Hjärntumör hos hund

Hundar kan precis som människor få tumörer i hjärnan eller angränsande vävnader. Det är vanligen medelålders eller äldre hundar som drabbas.

Hjärntumörer kan vara godartade - de utgörs av en samling celler som växer okontrollerat på ett ställe - eller elakartade, dvs de kan växa in i kringliggande vävnader samt spridas (metastasera) till andra delar av kroppen. På grund av att utrymmet i skallhålan är begränsat utgör tyvärr även godartade tumörer ett hot mot hundens liv och hälsa, eftersom de i takt med att de växer orsakar tryck mot den känsliga hjärnvävnaden.

Tumörer i hjärnan kan vara primära, dvs de har uppstått från celler i hjärnvävnaden eller dess stödjeceller, hjärnhinnor, blodkärl mm. Det förekommer även att en elakartad tumör någon annanstans i kroppen sprider sig till hjärnan, och ger upphov till en s k sekundär tumör. Vad som orsakar hjärntumör hos hund är inte klarlagt, men det anses finnas flera faktorer. En viss typ av tumör, meningiom, är något vanligare hos långnosade (dolichocephala) raser, medan en annan typ, gliom, är vanligare hos trubbnosiga (brachycephala) raser. Detta talar för att genetiska faktorer kan vara en bidragande orsak till att en del individer insjuknar.

Symtom

Beroende på var i hjärnan tumören sitter kan symtomen variera. Det vanligaste är dock att hunden får epilepsiliknande krampanfall. Obs – när epilepsi debuterar hos en hund äldre än fem år bör man utreda om den har en hjärntumör.

Man kan även se beteendeförändring, vinglighet, ökad känslighet eller smärtreaktion vid beröring kring nackregionen mm. En tumör i hypofysen kan ge upphov till sekundär Cushing och om tumören spridits till hjärnan från en primärtumör någon annanstans i kroppen (t ex juver) kan hunden uppvisa symtom från modertumören.

Diagnos

En hund med neurologiska symtom får genomgå klinisk undersökning, som ofta kompletteras med blodprover för att utesluta andra orsaker till symtomen (t ex förgiftning). Hjärntumör ställs ofta som sannolikhetsdiagnos, utifrån neurologisk undersökning och bilddiagnostik i form av MR eller CT. Det går inte att säkert säga vad en nybildning består av enbart genom att titta på den med MR eller CT, utan för en slutgiltig diagnos krävs att man undersöker vävnadsprov från nybildningen.

Behandling

De flesta hundar med hjärntumör får behandling för symtomen (t ex epilepsimedicin) eller steroider för att motverka svullnad i anslutning till tumören, vilket kan dämpa symtomen. Det är ovanligt att hjärntumör hos hund behandlas kirurgiskt eller med strålbehandling, men det förekommer. 

Prognos

Eftersom hjärntumör hos hund sällan går att bota är prognosen på sikt dålig. Det är viktigt att hunden får tillfredsställande symtomlindring av medicinerna, och den bör komma på regelbundna återbesök till veterinären för uppföljning och doskontroll. 

Kontakta en veterinär

Om du tror att symtomen stämmer på ditt djur rekommenderar vi att du kontaktar en veterinär.

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.