Hjärtsjukdomar hos hund

I första hand kanske hjärtsjukdomar ses som vällevnadssjukdomar, vilket dock inte gäller för våra vanligaste husdjur, hund och katt. Hos hundar är det i stället framför allt ärftligheten, det vill säga den genetiska uppsättningen, som avgör vilka individer som kommer att drabbas av hjärtsjukdom.

Hos hundar är det framförallt hjärtklaffarna som blir förtjockade, vilket leder till att blod som ska pumpas ut ur hjärtats kammare istället läcker tillbaka till förmaken, vilket i sin tur kan leda till hjärtsvikt.

Symtom

De symtom som djurägaren kan upptäcka är framförallt hosta, trötthet, ökad andningsfrekvens, minskad motionstolerans, viktminskning, ökat bukomfång, nedsatt aptit och ibland ökad törst. Hos hundar kan symtom på hjärtsvikt utvecklas mycket snabbt med påtagliga andningssvårigheter som följd och då kan det vara bråttom att uppsöka veterinär.

Diagnos

Hos hundar upptäcks hjärtsjukdomen oftast genom att veterinären hör ett blåsljud på hjärtat. Veterinären lyssnar rutinmässigt på hundens hjärta vid varje undersökning, vilket i de flesta fall är tillräckligt för att upptäcka hundarnas hjärtsjukdomar.

För att avgöra hur avancerad hjärtsjukdomen är krävs en ultraljudsundersökning med flödesmätning, så kallad ekokardiografi med Doppler. Med denna teknik kan veterinären snabbt avgöra om hjärtat är förstorat och i så fall vilket/vilka av de fyra hjärtrummen det rör sig om. Veterinären kan även se om någon av de fyra klaffgrupperna läcker och i så fall i vilken grad. Det går även att avläsa om hjärtfelet är en medfödd missbildning och om dessa eventuellt kan åtgärdas kirurgiskt. Med ekokardiografi kan veterinären avgöra vilka tryckförhållanden som föreligger mellan hjärtrummen och de stora kärlen samt om hjärtsviktsbehandling är nödvändig att sätta in.

Elektrokardiografi (EKG) registreras samtidigt med ultraljudsundersökningen. Även dygns-EKG med en Holter kan användas för diagnostik. Då har djuret en väst med en liten EKG-apparat på ryggen där hundens alla hjärtslag, ca 100 000–150 000, registreras under ett dygn och senare analyseras av någon av AniCuras veterinärkardiologer.

Röntgen av brösthålan används inom hjärtdiagnostiken framförallt för att fastställa om hjärtsvikt föreligger, men också för att utesluta eller påvisa andra lungförändringar. Vid behov av mer specifik information gällande bland annat brösthålan finns datortomograf att tillgå inom AniCura.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.