Lipom (fettknöl) hos hund

Lipom är en godartad tumör bestående av fettvävnad. Tumören kan uppkomma var som helst i kroppens bindväv, men brukar oftast sitta i underhuden.

Lipom kan uppträda hos hundar av alla raser och är vanligast hos äldre hundar. Tumören är godartad, men kan ha en ofördelaktig placering så att den rent mekaniskt är i vägen. I ovanligare fall kan lipom finnas inne i kroppen som exempelvis mellan muskelbuntar, i buk- eller brösthåla.

Symtom

Djurägare brukar lättast upptäcka knölar i underhuden när de klappar eller känner igenom hunden. Hos korthåriga hundar kan en sådan knöl synas som en utbuktning. Lipom brukar kännas som en rund eller oval, lite mjuk knöl. En hund med ett lipom i underhuden har normalt inga sjukdomssymtom, men om tumören är belägen i ett område där huden är stram, som t ex i ansiktet eller på benet, kan hunden uppleva att huden stramar.

När lipom i sällsynta fall uppträder på andra ställen i kroppen kan symtom observeras från det organ som tumören klämmer/trycker mot: Ett lipom bakom ögat får ögat att bukta ut. En tumör inne i en muskel kan orsaka stelhet och hälta om den trycker mot kärl och nerver, och benet kan bli svullet om tumören hindrar avflödet av lymfa.

Diagnos

Vid den kliniska undersökningen känner veterinären på knölen samt den lymfknuta som sitter närmast tumören. Även om lipom ofta har typiska egenskaper kan man inte ställa en säker diagnos enbart genom att känna på knölen. Helst bör vävnad från knölen analyseras på laboratorium, vilket dock kräver ett kirurgiskt ingrepp för biopsitagning eller avlägsnande av hela tumören. Därför görs ofta en mindre invasiv undersökning i form av s k finnålsaspirat,  i samband med veterinärbesöket. Då tas cellprov från knölen ut med hjälp av en tunn kanyl och undersöks i mikroskop. Om man endast får ut fett vid provtagningen talar detta för att det rör sig om ett lipom, en fettknöl.

Behandling

Det enda sättet att få bort lipom är genom operation. I en del fall kan man även låta tumören vara kvar, om den växer långsamt och sitter på ett ställe där hunden är och bedöms förbli obesvärad av den. I synnerhet gäller detta för äldre individer, eller hundar som av annan anledning har en förhöjd narkosrisk. I de fall man överväger kirurgi bör detta göras så tidigt som möjligt, eftersom ingreppet och därmed läkningen blir alltmer omfattande ju större tumören är. 

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.