Beteendemottagningen

Vi erbjuder besök till ett team av veterinär och sköterska som är utbildade inom beteendeproblem, medicinering av dessa samt hantering av rädda och stressade djur på kliniken.

Vi som jobbar på Beteendemottagningen brinner för att hjälpa hundar, katter och deras ägare att få en mer harmonisk och fungerande vardag.

Har du en hund vars beteende begränsar er vardag eller har stora rädslor för exempelvis ljud, andra hundar, människor etc. kan Beteendemottagningen vara något för er.

Tillsammans diskuterar vi igenom era problem under besöket och hjälper till att samla en helhetsbild av situationen. Har inte du som djurägare redan kontakt med en duktig hundtränare hjälper vi till att rekommendera instruktörer som jobbar evidensbaserat och som har gedigen erfarenhet för att ni ska få verktyg och hjälp.

Vi hjälper till med oro- och ångestdämpande medicinering till din hund om vi tror att den kan vara hjälpt av det. Det är alltid som ett komplement till träning, aldrig som enda lösning på ett problem, men det kan vara en fantastisk hjälp när träningen inte riktigt når hela vägen fram.

Vi hjälper inte till med träningsschema men vid behov kan ”första hjälpen”-råd ges för att undvika farliga situationer i vardagen tills ni får kontakt med en instruktör som kan hjälpa er vidare.

Tänk på att försöka utreda och utesluta fysiska besvär, ex. magproblem eller smärtproblematik hos din lokala veterinär innan ni kommer för att få ut så mycket av besöket till oss som möjligt.

Vad innebär det att vara Fear Free-certifierad?

Certifieringen tillhandahålls av Fear Free Pets och konceptet startade i USA.

Utbildningens syfte och mål är att den som klarar certifieringen får kunskap om hundars- och katters kroppsspråk, hur man kan anpassa miljön (ljud, doft, värme/kyla, ljus etc.) för att minska stress och rädsla hos djuret när de vistas på kliniken, hantering av redan rädda hundar och katter och mycket mer.

Utbildningen och konceptet ”Fear Free” finns att läsa om på www.fearfreepets.com

Vem kan boka en tid på beteendemottagningen? 

Ditt djur kan bli remitterat till oss från en annan veterinär. Du kan också själv kontakta oss direkt för att boka en tid för dig och ditt djur utan remiss. 

Broschyr

Läs mer om vår Beteendemottagning i vår digitala broschyr!

Broschyr - Beteendemottagningen

Demensformuläret

Hundar kan precis som människor bli dementa när de åldras. Tecken på demens är bland annat förvirring, glömska och förändrat sömnmönster. Vi har tagit fram ett formulär för att hjälpa dig som djurägare att kunna uppskatta om din hund kan vara dement eller inte.

Våra medarbetare på Beteendemottagningen

All personal som jobbar på Beteendemottagningen är Fear Free certifierade.

Våra mottagningar

 • AniCura Djursjukhuset Albano är ett av Sveriges främsta akutdjursjukhus. Vi kan ta emot akut sjuka eller skadade djur utan tidsbeställning under samtliga våra öppettider, men ring om möjligt innan så att vi kan ge ditt djur bästa vård när ni kommer …

  Läs mer om detta

 • På bildmottagningen arbetar ett mycket rutinerat team som till sin hjälp har bland annat 5 ultraljudsmaskiner, 3 digitala röntgenenheter, en MR och en DT-scanner.

  Läs mer om detta

 • Problem från magtarmkanalen är relativt vanligt hos både hund och katt. Vi på Gastromottagningen utreder din hunds eller katts magproblem!

  Läs mer om detta

 • Hjärtgruppen på AniCura Djursjukhuset Albano ansvarar för utredning och behandling av patienter där hjärtsjukdom misstänks eller har konstaterats, samt så kallad ”screening” av friska hundar och katter med en ökad genetisk risk för att utveckla hjär…

  Läs mer om detta

 • Välkommen till Hudmottagningen på AniCura Djursjukhuset Albano! Här erbjuder vi undersökning, diagnostisering och behandling av sjukdomstillstånd såsom allergier, hud- och öroninfektioner, parasitinfestationer, håravfall och immunologiska sjukdomar…

  Läs mer om detta

 • Här tar vi emot din katt i ett väntrum helt fritt från hundar. Till oss kan du söka för de flesta åkommor din katt kan ha råkat ut för. Oftast får du träffa samma veterinär vid varje besök. Vi arbetar enligt Fear free och Cat friendly guidelines. Va…

  Läs mer om detta

 • Välkommen till Medicinmottagningen på AniCura Djursjukhuset Albano! Här tar vi hand om patienter som lider av invärtes sjukdomar, exempelvis hormonella rubbningar, lever- och njursjukdomar, urinvägsproblem och immunologiska sjukdomar. En utredning i…

  Läs mer om detta

 • AniCura Djursjukhuset Albanos Neurologimottagning har specialistkompetens och avancerade tekniska resurser för undersökning, utredning, diagnostisering och behandling av neurologiska sjukdomstillstånd.

  Läs mer om detta

 • Onkologimottagningen på AniCura Djursjukhuset Albano bedriver en högt specialiserad behandling och vård av hundar och katter med cancer och andra tumörsjukdomar. Vi har Sveriges längsta erfarenhet av onkologi för hund och katt! Till oss kan du komma…

  Läs mer om detta

 • Varje år behandlas ett stort antal hundar och katter med ortopediska skador och sjukdomar på AniCura Djursjukhuset Albano. Hos oss får ditt djur ett engagerat omhändertagande genom hela processen, från utredning och diagnostik till operation och eft…

  Läs mer om detta

 • Efter en skada eller operation är rehabilitering en mycket viktig del av behandlingen. Vi på Anicura Djursjukhuset Albano erbjuder anpassad behandling och träning med legitimerade sjukgymnaster/fysioterapeuter fem dagar i veckan!

  Läs mer om detta

 • Det är en speciell upplevelse att låta din hund få valpar eller din katt få ungar och går allt som det ska är det magiskt. Vår Reproduktionsmottagning finns där för att hjälpa dig genom en mycket spännande och omvälvande tid.

  Läs mer om detta

 • 2023-10-17 - I nuläget har vi inte möjlighet att boka tandpatienter hos oss på AniCura Djursjukhuset Albano. Vi kommer att uppdatera här om läget förändras. Vi hänvisar tandpatienter till våra AniCura-kliniker i region Stockholm.

  Läs mer om detta

 • Om ditt djur behöver läggas in för vidare utredning eller behandling är det vårdavdelningen som tar hand om honom eller henne. Här arbetar våra veterinärer och djursjukskötare på att skapa en stressfri och lugn miljö. Vi lägger mycket tid på omvårdn…

  Läs mer om detta

 • Vid ögonmottagningen på AniCura Djursjukhuset Albano undersöker, diagnostiserar och behandlar vi de allra flesta ögonrelaterade problem hos hund och katt.

  Läs mer om detta

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.