Juvertumör hos katt

Elakartade tumörer i mjölkkörtlarna (juvertumörer) är den tredje vanligaste cancerformen hos katter. Juvertumörer är vanligast hos äldre honkatter som är okastrerade eller som kastrerats sent.

Knölar i juvervävnaden hos katt är i ca 90 % av fallen elakartade, och hos 50-60 % av patienterna är fler än en juverdel drabbad. Katter som är okastrerade eller som kastrerats sent löper större risk att insjukna. Även katter som har fått p-piller är i riskzonen för att utveckla juvertumörer.

I ovanliga fall förekommer det att kastrerade honkatter, och även hankatter, får juvertumörer och i dessa fall rör det sig ofta om en särskilt aggressiv form.

Symtom

I tidiga skeden av sjukdomen märks oftast inga symtom på katten utom själva knölen/knölarna i juvret. Senare kan tumörerna bli fler och växa i storlek. Katten kan besväras av knölarna och vilja slicka sig mycket i området. Det förekommer även att tumörer brister eller att huden utanpå blir sårig.

Om tumörerna har spridit sig till andra ställen i kroppen kan olika symtom uppträda beroende på vilket organ som drabbats. Juvertumörer sprids oftast till lymfknutor och lungor, men även till buken eller ibland skelettet. Mer allmänna symtom vid cancer är avmagring och trötthet.

När bör man söka veterinärvård?

Så fort man upptäcker en knöl i kattens juver bör man ta katten till veterinär för undersökning, eftersom prognosen för överlevnad är bättre ju tidigare sjukdomen behandlas.

Behandling

Den rekommenderade behandlingen för juvertumörer är kirurgisk. Vanligtvis avlägsnas hela juverraden på den drabbade sidan. Om katten är okastrerad är det lämpligt att även låta kastrera henne. 

Inför operationen görs en blodprovsanalys för att man ska få en uppfattning om kattens allmänna hälsotillstånd. Även röntgen av lungor och brösthåla utförs, för att utreda om det finns tecken på spridning av tumören, samt ibland också ultraljudsundersökning av buken.

Eventuellt kan prov från tumören tas för cytologisk undersökning eller vävnadsundersökning före operation. Efter operationen skickas vanligen vävnaden till laboratorium för analys av tumörerntyp och allvarlighetsgrad. Då kontrolleras också att all tumörvävnad har tagits bort samt om det finns tecken på spridning via lymf- eller blodkärl.

Framtidsutsikter

Beroende på hur stora juvertumörerna är vid avlägsnandet brukar överlevnaden variera mellan mer än tre år (om tumörerna varit mindre än 2 cm) och mindre än ett år (om tumörerna varit större än 3 cm). Det är därför avgörande att tumörerna opereras bort så snart som möjligt, innan de vuxit sig större.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.