Lugnande medel hund

Lugnande läkemedel kan användas i många sammanhang för att minska obehag hos hundar. Hos veterinären ges ofta en lugnande spruta inför ingrepp som kan vara smärtsamma eller när det är viktigt att hunden ligger stilla. Du som djurägare kan även få recept på lugnande medel som du själv kan ge till din hund. En sådan behandling ges vanligen i kombination med träning eller miljöåtgärder.

Vad innebär lugnande medel för hundar?

Lugnande, eller sederande, läkemedel har en avslappnande effekt. Beroende på vilket läkemedel det handlar om och hur stor dos hunden får, kan avslappningen vara alltifrån lätt eller måttlig till mycket djup.

Lugnande medel är inte detsamma som narkos. Under sedering reagerar hunden mindre på yttre stimuli och sådan hantering som den annars skulle blivit stressad av. Narkos innebär att hunden försätts i en djup sömn och inte uppfattar det som händer runtomkring.

Både sederande medel och narkosmedel brukar kombineras med smärtstillande substanser.

När används lugnande medel?

Det är veterinären som avgör om en hund behöver sederas. Om en undersökning eller behandling förväntas orsaka obehag för hunden ges som regel en lugnande spruta innan. Faktorer som vägs in är exempelvis hundens stressnivå och allmäntillstånd, samt hur mycket smärta eller obehag åtgärden förväntas medföra.

Lugnande medel används också då hunden behöver vara helt stilla, till exempel vid röntgen av skelett och leder. Sedering i kombination med lokalbedövning eller allmän smärtlindring kan dessutom ges istället för narkos vid vissa mindre kirurgiska ingrepp.

Några exempel på när hundar kan behöva sederas är:

  • Vid kraftig öroninflammation, för att öronen ska kunna undersökas ordentligt.
  • Vid undersökning och spolning av inflammerade analsäckar.
  • När en sårskada behöver sys.
  • När en liten hudförändring ska opereras bort.
  • Vid höftleds- och armbågsledsröntgen.

Hur går sedering till?

Vid sedering får hunden lugnande medel injicerat i en muskel. Vanligen kombineras medlet med ett smärtstillande, morfinliknande medel, som både ger smärtlindring och gör att dosen av sederingsmedel kan sänkas. Efter injektionen blir hunden påtagligt trött och avslappnad, oftast inom 20 minuter.

När operationen eller undersökningen är klar ges en injektion med ett reverserande medel, som motverkar effekten av sederingen. Efter den sprutan vaknar hunden vanligtvis upp inom 10-20 minuter.

Är sedering farligt?

Precis som vid narkos finns det risker vid sedering, framför allt i form av påverkan på andning och blodtryck. Ju djupare sederingen är, desto större är riskerna. Därför görs alltid en bedömning av hundens allmäntillstånd, hjärta, blodcirkulation och andning innan lugnande medel ges. När hunden är sederad övervakas andning och cirkulation av djurhälsopersonalen.

Många djur kan bli illamående och kräkas av de lugnande medlen. Det rekommenderas därför att hunden hålls fastande inför en planerad sedering. 

Lugnande läkemedel på recept

På senare år har det blivit allt vanligare att ge psykofarmaka till hundar som lider av oro, rädsla, ångest eller hög stress. Vissa medel är avsedda att ges vid enstaka tillfällen, till exempel på nyårsafton, medan andra behöver ges en längre tid innan någon effekt kan ses. Oavsett vad hunden behöver hjälp med - ljudrädsla, separationsångest eller stress vid bilåkning, med mera - rekommenderas det att de här läkemedlen inte används som enda behandling. Istället ska medicineringen ses som ett verktyg för att underlätta träning, med målet att hunden ska klara sig utan mediciner på sikt.

Om du vill ha recept på lugnande medel till din hund behöver du boka en tid för undersökning hos veterinär. Tillsammans går ni igenom vad hunden behöver hjälp med och vilka andra åtgärder som kan behövas, samt lägger upp en plan för behandlingen. Eftersom många typer av lugnande medel kan ge allvarlig påverkan på andning och blodcirkulation behöver veterinären göra en fysisk undersökning av hunden innan receptet kan utfärdas.

Receptfria lugnande medel

Vid mildare stress eller oro kan det räcka med att använda receptfria preparat. Receptfria medel kan även ges som ett komplement till receptbelagda medel och träning. I vår webshop säljer vi receptfria lugnande medel som kan hjälpa din hund vid oro, stress och osäkerhet vid exempelvis transport, åska eller fyrverkerier.

De receptfria medlen medför inte samma risker som receptbelagda preparat, och hunden behöver inte genomgå veterinärundersökning innan medlen används. De flesta av de receptfria medlen ges i form av kosttillskott. Andra ska appliceras utvärtes eller i hundens omgivning (som en spray eller diffuser i vägguttaget).

De receptfria lugnande medlen innehåller ofta ett eller flera av följande ämnen: 

  • Alpha-casozepin, som utvinns ur mjölkprotein (kasein). Alpha-casozepin har en lugnande effekt på många hundar.
  • Aminosyran tryptofan. Signalsubstansen serotonin (kroppens "må bra"-hormon) bildas ur tryptofan, och vid brist på den här aminosyran kan serotoninnivåerna påverkas.
  • Aminosyran teanin, som i vissa studier har visat sig höja nivåerna av dopamin och serotonin, och anses ha en avslappnande effekt.
  • En kopia av ett feromon, doftämne, som en tik avger när hon diar sina valpar. Feromonet kan ge valpar och vuxna hundar en känsla av välbefinnande och trygghet.

En del av ämnena går att kombinera, men inte alla. I vår webshop säljer vi receptfria lugnande medel som kan hjälpa din hund vid oro, stress och osäkerhet vid exempelvis transport, åska eller fyrverkerier. Fråga gärna vår personal om råd om du vill testa receptfria lugnande medel för hund.

Vanliga frågor

Vilka lugnande medel kan jag ge min hund?

Om du på egen hand vill ge lugnande medel till din hund finns det flera receptfria substanser du kan prova. De flesta av dessa medel behöver ges en längre tid innan man ser någon effekt, medan andra kan användas tillfälligt (främst sådana som används utvärtes eller i hundens närmiljö). Du ska inte ge några receptbelagda medel till din hund om inte en veterinär har ordinerat det.

Hur fungerar lugnande medel för hundar?

De receptbelagda läkemedlen verkar genom att påverka särskilda receptorer eller signalsubstanser i hjärnan. Exakt hur de receptfria medlen fungerar är inte helt klarlagt, men en del av dem kan ha positiv effekt på kroppsegna substanser som främjar välbefinnande och avslappning.

Vad är biverkningarna av lugnande medel för hundar?

Receptbelagda lugnande medel kan ge biverkningar som slöhet, nedsatt aptit, kräkningar och urinläckage. Risken för biverkningar är större vid högre doser, och det är viktigt att du är noga med att följa veterinärens ordination samt instruktionen på bipacksedeln.

Hur länge varar effekten av lugnande medel för hundar?

Effekten av en lugnande spruta kan sitta i upp till tre timmar, men ofta ges en injektion med ett annat läkemedel som häver sederingen innan dess. Det är dock vanligt att hundar är lite lugnare än annars resten av dagen. 

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.