Hjärntumör hos katt

Katter kan precis som människor få tumörer i hjärnan eller angränsande vävnader. Det är vanligen medelålders eller äldre katter som drabbas.

Hjärntumörer kan vara godartade - utgöras av en samling celler som växer okontrollerat på ett ställe, alternativt elakartade och växa in i kringliggande vävnader samt spridas (metastasera) till andra delar av kroppen. På grund av att utrymmet i skallhålan är begränsat utgör tyvärr även godartade tumörer ett hot mot kattens liv och hälsa genom att orsaka tryck mot den känsliga hjärnvävnaden i takt med att de växer.

Tumörer i hjärnan kan vara primära, dvs ha sitt ursprung från celler i hjärnvävnaden eller intilliggande vävnad som hjärnhinnor och blodkärl, eller sekundära i form av metastaser där en elakartad tumör i annan del av kroppen spridit sig till hjärnan. Den vanligaste tumörtypen hos katt är meningiom, en godartad tumör som uppkommer i hjärnhinnorna. Vad som orsakar hjärntumörer hos katt är inte klarlagt. Det anses finnas flera faktorer såsom ärftlighet, miljö -, immunologiska faktorer med mera.

Symtom

Beroende på var i hjärnan tumören sitter kan symtomen variera. Katten kan få synnedsättning, epilepsiliknande krampanfall, beteendeförändring (dämpad och inte sig lik), ostadighet, cirkelgång, eventuellt ökad känslighet/smärtreaktion vid beröring kring nackregionen mm. Om tumören spridits till hjärnan från en primärtumör någon annanstans i kroppen (t ex juvren) kan katten uppvisa symtom från primärtumören, vilka skiljer sig åt beroende på var tumören sitter.

Diagnos

En katt med neurologiska symtom får genomgå en allmän och en specifikt neurologiskt inriktad klinisk undersökning. Ofta kompletteras den kliniska undersökningen med blodprover för att utesluta andra orsaker till symtomen. Hjärntumör ställs vanligtvis som sannolikhetsdiagnos baserat på vad man hittar vid en neurologisk undersökning kombinerat med avancerad bilddiagnostik (MR/DT). Det går inte att säkert säga vad en nybildning/tumör består av enbart genom att titta på den med MR eller DT. För slutgiltig diagnos krävs ett vävnadsprov från nybildningen vilket många gånger är omöjligt pga. tumörens plats. 

Behandling

De flesta katter med hjärntumör får behandling för symtomen (ex. medicin mot kramper) och/eller kortison för att motverka svullnad i anslutning till tumören, vilket i sin tur kan dämpa symtomen. En godartad tumör hos katt kan i en del fall åtgärdas genom operation, eventuellt kombinerat med strålbehandling.

Prognos

Eftersom hjärntumör hos katt ofta inte går att bota helt är prognosen på sikt dålig. Det är viktigt att katten får tillfredsställande symtomlindring av medicinerna. Regelbundna återbesök till veterinären för uppföljning och doskontroll rekommenderas. 

 

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.