Juvertumör hos hund

Juvertumör är den tredje vanligaste tumörformen hos hundar. De uppträder oftast hos äldre tikar som är okastrerade eller som kastrerats sent. Ca hälften av juvertumörerna hos tik är elakartade och ofta förekommer de i fler än en juverdel.

Orsak

Många faktorer bidrar till uppkomsten av juvertumör, varav hormonpåverkan är en viktig komponent. Man har sett att tikar som kastreras före första löpet har en mycket liten risk att drabbas av juvertumör, mindre än 0,5 %. Om tiken kastreras mellan första och andra löpet är risken ca 8 % och om kastration sker efter andra löpet är risken uppe i 26 %.

Symtom

Ofta märks inga andra symtom än själva knölen/knölarna i juvret. Vanligaste platsen för juvertumör är de bakre juverdelarna, närmast ljumskarna. I senare skede, om tumörerna har spridit sig till andra ställen i kroppen, kan olika symtom uppträda beroende på vilket organ som drabbats. Juvertumörer sprids oftast till lymfknutor och lungor, men även till buken eller ibland skelettet.

Mer allmänna symtom vid cancer är avmagring och trötthet.

När bör man söka veterinärvård?

Man bör låta undersöka knölar i hundens juver så snart de upptäcks, eftersom prognosen för tillfrisknande är bättre vid tidigt insatt behandling.

Behandling

Den rekommenderade behandlingen för juvertumörer är kirurgisk, då antingen enstaka tumörer opereras bort med god marginal, eller hela juverdelar alternativt juverrad.

Inför operationen görs en blodprovsanalys för att man ska få en uppfattning om hundens allmänna hälsotillstånd. Även röntgen av lungor och brösthåla utförs, för att utreda om det finns tecken på spridning av tumören, samt ibland också ultraljudsundersökning av buken.

Eventuellt kan prov från tumören tas för cytologisk undersökning eller vävnadsundersökning före operation. Efter operationen skickas vanligen vävnaden till laboratorium för analys av tumörens typ och allvarlighetsgrad. Då kontrolleras också att all tumörvävnad har tagits bort samt om det finns tecken på spridning via lymf- eller blodkärl.

Framtidsutsikter

Prognosen för överlevnad varierar beroende på hur stora juvertumörerna är vid avlägsnandet. Om tumörerna varit mindre än tre cm är överlevnaden mer än tre år, medan ca 80 % av tikarna får återfall inom ett år, i de fall då den ursprungliga tumören varit större än fem cm. Det är därför viktigt att tumörerna opereras bort så snart som möjligt, innan de vuxit sig större.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.