Hjärtsvikt hos hund

Hjärtsvikt är inte detsamma som hjärtfel. Många har hjärtfel utan att känna av några symtom. Hjärtsvikt uppstår när hjärtat av en eller annan orsak inte klarar av att göra sitt jobb längre.

Hjärtsvikt kan definieras som bakåtsvikt när vätska samlas i olika kroppsdelar eller som framåtsvikt när ett normalt blodtryck inte kan upprätthållas.

Bakåtsvikt, (även kallad kongestiv svikt) är den vanligare formen och leder oftast till vätska i lungorna (lungödem), mer sällan till vätska i brösthålan, utanför lungorna (hydrothorax), vätska i buken (ascites) eller vätska i hjärtsäcken (hydroperikard).

Hundar får sällan eller aldrig vätskeansamlingar (ödem) i extremiteter, som människor med hjärtsvikt ofta får.

Orsak

Nedsatt hjärtfunktion gör att blodet inte pumpas undan tillräckligt effektivt via venerna som går till hjärtat från kroppens organ. Trycket i venerna ökar då och vätska från blodkärlen tränger ut i den omgivande vävnaden (bakåtsvikt).

Dålig hjärtfunktion kan också leda till att tillräcklig mängd blod inte pumpas ut från hjärtat vid varje kontraktion, för att upprätthålla ett normalt blodtryck till kroppens alla delar (framåtsvikt).

Den dåliga hjärtfunktionen kan bero på många olika typer av hjärtsjukdomar, missbildningar, klaffläckage, hjärtmuskelsjukdomar och arytmier men symtomen vid svikt blir liknande oavsett orsak. Läs mer om hjärtfel.

Vanligen är det hjärtats vänstra sida som sviktar vilket medför att vätska samlas i lungor eller brösthåla. Om den högra sidan huvudsakligen är drabbad samlas vätska framför allt i bukhåla och bukorgan.

Symtom

Vanligaste symtomet på hjärtsvikt är vätska i lungorna, s k lungödem, som gör att patienten får svårt att få luft. För att kompensera det minskade syreupptaget försöker hunden andas snabbare, kanske med kraftiga bukrörelser eller i värsta fall med öppen mun, sträckt hals och blå tunga (cyanos). Om man inte snabbt kan häva detta tillstånd leder det till döden genom kvävning, vilket är ytterst plågsamt.

Hjärtsvikt kan också ge vätskeansamlingar på andra ställen. Om vätska samlas i större mängd i brösthålan ger även det andningsbesvär. Vätskeansamling i hjärtsäcken trycker ihop hjärtat och försämrar dess pumpförmåga ytterligare, vilket ger allmän svaghet, ibland kollaps och ofta vätska i buken.

Vätska i buken är i sig inte ett lika akut tillstånd som vätska i lungor, brösthåla eller hjärtsäck men den stora buken kan vara besvärande för patienten och även trycka på lungorna så de inte får plats att arbeta normalt.

Nedsatt hjärtfunktion kan orsaka trötthet och motionsintolerans. Gravt, kroniskt hjärtfel kan även leda till avmagring. Plötslig hjärtdöd förekommer, sannolikt p g a allvarlig rubbning av hjärtats rytm (arytmi).

Många hundar med hjärtfel hostar men det är tveksamt om det har med hjärtsvikt att göra. Ofta beror hostan på att hjärtat är så stort att det trycker på de stora bronkerna, eller att hunden har en sjukdom i luftrören samtidigt med hjärtfelet.

Vad kan man göra själv?

För att undvika att köpa ett djur som redan har hjärtsjukdom bör du som köpare begära ett intyg på att veterinär besiktigat djuret nyligen utan att upptäcka några tecken på hjärtsjukdom.

Eftersom de flesta hjärtsjukdomar inte är medfödda utan kommer senare i livet är det bra att be veterinären lyssna på hjärtat, gärna någon gång årligen, så att man upptäcker om ett blåsljud eller en onormal rytm uppkommit som ger misstanke om hjärtsjukdom.

Om du vet att din hund har en hjärtsjukdom måste du alltid vara uppmärksam på tecken som kan tyda på hjärtsvikt. Om ditt djur redan står på hjärtmedicin är det viktigt att följa veterinärens ordination. Det är speciellt viktigt att komma ihåg att ge vätskedrivande då hunden annars snabbt åter kan hamna i svikt. Motion är bra, men man bör vara lyhörd för hur mycket motion en hjärtsjuk hund tål, vilket kan variera från dag till dag. Många hundar med hjärtfel mår dåligt av värme så promenader tas lämpligen under dygnets svalare timmar om det är varmt väder. Försök undvika övervikt eftersom det leder till ökad arbetsbelastning för hjärtat och försämrad andningskapacitet.

När bör veterinär uppsökas?

En frisk hund andas inte snabbare än 30 andetag/minut i vila. Snabbare andningsfrekvens kan tyda på lungödem. Vid grav hjärtsvikt kan påtaglig andnöd uppstå vilket leder till att hunden andas med öppen mun och kanske i värsta fall får en blågrå nyans på slemhinnorna i munnen (cyanos). Svimningar, kollaps och trötthet kan också tyda på hjärtsjukdom.

Om du noterar symtom som du befarar tyder på hjärtsvikt bör du snarast uppsöka, eller åtminstone rådgöra med veterinär eller kunnig personal, och inte vänta till efter helgen, eller över natten. Detta är speciellt viktigt om andning, medvetande eller allmäntillstånd är påverkat. Ju tidigare behandling kan sättas in desto mindre lidande för djuret och desto större chans att man hinner häva svikten innan det är för sent.

Diagnostik

För att säkert konstatera lungödem krävs röntgen. Vätska i brösthålan eller bukhålan syns både på röntgen och med ultraljud. Vätska i hjärtsäcken kräver ultraljud för säker diagnos.

En del djur får extraslag (arytmier) vid hjärtsjukdom, och det kan bidra till hjärtsvikt. Ofta, men inte alltid, kan man höra en arytmi med stetoskop. Om veterinären misstänker arytmi behövs EKG för att bekräfta misstanken och avgöra vilken typ av arytmi som föreligger.

För att bedöma själva hjärtats funktion krävs ultraljudsundersökning (ekokardiografi), men det är ofta inte nödvändigt i det mest akuta skedet utan görs lämpligen efter någon dag när andningen förhoppningsvis förbättrats.

För att hitta eventuella sjukdomar som utlöser hjärtproblem eller försämrar hjärtats funktion kan ytterligare utredningar bli nödvändiga.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.