Akut kräkning och diarré hos hund

Akut gastroenterit är det medicinska uttrycket för en akut inflammation i magtarmkanalens slemhinnor vilket yttrar sig i form av kräkning och/eller diarré.

Orsak till akut kräkning hos hund

Orsaken till akut kräkning och/eller diarré kan vara många. Hunden kan ha ätit olämplig eller otjänlig mat där bakterier direkt eller indirekt via toxiner (giftiga produkter), kan påverka magtarmkanalens funktion. Orsaken kan också vara infektiös i form av bakterier, parasiter och virus. Andra orsaker till kräkning och/eller diarré kan vara reaktion på läkemedel, intag av giftiga substanser eller att hunden svalt ett främmande föremål som fastnat i magtarmkanalen. Kräkningar och diarré kan även vara symtom på allergi eller sjukdom i andra organsystem som t ex lever, njurar, binjurar eller bukspottkörtel.

Symtom

Symtom vid akut gastroenterit är kräkningar och/eller diarré, ofta med ett hastigt förlopp som medför vätskebrist och eventuellt rubbningar i kroppens saltbalans. Vid upprepade kräkningar eller intensiva diarréer kan tillståndet snabbt bli kritiskt för hunden, i synnerhet hos mycket unga individer och hos individer med bakomliggande sjukdomar.

Vätskebehov

I samband med kräkningar och diarré förlorar kroppen vätska och elektrolyter (salter). Ofta vill hunden inte äta eller dricka vid akut gastroenterit och tillsammans med vätskeförlusterna så uppkommer då en vätskebrist – hunden blir uttorkad, ett tillstånd som ibland utvecklas till att bli livshotande.

Vätskebehovet hos en hund är ca 40-50 ml per kilo kroppsvikt och dygn, men detta kan öka till det dubbla om hunden har vätskeförluster i form av kräkning och diarré. Om hunden inte vill dricka självmant måste du ge den vatten med sked eller spruta. Du kan även prova med vätskeersättning vilket utöver vatten även innehåller för kroppen viktiga salter. Hundar av små raser, valpar och äldre individer är vanligtvis känsligare för uttorkning.

Vad kan man göra själv?

Vid lindrigare former av akut kräkning och/eller diarré kan åtgärder utföras hemma. Det viktigaste brukar vara att låta magsäcken och tarmen vila från mat någon eller några timmar, men vatten ska erbjudas. Därefter kan du erbjuda hunden mycket små portioner mat cirka varannan timme. Valpar är mycket känsliga för att fasta, varför det är ytterst viktigt att dessa får i sig mat. Hundar med kräkning och/eller diarré behöver en specialanpassad diet. Foder med hög smältbarhet och låg fetthalt, t ex kokt ris tillsammans med kokt fisk eller kyckling, rekommenderas. Det går även att köpa färdig dietmat hos veterinär. Läs mer om dietråd för hund vid akuta kräkningar och diarréer.

Tarmstabiliserande preparat kan med fördel ges när kräkningarna har upphört. Dessa innehåller gynnsamma bakterier och bidrar till att återställa tarmfloran. Preparaten kan köpas hos veterinär och på vissa apotek.

Det går att förebygga virus som parvovirus hos hund genom vaccination. Parvovirusinfektioner är relativt ovanligt idag tack vare att så många hundar är vaccinerade.

När bör veterinär uppsökas?

  • Om hunden har stora vätskeförluster och/eller inte äter eller dricker samt har påverkat allmäntillstånd
  • Vid blodblandad diarré eller om kräkningen är blodig eller brunaktigt kaffesumpslik
  • Om kräkning eller diarré inte upphör trots dietråd
  • Om hunden kan ha fått i sig något olämpligt föremål som kan ha fastnat
  • Om hunden kan ha ätit något som kan vara giftigt
  • Om hunden inte kan behålla vatten eller vätskeersättning
  • Om hundens kroppstemperatur är under 38°C eller över 39°C i kombination med något av ovanstående

Diagnostik

En noggrann klinisk undersökning utförs av veterinär, vanligtvis tas blodprov för att kontrollera halten av uttorkning och för att se hur kroppen svarat av obalansen av elektrolyterna. Ibland väljer veterinären att komplettera med röntgen- eller ultraljudsundersökning för att kunna diagnostisera orsaken till hundens symtom.

Behandling hos veterinär

Vid besök hos veterinär utförs först en klinisk undersökning och ofta tas även ett blodprov för att utesluta eller påvisa bakomliggande sjukdom, samt för att kontrollera saltbalansen i kroppen. Ibland kompletteras undersökningen med röntgen- eller ultraljudsundersökning för att vidare utreda orsaken till hundens symtom.

Behandlingen baseras på hundens sjukdomshistoria och allmäntillstånd. Lindrigt påverkade hundar kan ibland behandlas med diet och fodertillskott i hemmet, medan måttligt påverkade och uttorkade hundar oftast skrivs in för vidare vätskebehandling i form av dropp.

Antibiotika ordineras normalt sett inte. Vid tecken på en allmän infektion eller vid kraftigt blodtillblandad diarré kan antibiotikabehandling vara aktuellt. Det är ovanligt med bakteriella orsaker till kräkning och diarré hos hund. Antibiotika används inte i onödan med tanke på utveckling av antibiotikaresistens. Många antibiotikatyper kan till och med störa mag-tarmkanalens funktion.

Relaterade produkter från vår webshop

Klicka på produkterna för att komma till shoppen!

Canicur-20300176_8_82.jpg xpd-20canine-20id_f_9_54.jpg.pagespeed.ic.MJwWThpGrX.jpg synbiotic_d-c.jpg

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.