Mastcellstumör hos katt

Mastcellstumör (MCT eller mastocytom) är en tumör utgående från s k mastceller, vilka normalt ingår i kattens immunförsvar. Tumören kan uppkomma hos alla katter och är vanligare hos siameser.

Mastcellstumörer är inte lika vanliga hos katter som hos hundar och kutana mastcellstumörer, dvs de som sitter i huden, är oftast godartade hos katter jämfört med hundar. När mastcellstumörer uppträder på andra ställen i kroppen, som t ex i mjälten eller tarmen, är de dock vanligtvis elakartade.

Det finns även en variant av mastocytom hos katt som kallas histiocytärt mastocytom, vilket främst ses hos yngre individer. Då utvecklas en eller flera mastcellstumörer över hela kroppen och dessa kan i många fall försvinna av sig själva efter något år.

Symtom

Kutana mastcellstumörer har stor variation i utseende och växtsätt. Ofta kallas de för tumörernas stora bedragare då de till det yttre kan likna flera andra hudförändringar. De kan se ut som vårtor eller insektsbett, vara hårlösa och opigmenterade, eller sitta i underhuden där de lätt förväxlas med lipom. Kutana mastcellstumörer är i en del fall kliande och har en sårig yta. Detta beror på att mastceller kan bilda olika substanser såsom histamin, vilka utlöser klåda, rodnad, svullnad mm.

Mastcellstumörer som uppträder invärtes kan ge diffusa symtom som dålig aptit, lojhet, viktminskning och kräkning. Sitter tumören i tarmen kan katten få diarré, feber och blodig avföring.

Diagnos

Ofta ställs diagnosen mastcellstumör genom att veterinären provtar tumören med en fin kanyl, s k finnålsaspirat, och tittar på celler från tumören i mikroskop. Vävnadsprov kan tas genom biopsi, eller så avlägsnas hela tumören kirurgiskt och skickas på analys.

Har katten mastcellstumör i ett inre organ kan man med hjälp av bilddiagnostik, som t ex en röntgen- eller ultraljudsundersökning, få misstanke om att det rör sig om en tumör. För att avgöra vilken slags tumör det är behöver man ta finnålsaspirat, vävnadsprov eller avlägsna hela tumören och skicka till laboratorium för analys.

Behandling

Mastcellstumörer behandlas i första hand kirurgiskt. Kirurgisk behandling brukar vara tillräckligt vid godartade mastcellstumörer i huden. Om katten har en elakartad tumör i mjälten avlägsnas hela mjälten och vid behandling av elakartade mastcellstumörer kan kirurgin kompletteras med exempelvis cellgifter och/eller strålbehandling.

Den bortopererade tumören skickas i sin helhet till laboratorium för undersökning och för att ta reda på om man lyckats avlägsna hela tumören.

När bör veterinär uppsökas

Det är alltid lämpligt att låta veterinären undersöka knölar som uppkommit i huden på katten så snart som möjligt efter att de upptäckts. En del tumörer – både mastcellstumörer och andra - kan vara snabbväxande och ju längre tid det tar innan katten får rätt diagnos, desto större blir operationen. Även prognosen påverkas av hur lång tid det tar innan diagnosen ställs, om det rör sig om en elakartad tumör som kan ha hunnit sprida sig till andra delar av kroppen.

Prognos

Prognosen avgörs främst av hur elakartad tumören är, huruvida den hunnit sprida sig i kroppen samt hur svår den är att avlägsna. En katt med en enstaka kutan mastcellstumör har god prognos efter operation. En katt med aggressiv mastcellstumör som hunnit sprida sig långt i kroppen, eller med en mastcellstumör i ett inre organ, har oftare en dålig prognos. I sådana fall kan man besluta att behandla de symtom som tumören eventuellt orsakar, hellre än att försöka bli av med tumören. Behandlingen avgörs från fall till fall och i samråd med djurägaren. 

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.