Endokardos hos hund

Endokardos eller myxomatös klaffsjukdom som det också kallas är en åkomma som påverkar klaffarna inne i hjärtat. Detta är en vanlig hjärtsjukdom hos de mindre hundraserna men ses då och då även hos de större hundarna. Med riktig diagnos, uppföljning och eventuell medicinering kan patienterna leva länge och med god livskvalitet. Endokardos räknas som en ärftlig sjukdom, men förändringarna börjar oftast i vuxen ålder.

Klaffarna i hjärtat ska fungera som envägsventiler. Ändrar dessa struktur eller form, kan blodet börja strömma i fel riktning eftersom klaffen inte längre är helt tät. Detta kallas för ”läckage” och hörs som ett blåsljud när man lyssnar med stetoskop. Det finns fyra klaffar inne i hjärtat och det är mitralklaffen som oftast är drabbad. Det är klaffen mellan vänster förkammare och vänster (huvud)kammare som förtjockas allt eftersom sjukdomen framskrider. När blodet strömmar i fel riktning vid varje hjärtslag måste hjärtat jobba hårdare för att få ut tillräckligt med blod i kroppen. Resultatet av detta blir med tiden att hjärtmuskulaturen förtjockas. Detta är en utveckling som dock tar många år och kan vara helt symtomfritt.

Symtom

Det är sällsynt att man ser kliniska tecken eller symtom på endokardos tidigt i förloppet utan symtomen uppstår vanligtvis i medelåldern. När läckaget blir större och hjärtat växer visar hunden tecken på nedsatt uthållenhet och ork och den kan även börja hosta. En av orsakerna till hostan är att det förstorade hjärtat trycker på luftvägarna. I allvarligare fall där hunden utvecklar hjärtsvikt, ses snabbare och djupare andhämtning, även i lugnt tillstånd. Då har vätska samlat sig i lungorna (lungödem) och hela kretsloppet är påverkat. I vissa tillfällen har patienten även ökad törst.

Diagnos och behandling

Diagnosen ställs av en kardiolog efter en ultraljudsundersökning och ibland även röntgenbilder. Även om en hund har fått diagnosen endokardos är det inte alltid nödvändigt med medicinering. Behovet av medicinering fastställs på grundlag av hjärtats storlek, kapacitet och vilka symtom hunden har. Från patient till patient läggs en individuell plan för uppföljning, som kan vara allt från årlig kontroll på polikliniken till regelbunden ultraljudsundersökning hos en kardiolog. Det är viktigt att följa den plan som kardiologen har lagt.

Du kan själv följa din hunds tillstånd hemma genom att räkna andetag i vila, även kallat sleeping respiratory rate (SSR).

En frisk hunds SSR ligger på under 30 inandningar per minut, såvida det inte är en väldigt varm dag. Hundar som utvecklar eller har utvecklat lungödem har snabbare frekvens i sin andning. Genom att regelbundet räkna och notera en hunds SSR kan man följa hundens sjukdomsutveckling. Vid större ändringar från det normala rekommenderas att kontakta veterinär för undersökning.

Du kan läsa mer om vanliga hjärtsjukdomar hos hund här.

 

Publicerad April 2017. Skribent: Liva Ihle Vatne (General Practitioner Certificate in Feline Practice, Certificate in Veterinary Cardiology) vid AniCura Dyresykehus Oslo

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.