Hjärntumör hos katt

Katter kan precis som människor få tumörer i hjärnan eller angränsande vävnader. Det är vanligen medelålders eller äldre katter som drabbas.

Hjärntumörer kan vara godartade - de utgörs av en samling celler som växer okontrollerat på ett ställe - eller elakartade, dvs de kan växa in i kringliggande vävnader samt spridas (metastasera) till andra delar av kroppen. På grund av att utrymmet i skallhålan är begränsat utgör tyvärr även godartade tumörer ett hot mot kattens liv och hälsa, eftersom de i takt med att de växer orsakar tryck mot den känsliga hjärnvävnaden.

Tumörer i hjärnan kan vara primära, dvs de har uppstått från celler i hjärnvävnaden eller dess stödjeceller, hjärnhinnor, blodkärl mm. Den vanligaste tumörtypen är meningiom, en godartad tumör som uppkommer i hjärnhinnorna. Det förekommer även att en elakartad tumör någon annanstans i kroppen sprider sig till hjärnan, och ger upphov till en s k sekundär tumör.

Vad som orsakar hjärntumör hos katt är inte klarlagt, men det anses finnas flera faktorer såsom ärftlighet, miljöfaktorer, immunologiska faktorer mm.

Symtom

Beroende på var i hjärnan tumören sitter kan symtomen variera. Katten kan få synnedsättning, epilepsiliknande krampanfall, beteendeförändring (att katten blir dämpad och inte är sig lik), ostadighet, eventuellt ökad känslighet eller smärtreaktion vid beröring kring nackregionen mm. En tumör i hypofysen kan ge upphov till sekundär Cushing och om tumören spridits till hjärnan från en primärtumör någon annanstans i kroppen (t ex juver) kan katten uppvisa symtom från modertumören.

Diagnos

En katt med neurologiska symtom får genomgå klinisk undersökning, som ofta kompletteras med blodprover för att utesluta andra orsaker till symtomen (t ex förgiftning). Hjärntumör ställs ofta som sannolikhetsdiagnos, utifrån neurologisk undersökning och bilddiagnostik med MR eller CT. Det går inte att säkert säga vad en nybildning består av enbart genom att titta på den med MR eller CT, utan för en slutgiltig diagnos krävs att man undersöker vävnadsprov från nybildningen.

Behandling

De flesta katter med hjärntumör får behandling för symtomen (t ex epilepsimedicin) eller steroider för att motverka svullnad i anslutning till tumören, vilket kan dämpa symtomen. Om katten har ett meningiom som sitter på ett ställe där det är möjligt att operera kan kirurgisk behandling, som eventuellt kombineras med stålbehandling, vara möjlig.

Prognos

Eftersom hjärntumör hos katt ofta inte går att bota helt är prognosen på sikt dålig. Det är viktigt att katten får tillfredsställande symtomlindring av medicinerna, och den bör komma på regelbundna återbesök till veterinären för uppföljning och doskontroll. 

Kontakta en veterinär

Om du tror att symtomen stämmer på ditt djur rekommenderar vi att du kontaktar en veterinär.

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.