HCM - hypertrofisk kardiomyopati hos katt

HCM, eller hypertrofisk kardiomyopati, är en ärftlig sjukdom. Det är den vanligaste hjärtsjukdomen hos katter och symtomen debuterar oftast vid 2 till 4 års ålder.

Man kan även upptäcka symtom tidigare, i synnerhet om båda föräldrarna haft sjukdomen. Hankatter drabbas oftare än honor, och sjukdomen förekommer både hos raskatter och huskatter.

HCM är en sjukdom som kan vara svår för ägaren att upptäcka. Symtomen kan vara nedsatt aptit, trötthet och andfåddhet. Det vanligaste sättet att få misstanke om sjukdomen är i samband med den årliga hälsokontrollen då veterinären lyssnar på kattens hjärta. Man kan höra blåsljud eller oregelbundna hjärtslag, och i så fall bör katten genomgå en ultraljudsundersökning av hjärtat, vid vilken diagnosen kan ställas. Förändringarna i hjärtat består i att hjärtmuskulaturen blir förtjockad. Detta medför att hålrummet i hjärtat blir mindre och en mindre mängd blod pumpas ut i kroppen vid varje hjärtslag. Eftersom blodet ska transportera ut syre till kroppen uppkommer då symtom på dålig syresättning i form av dålig ork och andfåddhet. 

Sjukdomen kan även leda till att små klumpar av levrat blod bildas i hjärtat och förs ut i kroppen. När blodklumpen fastnar i ett smalare blodkärl, ofta där kroppspulsådern delar sig till bakbenen, orsakar detta förlamning och smärta i ena eller båda bakbenen. Detta kallas blodpropp eller tromb. 

Förtjockning av hjärtmuskeln kan även vara orsakad av högt blodtryck och/eller för hög ämnesomsättning. När man ställer diagnosen HCM är det viktigt att utreda katten även för dessa tillstånd. 

Man kan dessvärre inte bota eller förhindra själva förändringen i hjärtat, men man kan förebygga att det utvecklas blodproppar genom att ge blodförtunnande medicin. Är det högt blodtryck eller hög ämnesomsättning som är orsaken till hjärtmuskelförtjockningen så kan utvecklingen bromsas när dessa sjukdomstillstånd kommer under kontroll. När en katt har fått diagnosen HCM bör den kontrolleras cirka var sjätte månad. Katter som behandlas med blodförtunnande medicin bör komma in för kontroll en gång per år. 

Lyckligtvis kan de flesta katter som får korrekt medicinering och regelbundna kontroller leva länge med sjukdomen utan att lida av den.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.