Hjärntumör hos hund

Hundar kan precis som människor få tumörer i hjärnan eller angränsande vävnader. Det är vanligen medelålders eller äldre hundar som drabbas.

Hjärntumörer kan vara godartade och utgöras av en samling celler som växer okontrollerat på ett ställe, alternativt elakartade och växa in i kringliggande vävnader samt spridas (metastasera) till andra delar av kroppen. På grund av att utrymmet i skallhålan är begränsat utgör tyvärr även godartade tumörer ett hot mot hundens liv och hälsa genom att orsaka tryck mot den känsliga hjärnvävnaden i takt med att de växer.

Tumörer i hjärnan kan vara primära, dvs ha sitt ursprung från celler i hjärnvävnaden eller intilliggande vävnad som hjärnhinnor och blodkärl. De kan också vara sekundära i form av metastaser där en elakartad tumör i annan del av kroppen spridit sig till hjärnan. Vad som orsakar primära hjärntumörer hos hund är inte fastställt, men det anses finnas flera faktorer. En viss typ av tumör, meningiom, är något vanligare hos långnosade (dolichocephala) raser medan gliom är vanligare hos trubbnosiga (brachycephala) raser. Detta talar för att genetiska faktorer kan vara en bidragande orsak.

Symtom

Beroende på var i hjärnan tumören sitter kan symtomen variera. Epilepsiliknande anfall är vanligt. Vid krampdebut hos hund från sex års ålder och uppåt rekommenderas vidare utredning inkl. avancerad bilddiagnostik (MR/DT) för uteslutande av hjärntumör.

Övrigt förekommande symtom kan vara beteendeförändring, vinglighet, ökad känslighet eller smärtreaktion vid beröring kring nackregionen mm. Om tumören spridits till hjärnan från en primärtumör någon annanstans i kroppen (ex juvren) kan hunden uppvisa symtom från primärtumören, vilka skiljer sig åt beroende på var tumören sitter.

Diagnos

En hund med neurologiska symtom får genomgå en allmän och en specifikt neurologiskt inriktad klinisk undersökning. Ofta kompletteras den kliniska undersökningen med blodprover för att utesluta andra orsaker till symtomen. Hjärntumör ställs vanligtvis som sannolikhetsdiagnos baserat på vad man hittar vid en neurologisk undersökning kombinerat med avancerad bilddiagnostik (MR/DT). Det går inte att säkert säga vad en nybildning/tumör består av enbart genom att titta på den med MR eller DT. För slutgiltig diagnos krävs ett vävnadsprov från nybildningen vilket många gånger är omöjligt pga. tumörens lokalisation.

Behandling

De flesta hundar med hjärntumör får behandling för symtomen (ex. medicin mot kramper) och/eller kortison för att motverka svullnad i anslutning till tumören, vilket i sin tur kan dämpa symtomen. Det är ovanligt att hjärntumör hos hund behandlas med operation eller med strålbehandling, men det förekommer. 

Prognos

Eftersom hjärntumör hos hund sällan går att bota är prognosen på sikt dålig. Det är viktigt att hunden får tillfredsställande symtomlindring av medicinerna. Regelbundna återbesök till veterinären för uppföljning och doskontroll rekommenderas. 

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.