Frakturkirurgi hund

En fraktur, det vill säga ett benbrott, orsakas i de flesta fall av att hunden utsatts för ett trauma, till exempel har blivit påkörd eller fallit från hög höjd. Det finns olika metoder för att hjälpa det brutna benet att läka rätt. Oftast görs någon form av frakturkirurgi.

Vad är frakturkirurgi?

Frakturkirurgi är en form av ortopedisk kirurgi som används vid benbrott av olika slag, för att återställa skelettets funktion. Frakturer kan uppkomma i alla kroppens ben, oftast till följd av en traumatisk skada. I vissa fall kan en fraktur i en liten skelettdel självläka, men i de flesta fall behöver man hjälpa benet att läka genom att placera benbitarna i rätt läge och fixera dem där. Ibland kan det räcka med att gipsa, spjäla eller bandagera benet, men om benbitarna rör sig i förhållande till varandra kan benet läka fel, eller inte läka alls. Målet med frakturkirurgi är att passa ihop benbitarna som ska läka, och stabilisera dem så att de inte rör sig i förhållande till varandra. God stabilisering, eller fixation, är en förutsättning för att benläkningen ska gå så snabbt och komplikationsfritt som möjligt.

Hur går frakturkirurgi för hundar till?

Det finns olika metoder för att fixera ett brutet ben. Vilken metod som används beror bland annat på vilket ben som är brutet, hur frakturen ser ut (om den till exempel är enkel eller komplicerad), om det är en sluten eller öppen fraktur, eller om en led eller tillväxtzon är involverad. Vid en enkel fraktur är benet brutet på ett ställe, medan en komplicerad fraktur har flera benfragment. Öppen fraktur innebär att hud och mjukdelar är skadade, så att det finns en förbindelse mellan skelettet och utsidan av kroppen. Det medför att infektionsrisken större. Om en växande hund bryter benet i området där bentillväxten sker (tillväxtzonen) kan det påverka skelettutvecklingen, och om frakturen går genom en led kan det bland annat öka risken för stelhet eller artros i leden.

Vid ledfrakturer är det viktigt att operera så fort som möjligt, men först måste hundens allmäntillstånd vara stabilt. Om hunden har fått andra skador i samband med traumat, exempelvis på inre organ eller i form av större blödning, så behöver dessa vara under kontroll innan hunden sövs för att operera frakturen. 

Frakturer brukar stabiliseras genom så kallad kirurgisk immobilisering. Det kan göras med hjälp av olika implantat, som metallplattor, stift (”märgstift”), skruvar eller cerklage (ståltråd). Implantatet kan placeras direkt på/i skelettet eller delvis utanför huden, i något som kallas extern fixation. Då fästs stift eller skruvar i benändarna och hålls ihop av en metallplatta utanför huden.

Ibland räcker det att använda gips. I dessa fall är det viktigt att vara uppmärksam på skavsår som kan uppkomma, och på att benet inte verkar röra sig inne i gipset. Det förekommer även att man använder sig av gips efter att man fixerat benet kirurgiskt.

Vad händer sedan?

Det tar lång tid för en fraktur att läka, vanligen mellan fyra veckor och flera månader, beroende på hur svår frakturen är. Under denna tid behöver hunden komma på regelbundna återbesök för att kontrollera att läkningen går som den ska och att inga komplikationer har uppstått. Oftast behöver benet röntgas flera gånger under läkningsprocessen. Om frakturen läker fel eller läkningen uteblir kan hunden behöva en ny operation, men det är ovanligt.

För- och nackdelar med frakturkirurgi

Kirurgisk behandling är många gånger nödvändig för att få ett brutet ben att läka bra. Ju större belastning benet utsätts för, desto större är risken att benändarna ska röra sig i förhållande till varandra. Nackdelarna med en operation är att hunden måste sövas och att ingreppet är mer kostsamt än gipsning eller spjälning. Dock brukar ofta eftervården bli dyrare för hundar som enbart har gipsats eller spjälats, eftersom de behöver komma på tätare återbesök och genomgå fler röntgenundersökningar. De kan också ha en ökad risk för att få problem med frakturläkningen, så att de behöver gipsas om eller eventuellt opereras. 

Här hittar du mer läsning om frakturer hos hundar.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.