Hjärtsjukdomar hos katt

I första hand kanske hjärtsjukdomar ses som vällevnadssjukdomar, vilket dock inte gäller för våra vanligaste husdjur, hund och katt. Hos katter är det i stället framförallt ärftligheten, det vill säga den genetiska uppsättningen, som avgör vilka individer som kommer att drabbas av hjärtsjukdom.

Hos katter är det oftast själva hjärtmuskeln som drabbas av förtjockning, så kallad HCM (hypertrofisk kardiomyopati), med risk för rytmrubbningar och hjärtsvikt som följd.

Symtom

De symtom som djurägaren kan upptäcka är framförallt ökad andningsfrekvens och nedsatt allmäntillstånd. Hos katter kan symtom på hjärtsvikt utvecklas mycket snabbt med påtagliga andningssvårigheter som följd och då kan det vara bråttom att uppsöka veterinär.

Diagnos

Katternas hjärtsjukdom kan förbli oupptäckt under en längre tid eftersom de flesta katter med hjärtsjukdom inte har något hörbart blåsljud.

För att avgöra hur avancerad hjärtsjukdomen är, krävs en ultraljudsundersökning med flödesmätning, så kallad ekokardiografi med Doppler. Med denna teknik kan veterinären snabbt avgöra om hjärtat är förstorat och i så fall vilket/vilka av de fyra hjärtrummen det rör sig om. Veterinären kan även se om någon av de fyra klaffgrupperna läcker och i så fall i vilken grad. Det går även att avläsa om hjärtfelet är en medfödd missbildning och om dessa eventuellt kan åtgärdas kirurgiskt. Med ekokardiografi kan veterinären avgöra vilka tryckförhållanden som föreligger mellan hjärtrummen och de stora kärlen samt om hjärtsviktsbehandling är nödvändig att sätta in.

Elektrokardiografi (EKG) registreras samtidigt med ultraljudsundersökningen. Även dygns-EKG med en Holter kan användas för diagnostik. Då har katten en väst med en liten EKG-apparat på ryggen där kattens alla hjärtslag, ca 100 000–150 000, registreras under ett dygn och analyseras senare av någon av AniCuras veterinärkardiologer.

Röntgen av brösthålan används inom hjärtdiagnostiken framförallt för att fastställa om hjärtsvikt föreligger, men också för att utesluta eller påvisa andra lungförändringar. Vid behov av mer specifik information gällande bland annat brösthålan, finns datortomograf att tillgå inom AniCura.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.