Dilaterad kardiomyopati – DCM Hund

Kardiomyopati är en sjukdom av hjärtmusklerna. Dilaterad kardiomyopati (DCM) är en form som framförallt ses hos stora och medelstora hundar. En progressiv sjukdom som innebär att hjärtmuskulaturens sammandragningsförmåga successivt försämras.

Orsak

Det finns många orsaker till att hundar kan utveckla DCM. Sjukdomen kan till exempel uppstå efter en infektion i hjärtmuskulaturen, efter långvariga störningar i hjärtrytmen och sekundärt efter annan systemisk sjukdom. Hos vissa individer kan DCM kopplas till låga blodkoncentrationer av aminosyran taurin. Några former av DCM är genetiskt betingade, dessa kallas idiopatisk DCM som ses oftare inom vissa raser som till exempel Dobermann, Irländsk Varghund och Grand Danois.

Nedsatt pumpfunktion gör att hjärtats kamrar växer och ökar därmed risken för hjärtsvikt. I tidiga stadier av sjukdomen är hunden oftast helt symptomfri men allteftersom sjukdomen utvecklas ökar risken för att hunden ska drabbas av hjärtsvikt och/eller hjärtrytmrubbningar. När hunden börjar få hjärtsvikt, det vill säga klinisk DCM med symtom är prognosen tyvärr dålig för många.

Symtom

De flesta hundar med DCM visar tecken på sämre uthållighet och sämre prestanda. Ibland ser man även nedsatt aptit och viktminskning hos patienterna. Hundar som utvecklar hjärtsvikt visar tecken på andningssvårigheter och snabb andning på grund av vätska i lungorna. Några får problem med hjärtrytmen och i enstaka tillfällen ser man kollaps i aktivitet. Det händer att hundar dör plötsligt utan att ha visat föregående symtom på DCM.

Diagnos

Diagnosen fastställs genom en ultraljudsundersökning (ekokardiografi) av en veterinär med specialkompetens inom kardiologi. DCM kan påvisas innan hunden visar symtom. Vid störningar i hjärtrytmen kommer hjärtat undersökas med EKG (elektrokardiografi). Vid symtom på hjärtsvikt ska tas en röntgenbild av brösthålan.

Även tänkta avelshundar kan innan parning undersökas av en kardiolog för att upptäcka tidig DCM och därmed hindra fortsatt genetisk spridning.

Behandling

Studier visar att hundar kan ha fördel av tidig medicinering (helst innan symtom uppstår) och det är därför viktigt att ställa en diagnos så tidigt man kan i förloppet. Syftet med behandlingen är att öka kontraktionsförmåga av hjärtmusklerna samt minska motstånd i blodkärl som underlättar hjärtats pumpfunktion. Vid symtom på hjärtsvikt kompletteras behandlingen med vätskedrivande och blodtryckssänkande mediciner.

Prognos

Sjukdomsutvecklingen är individuell. En del hundar kan ha sjukdomen men kan leva ett till synes normalt liv trots DCM, men sjukdomsstecken brukar i regel förr eller senare utvecklas. Dilaterad kardiomyopati är således en sjukdom som leder till lidande hos drabbade hundar samt, inte ovanligt, dödsfall.

Uppdaterad september 2019

Kontakta en veterinär

Om du tror att symtomen stämmer på ditt djur rekommenderar vi att du kontaktar en veterinär.

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.