Skelettcancer hos katt

Skelettcancer, även kallat osteosarkom är en aggressiv form av cancer. Det är en relativt ovanligt sjukdom, men tyvärr oftast med snabb spridning i kroppen.

Osteosarkom

Cancer är ett samlat begrepp för ett tillstånd, då celldelning i kroppen sker på ett ogynnsamt och inte korrekt sätt. Cancer i skelettet kan vara godartad och elakartad, dock är denna form oftast elakartad. Via blodet sprider sig dessa celler till andra organ och bildar nya tumörer, så kallade metastaser.

Osteosarkom uppträder oftast hos medelålders och äldre katter. Några raser, till exempel siameskatter drabbas oftare än andra raser.

Denna cancerform ses vanligast i frambenen, men också bakben, kraniet, käken, ryggraden och revbenen drabbas. Man känner ännu inte till orsaken till sjukdomen.

Symtom

Symtomen är oftast akut halthet, ömhet och smärta i området där tumören sitter och ofta ses en svullnad, som kan kännas varm. Kattens allmäntillstånd kan vara påverkat, den är trött och ovillig, och sover mer än normalt. Minskad aptit och eventuell viktnedgång kan också ses. Det är inte ovanligt att katten har feber, särskilt om det finns metastaser. Om skelettet är nedbrutet på grund av tumören, bryts benet lätt.

Diagnos

Idag finns det många möjligheter att ställa diagnos. Inledningsvis tar man blodprov och röntgenbilder, eventuellt supplerat med cellprov från det drabbade området. Även olika typer av skanning kan vara en god hjälp i diagnostiseringen. Oftast tar man dessutom röntgenbilder av lungorna, för att uppmärksamma metastaser.

Behandling

Tumören kan eventuellt opereras bort om den sitter lämpligt till för det. Ibland är det nödvändigt med amputation. Det kan dessutom vara nödvändigt med kemoterapi och då läggs en plan i samråd med en onkolog, som är specialist på tumörsjukdomar.

Prognos

Skelettcancer är ett mycket smärtsamt tillstånd. Förloppet är ofta snabbt och spridningar till lungorna är vanligt. Kirurgen och onkologen kan eventuell föreslå en behandlingsplan, men prognosen är ofta hopplös och avlivning rekommenderas.

 

Publicerad december 2017. Skribent: Lotte Frandssen, legitimerad veterinär

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.