Magkatarr hos katt

En vanlig orsak till kräkningar är magkatarr (gastrit). Det innebär att kattens magslemhinna är inflammerad. Magkatarr kan vara både akut och kronisk, vilket innebär att den pågått mer än tre veckor.

Symtom

Symtom på magkatarr är kräkningar, buksmärta, minskad aptit samt att katten drar sig undan.

Det finns även flera orsaker till att katten kräks, läs mer under kräkning hos katt.

Orsak

Katten kan få magkatarr av att den ätit något olämpligt. Det kan också vara något i fodret som ger en överkänslighetsreaktion i magsäcken. Det är långt ifrån alltid som man kan fastställa orsaken till kronisk magkatarr hos katt. Främmande föremål kan också fastna i magsäcken och orsaka en kronisk magkatarr.

Vissa läkemedel kan ge akuta magkatarrer såsom antiinflammatorisk medicin och viss antibiotika. Får katten kräkningar vid medicinering bör behandlande veterinär kontaktas. Om kräkningar uppstår i samband med användandet av antiinflammatoriska läkemedel bör behandlingen avbrytas omgående!

Även en del systemiska sjukdomar kan leda till magkatarrer, t ex njursvikt och hyperthyreos.

Diagnostik

Akut magkatarr kan i värsta fall leda till magsår varpå katten kan bli mycket sjuk. Genom att undersöka magsäckens slemhinna via fiberendoskop (gastroskopi) kan magkatarr eller magsår diagnosticeras.

Behandling

Akuta magkatarrer hos förövrigt friska katter kan behandlas enligt dietråd vid kräkning/diarré. Har katten andra sjukdomar, står på mediciner eller om magkatarren har en mer kronisk karaktär, bör veterinär kontaktas för vidare utredning och behandling. Vid ihållande kräkningar bör veterinär alltid kontaktas!

Kontakta en veterinär

Om du tror att symtomen stämmer på ditt djur rekommenderar vi att du kontaktar en veterinär.

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.