Vårdavdelningar

Om ditt djur behöver läggas in för vidare utredning eller behandling är det vårdavdelningen som tar hand om honom eller henne. Här arbetar våra veterinärer och djursjukskötare på att skapa en stressfri och lugn miljö. Vi lägger mycket tid på omvårdnad, rastning och matning av patienterna och arbetar på att lära känna de olika djuren som individer under utredningens gång och tillfrisknande.

På vårdavdelningen behandlar vi ditt djur om sjukdomen eller skadan kräver avancerad behandling, t ex intravenös dropp och kontraströntgenundersökningar. Här görs också mer omfattande medicinska utredningar och förberedelser inför operationer. Här ges även eftervård av djur som kräver kontinuerlig observation och smärtlindring efter t.ex. större operationer.

På vårdavdelningen finns i sin tur fyra olika avdelningar, en för hund, en för katt, en för infektiösa hundar och en för infektiösa katter. Vi har totalt 76 platser för övernattningsvård plus 18 platser på intensivvårdsavdelningen. 53 är vårdplatser för hund, varav 18 stycken är isolerade infektionsplatser, och 23 är vårplatser för katt, varav 7 stycken är isolerade infektionsplatser.

Hund- och kattavdelningarna ligger helt avskilda från varandra och vi försöker så långt det är möjligt även dela upp personalen mellan avdelningarna så de som jobbar med katterna inte hanterar hundar samma dag.

Miljön på vårdavdelningen

Alla djur får en egen bur med en tjock fäll att ligga på. Buren har glasfront så att vi enkelt kan se hur patienten mår. Mat serveras minst tre gånger per dygn eller enligt veterinärens ordination. Hundar rastas cirka fem gånger per dygn eller efter behov. Katter får en egen toalåda med sand eller pellets, beroende på vad katten föredrar. Lådan tömms flera gånger per dygn.

Katter får även ett litet hus, med möjlighet att vara uppepå och spana eller krypa in och gömma sig i. De brukar vara mycket uppskattade! 

Miljön är stressfri och lugn för de inneliggande patienterna och personalen på vårdavdelningen lägger mycket tid på omvårdnad, rastning, matning och på att lära känna de olika djuren som individer. Dygnet runt.

De allra flesta patienter finner sig väl tillrätta hos oss. Det kan dock förekomma tillfällen när ett djur behöver träffa sin familj och då hör vi av oss och ber husse eller matte komma hit på besök.

Vård och behandling

Under vårdtiden utför vi de undersökningar och behandlingar som bedöms vara nödvändiga för den enskilde patienten. Om större åtgärder än de som är planerade från början skulle behövas, kontaktar vi alltid dig innan.

Kontakt under vårdtiden

Om tillståndet för din hund eller katt snabbt förändras kontaktar vi dig omedelbart.

Vi behöver kunna nå dig dygnet runt under tiden ditt djur är inskrivet och måste därför få aktuella telefonnummer, gärna även till annan ”anhörig”.

Ansvarig vårdveterinär ringer dig dagligen efter det att vi skrivit in ditt djur, dock inte själva inskrivningsdagen.

Ibland kan det dröja till eftermiddagen innan vi ringer, beroende på att vi inväntar undersökningsresultat och provsvar, men vi ringer alltid.

Vi ber dig att inte ringa själv, utan avvakta tills dess vi hör av oss. Då får du uppdaterad information av rätt person.

Vårdveterinären fortsätter att ringa dagligen och informera om ditt djurs tillstånd, vilka åtgärder som gjorts och vilka som planeras fram tills dess ditt djur skrivs ut. Då får du också löpande information om vårdkostnad.

Hemgång efter vårdvistelse

Veterinären ringer upp dig inför hemgång, går igenom hemgångsråd och kostnader och kommer överens om när du kan hämta hem ditt djur.

Vanligtvis sker hemgång på eftermiddagen, mellan klockan 14 och 16. Djuret lämnas hem av en sköterska på vårdavdelningen och vid behov får ni även träffa en sjukgymnast eller annan rehabiliteringsansvarig som går igenom en rehabplan för ditt djur.

Vid hemgången får du information om vad som gäller under den närmaste tiden. Det är av största vikt att du följer hemgångsråden avseende både medicinering, vård och lämplig aktivitet. Om du undrar över något eller känner dig osäker på något i hemgångrådet bör du kontakta oss omgående.

Våra mottagningar

 • AniCura Djursjukhuset Albano är ett av Sveriges främsta akutdjursjukhus. Vi kan ta emot akut sjuka eller skadade djur utan tidsbeställning under samtliga våra öppettider, men ring om möjligt innan så att vi kan ge ditt djur bästa vård när ni kommer …

  Läs mer om detta

 • På bildmottagningen arbetar ett mycket rutinerat team som till sin hjälp har bland annat 5 ultraljudsmaskiner, 3 digitala röntgenenheter, en MR och en DT-scanner.

  Läs mer om detta

 • Problem från magtarmkanalen är relativt vanligt hos både hund och katt. Vi på Gastromottagningen utreder din hunds eller katts magproblem!

  Läs mer om detta

 • Hjärtgruppen på AniCura Djursjukhuset Albano ansvarar för utredning och behandling av patienter där hjärtsjukdom misstänks eller har konstaterats, samt så kallad ”screening” av friska hundar och katter med en ökad genetisk risk för att utveckla hjär…

  Läs mer om detta

 • Välkommen till Hudmottagningen på AniCura Djursjukhuset Albano! Här erbjuder vi undersökning, diagnostisering och behandling av sjukdomstillstånd såsom allergier, hud- och öroninfektioner, parasitinfestationer, håravfall och immunologiska sjukdomar…

  Läs mer om detta

 • Här tar vi emot din katt i ett väntrum helt fritt från hundar. Till oss kan du söka för de flesta åkommor din katt kan ha råkat ut för. Oftast får du träffa samma veterinär vid varje besök. Vi arbetar enligt Fear free och Cat friendly guidelines. Va…

  Läs mer om detta

 • Välkommen till Medicinmottagningen på AniCura Djursjukhuset Albano! Här tar vi hand om patienter som lider av invärtes sjukdomar, exempelvis hormonella rubbningar, lever- och njursjukdomar, urinvägsproblem och immunologiska sjukdomar. En utredning i…

  Läs mer om detta

 • AniCura Djursjukhuset Albanos Neurologimottagning har specialistkompetens och avancerade tekniska resurser för undersökning, utredning, diagnostisering och behandling av neurologiska sjukdomstillstånd.

  Läs mer om detta

 • Onkologimottagningen på AniCura Djursjukhuset Albano bedriver en högt specialiserad behandling och vård av hundar och katter med cancer och andra tumörsjukdomar. Vi har Sveriges längsta erfarenhet av onkologi för hund och katt! Till oss kan du komma…

  Läs mer om detta

 • Varje år behandlas ett stort antal hundar och katter med ortopediska skador och sjukdomar på AniCura Djursjukhuset Albano. Hos oss får ditt djur ett engagerat omhändertagande genom hela processen, från utredning och diagnostik till operation och eft…

  Läs mer om detta

 • Efter en skada eller operation är rehabilitering en mycket viktig del av behandlingen. Vi på Anicura Djursjukhuset Albano erbjuder anpassad behandling och träning med legitimerade sjukgymnaster/fysioterapeuter fem dagar i veckan!

  Läs mer om detta

 • Det är en speciell upplevelse att låta din hund få valpar eller din katt få ungar och går allt som det ska är det magiskt. Vår Reproduktionsmottagning finns där för att hjälpa dig genom en mycket spännande och omvälvande tid.

  Läs mer om detta

 • 2023-10-17 - I nuläget har vi inte möjlighet att boka tandpatienter hos oss på AniCura Djursjukhuset Albano. Vi kommer att uppdatera här om läget förändras. Vi hänvisar tandpatienter till våra AniCura-kliniker i region Stockholm.

  Läs mer om detta

 • Om ditt djur behöver läggas in för vidare utredning eller behandling är det vårdavdelningen som tar hand om honom eller henne. Här arbetar våra veterinärer och djursjukskötare på att skapa en stressfri och lugn miljö. Vi lägger mycket tid på omvårdn…

  Läs mer om detta

 • Vid ögonmottagningen på AniCura Djursjukhuset Albano undersöker, diagnostiserar och behandlar vi de allra flesta ögonrelaterade problem hos hund och katt.

  Läs mer om detta

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.