Artroskopi hund

Artroskopi är en form av titthålskirurgi som görs in i en led. Fördelen med artroskopi är att operationssåret blir mindre, och läkningstiden kortare, jämfört med öppen ledkirurgi. Här berättar vi om artroskopi för hund.

Vad är artroskopi?

Artroskopi är en slags titthålskirurgi som görs in i en led. Ordet artroskopi är bildat av grekiskans arthron, som betyder led, och skope, som betyder betrakta. Med hjälp av en liten kamera eller lins, som förs in i leden via ett rör, kan kirurgen undersöka och provta sjukliga förändringar i leden. Flera olika tillstånd kan behandlas i samband med undersökningen.

När görs artroskopi på hund?

Det är inte alla ledoperationer som kan utföras med titthålskirurgi, men många. Leder som ofta brukar undersökas med artroskop är bogled, armbågsled, knäled och hasled. Artroskopi kan utföras som en del i en utredning, när man inte vet vad som är problemet i leden. Det kan också göras för att behandla ett tillstånd som redan är diagnostiserat.

Några orsaker till att hundar kan behöva genomgå artroskopi är:

  • Armbågsledsdysplasi, det vill säga olika tillväxtrubbningar i armbågsleden
  • OCD, osteochondritis dissecans, en utvecklingsrubbning i ledbrosk och underliggande ben
  • Skada i en mjukdel, som till exempel ledband, sena eller menisk
  • Korsbandsskada, då artroskopi kan göras för att rensa bort skadad vävnad inför en operation
  • Infektion i en led (septisk artrit)
  • Hälta
  • Ledsvullnad
  • Smärta vid böjning/sträckning

I en del fall kan man övergå till att öppna leden (artrotomi), till exempel om man upptäcker ett tillstånd som inte går att åtgärda med titthålskirurgi.

Hur går artroskopi på hund till?

Innan en artroskopi utförs har man som regel gjort andra undersökningar för att få en bild av den sjuka leden. Vanliga undersökningar är röntgen och skiktröntgen (datortomografi, DT), men ibland görs MR (magnetresonanskamera) eller eventuellt ultraljudsundersökning.

Artroskopi sker under narkos, och hunden behöver vara på fastande mage inför ingreppet. Veterinären lyssnar på hjärta och lungor, och kan ibland vilja ta ett preoperativt blodprov för att kontrollera om det finns någon ökad sövningsrisk.

Huden omkring den led som ska opereras rakas och tvättas noga, samt desinficeras. Kirurgen gör några enstaka, små snitt in i leden som artroskopet och operationsinstrumenten förs in genom. Genom linsen eller kameran i artroskopet kan man få en tydlig bild av hur ledbrosk och andra strukturer i leden ser ut. 

Om man behöver åtgärda ett ledproblem, till exempel avlägsna en lös broskbit, förs instrument in via ett annat hål. Under artroskoperingen finns det också möjlighet att ta ut prover för exempelvis mikroskopisk undersökning eller bakterieodling.

Vad händer efteråt?

Titthålskirurgi medför en snabbare återhämtning och mindre smärta än om man skulle öppna leden helt. Ofta får hunden gå hem igen redan samma dag som operationen. Eftervården är mycket viktig, både för att undvika komplikationer och för att leden ska återfå full funktion. Precis som efter andra ortopediska åtgärder rekommenderas rehabilitering, till exempel i en water treadmill (vattentrask) eller med stabilitetsträning.

Man behöver också se till att hunden inte kan slicka på sårområdet eftersom detta kan leda till infektion i leden. Man måste vara noga med att alltid låta hunden ha på sig krage, åtminstone när den inte är under uppsikt. Tecken på infektion kan vara att hunden får tilltagande hälta, eventuellt feber, att operationsområdet eller leden blir rött, varmt och svullet, eller att såren är variga. I så fall behöver hunden komma till veterinär snarast. 

Var utförs artroskopi på hund?

Ortopedisk kirurgi och artroskopi ställer särskilda krav på utrustning och kompetens. Inom AniCura erbjuds artroskopi på följande ställen:

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.