din katt måste vara ID-märkt för att resultatet ska kunna registreras centralt.

Hjärtsjukdomar hos hund och katt utreds på Hjärtcentrum i samarbete med oss på Bild.

Våra medarbetare på Bildmottagningen

 • Tove N

  Leg. Veterinär med specialistkompetens

 • Lisa F

  Leg. Veterinär med specialistkompetens

 • Hanna H

  Leg. Veterinär med specialistkompetens

 • Zandra L

  Leg. Veterinär med specialistkompetens

 • Ida-Linn B

  Legitimerade röntgensjuksköterskor

 • Gabriella H.K

  Legitimerade djursjukskötare

 • Matilda Ä

  Djurvårdare

 • Zandra L.M

  Djurvårdare

Relaterade artiklar

Våra mottagningar

 • AniCura Djursjukhuset Albano är ett av Sveriges främsta akutdjursjukhus. Vi kan ta emot akut sjuka eller skadade djur utan tidsbeställning under samtliga våra öppettider, men ring om möjligt innan så att vi kan ge ditt djur bästa vård när ni kommer …

  Läs mer om detta

 • Vi erbjuder besök till ett team av veterinär och sköterska som är utbildade inom beteendeproblem, medicinering av dessa samt hantering av rädda och stressade djur på kliniken.

  Läs mer om detta

 • På bildmottagningen arbetar ett mycket rutinerat team som till sin hjälp har bland annat 5 ultraljudsmaskiner, 2 digitala röntgenenheter, en MR och en DT-scanner.

  Läs mer om detta

 • Problem från magtarmkanalen är relativt vanligt hos både hund och katt. Vi på Gastromottagningen utreder din hunds eller katts magproblem!

  Läs mer om detta

 • Hjärtgruppen på AniCura Djursjukhuset Albano ansvarar för utredning och behandling av patienter där hjärtsjukdom misstänks eller har konstaterats, samt så kallad ”screening” av friska hundar och katter med en ökad genetisk risk för att utveckla hjär…

  Läs mer om detta

 • Välkommen till Hudmottagningen på AniCura Djursjukhuset Albano! Här erbjuder vi undersökning, diagnostisering och behandling av sjukdomstillstånd såsom allergier, hud- och öroninfektioner, parasitinfestationer, håravfall och immunologiska sjukdomar…

  Läs mer om detta

 • Här tar vi emot din katt i ett väntrum helt fritt från hundar. Till oss kan du söka för de flesta åkommor din katt kan ha råkat ut för. Oftast får du träffa samma veterinär vid varje besök. Vi arbetar enligt Fear free och Cat friendly guidelines. Va…

  Läs mer om detta

 • Välkommen till Medicinmottagningen på AniCura Djursjukhuset Albano! Här tar vi hand om patienter som lider av invärtes sjukdomar, exempelvis hormonella rubbningar, lever- och njursjukdomar, urinvägsproblem och immunologiska sjukdomar. En utredning i…

  Läs mer om detta

 • AniCura Djursjukhuset Albanos Neurologimottagning har specialistkompetens och avancerade tekniska resurser för undersökning, utredning, diagnostisering och behandling av neurologiska sjukdomstillstånd.

  Läs mer om detta

 • Onkologimottagningen på AniCura Djursjukhuset Albano bedriver en högt specialiserad behandling och vård av hundar och katter med cancer och andra tumörsjukdomar. Vi har Sveriges längsta erfarenhet av onkologi för hund och katt! Till oss kan du komma…

  Läs mer om detta

 • Varje år behandlas ett stort antal hundar och katter med ortopediska skador och sjukdomar på AniCura Djursjukhuset Albano. Hos oss får ditt djur ett engagerat omhändertagande genom hela processen, från utredning och diagnostik till operation och eft…

  Läs mer om detta

 • Efter en skada eller operation är rehabilitering en mycket viktig del av behandlingen. Vi på Anicura Djursjukhuset Albano erbjuder anpassad behandling och träning med legitimerade sjukgymnaster/fysioterapeuter fem dagar i veckan!

  Läs mer om detta

 • Här på Albano tar vårt team av legitimerade veterinärer och tandsköterskor emot hundar och katter för avancerad tandvård. Vi tar även emot hundar och katter i riskgrupp för alla typer av tandåtgärder.

  Läs mer om detta

 • Om ditt djur behöver läggas in för vidare utredning eller behandling är det vårdavdelningen som tar hand om honom eller henne. Här arbetar våra veterinärer och djursjukskötare på att skapa en stressfri och lugn miljö. Vi lägger mycket tid på omvårdn…

  Läs mer om detta

 • Vid ögonmottagningen på AniCura Djursjukhuset Albano undersöker, diagnostiserar och behandlar vi de allra flesta ögonrelaterade problem hos hund och katt.

  Läs mer om detta

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.