Onkologimottagningen

Onkologimottagningen på AniCura Djursjukhuset Albano bedriver en högt specialiserad behandling och vård av hundar och katter med cancer och andra tumörsjukdomar. Vi har Sveriges längsta erfarenhet av onkologi för hund och katt! Till oss kan du komma med eller utan remiss.

Vid onkologimottagningen erbjuder vi

 • Specialistkompetens onkologi hund och katt
 • Avancerad teknik för fastställande av diagnos, t.ex.endoskopi, datortomografi och MR-kamera
 • All tumörkirurgi, från enkel till mycket avancerad
 • Behandling med cellgifter vid t.ex malignt lymfom

Det krävs noggrannhet, kunskap, engagemang och erfarenhet för att ställa rätt diagnos hos ett djur med symptom som kan innebära en tumörsjukdom. Med avancerad teknik och mycket hög kompetens kan vårt specialistteam ställa korrekta diagnoser, föreslå behandling och ge en individuell prognos för varje enskild patient - alltid med målet att öka livskvaliteten för hundar och katter med tumörer, både under och efter behandling.

Om tumörsjukdomar

En vanlig orsak till veterinärbesök är att man som djurägare känt en knöl på sitt djur. Känner man en knöl ska detta alltid föranleda ett veterinärbesök.

En tumör kan uppträda på många andra sätt också; sår som inte läker, smärta, hälta, ökad törst, feber, trötthet, blödning från kroppsöppning eller kanske ändrat beteende vid avföring eller urinering. Dessa symptom kan ses vid många andra sjukdomar, men kan vara tecken på en tumör.

Vad kan man göra själv?

Det kan vara bra att göra till en vana att regelbundet känna igenom sin hund/katt. Då kan man upptäcka förändringar i tid. Sannolikheten att djuret botas ökar betydligt ifall hjälp söks direkt.

Vi rekommenderar att en tid bokas om man känner en knöl eller något annat avvikande.

Vad händer vid första besöket?

Har du varit på annan klinik för tumören som du söker för, så vill vi innan besöket ha all information från det besöket. Oavsett om du kommer på remiss eller inte, så får du själv först berätta hur ditt djur mår, varför du söker, tidigare behandlingar mm. Det är viktigt att vi får reda på så mycket som möjligt för att göra en korrekt bedömning. Sedan gör veterinären en fullständig undersökning av ditt djur. Efter detta får du förslag på fortsatt undersökning eller behandling och vad det skulle innebära. 

Alla beslut som gäller ditt djur, fattas i samråd med dig! Man måste sällan fatta beslut direkt. I många fall behöver man som djurägare fundera ett tag eller diskutera med övriga familjemedlemmar.

Djurets bästa

Vi på onkologimottagningen är här för dig och din hund eller katt.

Vårt fokus ligger på hur hunden eller katten mår! Vi vill att minst ett av två kriterier skall vara uppfyllda för att vi ska föreslå en behandling: Antingen ska vår behandling förlänga ett redan bra liv, eller så ska vår behandling förbättra livskvaliten hos patienten till ett bra liv.

Vi gör inga behandlingar som förlänger lidanden. I många fall beslutar vi i samförstånd att inte göra någon behandling alls. Din hund/katt får då leva som vanligt så länge den mår bra och slipper då operationer eller andra åtgärder. Dessa patienter är välkomna på regelbundna kontroller, där vi hjälper till att bedöma hur ditt djur mår. Den dag då hunden/katten inte har livskvalitet längre och inte har glädje av sitt liv, då bör de få somna in. Det är bra att då inte vänta för länge. Sorgen blir tung oavsett när beslutet fattas. Men ett älskat djur ska inte behöva lida för att vi har svårt att ta avsked.

Vem kan boka en tid på onkologimottagningen? 

Ditt djur kan bli remitterat till oss från en annan veterinär. Du kan också själv kontakta oss direkt för att boka en tid för dig och ditt djur utan remiss. 

Kontakta onkologimottagningen

E-post: albano.onkologmottagning@anicura.se
Telefon: 08-505 304 84
Telefontid: tisdagar 09.00-09.30

Broschyr

Läs mer om vår mottagning i vår broschyr.

Broschyr - Onkologimottagningen

Relaterade artiklar

Våra mottagningar

 • AniCura Djursjukhuset Albano är ett av Sveriges främsta akutdjursjukhus. Vi kan ta emot akut sjuka eller skadade djur utan tidsbeställning under samtliga våra öppettider, men ring om möjligt innan så att vi kan ge ditt djur bästa vård när ni kommer …

  Läs mer om detta

 • På bildmottagningen arbetar ett mycket rutinerat team som till sin hjälp har bland annat 5 ultraljudsmaskiner, 3 digitala röntgenenheter, en MR och en DT-scanner.

  Läs mer om detta

 • Problem från magtarmkanalen är relativt vanligt hos både hund och katt. Vi på Gastromottagningen utreder din hunds eller katts magproblem!

  Läs mer om detta

 • Hjärtgruppen på AniCura Djursjukhuset Albano ansvarar för utredning och behandling av patienter där hjärtsjukdom misstänks eller har konstaterats, samt så kallad ”screening” av friska hundar och katter med en ökad genetisk risk för att utveckla hjär…

  Läs mer om detta

 • Välkommen till Hudmottagningen på AniCura Djursjukhuset Albano! Här erbjuder vi undersökning, diagnostisering och behandling av sjukdomstillstånd såsom allergier, hud- och öroninfektioner, parasitinfestationer, håravfall och immunologiska sjukdomar…

  Läs mer om detta

 • Här tar vi emot din katt i ett väntrum helt fritt från hundar. Till oss kan du söka för de flesta åkommor din katt kan ha råkat ut för. Oftast får du träffa samma veterinär vid varje besök. Vi arbetar enligt Fear free och Cat friendly guidelines. Va…

  Läs mer om detta

 • Välkommen till Medicinmottagningen på AniCura Djursjukhuset Albano! Här tar vi hand om patienter som lider av invärtes sjukdomar, exempelvis hormonella rubbningar, lever- och njursjukdomar, urinvägsproblem och immunologiska sjukdomar. En utredning i…

  Läs mer om detta

 • AniCura Djursjukhuset Albanos Neurologimottagning har specialistkompetens och avancerade tekniska resurser för undersökning, utredning, diagnostisering och behandling av neurologiska sjukdomstillstånd.

  Läs mer om detta

 • Onkologimottagningen på AniCura Djursjukhuset Albano bedriver en högt specialiserad behandling och vård av hundar och katter med cancer och andra tumörsjukdomar. Vi har Sveriges längsta erfarenhet av onkologi för hund och katt! Till oss kan du komma…

  Läs mer om detta

 • Varje år behandlas ett stort antal hundar och katter med ortopediska skador och sjukdomar på AniCura Djursjukhuset Albano. Hos oss får ditt djur ett engagerat omhändertagande genom hela processen, från utredning och diagnostik till operation och eft…

  Läs mer om detta

 • Efter en skada eller operation är rehabilitering en mycket viktig del av behandlingen. Vi på Anicura Djursjukhuset Albano erbjuder anpassad behandling och träning med legitimerade sjukgymnaster/fysioterapeuter fem dagar i veckan!

  Läs mer om detta

 • Det är en speciell upplevelse att låta din hund få valpar eller din katt få ungar och går allt som det ska är det magiskt. Vår Reproduktionsmottagning finns där för att hjälpa dig genom en mycket spännande och omvälvande tid.

  Läs mer om detta

 • 2023-10-17 - I nuläget har vi inte möjlighet att boka tandpatienter hos oss på AniCura Djursjukhuset Albano. Vi kommer att uppdatera här om läget förändras. Vi hänvisar tandpatienter till våra AniCura-kliniker i region Stockholm.

  Läs mer om detta

 • Om ditt djur behöver läggas in för vidare utredning eller behandling är det vårdavdelningen som tar hand om honom eller henne. Här arbetar våra veterinärer och djursjukskötare på att skapa en stressfri och lugn miljö. Vi lägger mycket tid på omvårdn…

  Läs mer om detta

 • Vid ögonmottagningen på AniCura Djursjukhuset Albano undersöker, diagnostiserar och behandlar vi de allra flesta ögonrelaterade problem hos hund och katt.

  Läs mer om detta

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.