Magkatarr hos katt

Magkatarr (gastrit) innebär att slemhinnan i magen är inflammerad. Kräkningar och försämrad aptit är vanliga symtom vid magkatarr hos katter. Tillståndet kan uppkomma akut, till exempel när katten ätit något olämpligt. Om magkatarren varar i mer än tre veckor kallas det för kronisk magkatarr.

Olika orsaker till magkatarr hos katt

Inflammation i magslemhinnan, magkatarr - eller gastrit som den medicinska termen är - kan vara en del av en annan sjukdom, en reaktion på något katten ätit, eller orsakat av infektion. Det är inte alltid det går att hitta någon underliggande orsak. Symtomen vid magkatarr kan också förekomma vid andra sjukdomar. Läs mer om kräkningar hos katt och aptitlöshet hos katt.

Förgiftning

En katt kan få magkatarr när den har ätit eller tuggat på något olämpligt, som blad från diverse olika växter, eller livsmedel som t ex lök. Här kan du läsa mer om sådant som är Farligt för katten att äta.

Främmande föremål

Om en katt har svalt ett främmande föremål kan det uppstå olika problem. Ett föremål som passerar ut i tarmen riskerar att sätta stopp, men om det blir kvar i magsäcken finns det risk att katten få en kronisk magkatarr.

Infektion

Infektion med tarmvirus eller bakterier som exempelvis salmonella ger ofta upphov till inflammation i både tarmens och magsäckens slemhinna. Magkatarren brukar då vara akut och gå över inom några dagar till någon vecka.

Allergi och överkänslighet

En foderallergisk katt har som regel symtom från huden i form av klåda och/eller inflammation. En del foderallergiska katter får också en överkänslighetsreaktion i magsäcken. Ofta har katten då samtidigt symtom från tarmen, i form av gaser eller avvikande avföring (lös, eller ibland hård). Läs mer om allergi hos katt här.

Biverkning av läkemedel

Vissa läkemedel kan ge akut magkatarr. Dit hör bland annat antiinflammatorisk, smärtstillande medicin och vissa typer av antibiotika. Får katten kräkningar vid medicinering bör du kontakta din veterinär snarast.

Om kräkningar uppstår i samband med användandet av antiinflammatoriska läkemedel ska behandlingen avbrytas omgående, då det annars finns risk för att katten utvecklar blödande magsår.

Annan sjukdom

Magen kan bli inflammerad vid sjukdom i andra organ. Det är till exempel vanligt att katter med njursvikt utvecklar magkatarr som en följd av ökade nivåer av urinämnen i blodet. Förhöjd aktivitet i sköldkörteln, hypertyreos, kan också medföra magkatarr.

Även tillstånd som bukspottskörtelinflammation, leversjukdom eller vissa tumörsjukdomar kan leda till magkatarr. Vid flera av de här sjukdomarna ses även andra symtom, som exempelvis ökad törst eller förändrat beteende.

Inflammatorisk tarmsjukdom, IBD

Vid inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) hos katter är mag-tarmkanalen kroniskt inflammerad. IBD har en komplex bakgrund där flera faktorer spelar in, som till exempel ett överaktivt immunförsvar och olika slags utfodring. Läs mer om kronisk gastroenterit (mag-tarminflammation) här.

Hårboll, foderförätning mm

En tillfällig retning i magsäcken kan uppkomma när katten har en hårboll eller har ätit för mycket. Då bör irritationen lägga sig efter att magsäcken är tömd.

Symtom vid magkatarr

Symtomen på magkatarr kan variera något beroende på vad som orsakat tillståndet, och om det rör sig om en akut eller kronisk form. Vanligen ses flera av följande symtom:

  • Kräkningar
  • Buksmärta
  • Minskad aptit
  • Uttorkning
  • Katten drar sig undan

Akut magkatarr kan i värsta fall leda till magsår och då kan katten bli mycket sjuk. Vid blödande magsår kan katten kräkas blod eller ha kaffesumpsliknande kräkningar Den kan också få svart, tjärliknande avföring. Kraftiga blödningar kan leda till att katten förblöder.

Hur ställs diagnosen?

Hos veterinären kan flera undersökningar bli aktuella, eftersom buksmärta och kräkning hos katt kan förekomma vid många olika tillstånd. Blodprovstagning och ultraljudsundersökning kan hjälpa en veterinär att ställa diagnos. Magkatarr och magsår går vanligtvis att påvisa genom gastroskopi, endoskopisk undersökning av magsäckens slemhinna. Då förs en liten kamera ner i kattens mage via matstrupen och ofta tas även vävnadsprov (biopsi) för laboratorieanalys.

Det finns även flera andra orsaker till att katten kräks, läs mer under kräkning hos katt.

Behandling av magkatarr hos katter

Behandlingen vid magkatarr kan variera beroende på om den är akut eller kronisk, samt vad den underliggande orsaken är. Akut magkatarr hos en katt som är frisk i övrigt brukar kunna gå över med skonkost - se dietråd vid kräkning/diarré. Då får magsäcken hjälp med läkningen genom att katten bara får äta särskilt skonsamt foder tills den mår bättre. Maten ges i täta småportioner för att magen ska få "vila".

Om katten kräks och matvägrar bör du inte dröja med att söka vård - när en katt hamnar i svälttillstånd riskerar den att bli allvarligt sjuk.

Om enbart skonkost inte är tillräckligt kan veterinären ordinera behandling med läkemedel som skyddar magsäckens slemhinna eller medel mot illamående. Är katten mycket medtagen kan den behöva bli inskriven på djursjukhus för dropp och eventuellt sondmatning.

Kronisk magkatarr brukar behandlas med såväl specialfoder som olika läkemedel. Beroende på vad den underliggande orsaken är kan även andra behandlingar bli aktuella.

Tänk på att hålla din katt under uppsikt när den inte mår bra. Utekatter behöver ofta hållas inomhus, både för att du ska kunna ha koll på hur din katt mår, se så att den inte har fått blod i kräkningar eller avföring, och för att se till att den får i sig mat och mediciner.

När ska veterinär kontaktas

Om du tycker att symtomen stämmer in på ditt djur rekommenderar vi att du kontaktar en veterinär för konsultation. Om din katt inte får behålla mat och vatten, eller är medtagen, bör du uppsöka djursjukhus akut.

Skribent: Boel Sandros, Leg veterinär, 2022

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.