Kräkningar hos katt

Enstaka kräkningar hos katt kan bero på att katten slickar i sig mycket hår från pälsen och då bildas så kallade ”hårbollar”. Hårbollar passerar ofta men kan ibland behöva åtgärdas med kirurgi. Ihållande kräkningar bör dock alltid föranleda konsultation hos veterinär.

Om katten har ätit ett främmande föremål som inte kan brytas ner i mag- tarmkanalen kan det orsaka kräkningar. Främmande föremål kan också vandra vidare till tarmen och fastna varpå det blir ett akut flödeshinder i tarmen. Katter med corp al (främmande föremål) kan snabbt bli mycket sjuka och behöver omedelbart uppsöka veterinärvård.

Vissa sjukdomar kan också ge symtom såsom kräkningar; Njursvikt, leversjukdom, diabetes och bukspottkörtelinflammation är exempel på sådana sjukdomar. Diagnos ställs med hjälp av blodprover och ultraljudsundersökning i förekommande fall.

Infektioner som salmonella kan också ge kräkningar och diarré. Katten smittas av salmonella via småfåglars avföring. Jagar katten småfåglar och befinner sig runt fågelbord finns risken att den smittas. Salmonella läker vanligen relativt snabbt och det är ovanligt att människor smittas av katter med salmonella.

Virusinfektioner kan orsaka kräkningar hos katt. Kattpest, som är orsakat av ett virus, är en mycket allvarlig infektion som kan vara livshotande framför allt för unga katter. De flesta katter i Sverige är vaccinerade mot kattpest.

Kroniska kräkningar, det vill säga de som pågått mer än 2-3 veckor, kan bero på inflammation i mage och tarm. Diagnos ställs vanligen med endoskopering (gastroskopi, koloskopi) av magsäck och tarm där små vävnadsbitar tas och analyseras i mikroskop.

När bör veterinär uppsökas?

I de fall kräkningar inte upphör bör veterinär alltid uppsökas. Katten kan snabbt bli uttorkad och förlora vätska och salter då den kräks.

  • Om kattens allmäntillstånd blir påverkat (feber, slöhet eller uttorkning)
  • Om djurägaren misstänker att katten svalt ett främmande föremål
  • Om katten kräks upp vatten
  • Om kräkningarna eller diarrén blir blodblandad

Behandling

Akut gastroenterit brukar kunna läka ut på några dagar med hjälp av intravenös vätsketillförsel och, när kräkningarna upphört, lättsmält dietmat, se dietråd för katt.

Om det svalda föremålet inte kommer upp från magsäcken kan det ibland avlägsnas med ett fiberendoskop. Har det främmande föremålet fastnat i tarmen behöver bukhålan och tarmen öppnas för att föremålet ska avlägsnas. Vanliga främmande kroppar hos katter är hårbollar, öronproppar, snören och små leksaker.

Relaterade produkter från vår webshop

Klicka på produkterna för att komma till shoppen!

Aptus-Nutrisal-180-gr_1_7_9.png PD-20Feline-20id_F_9_14.jpg 52637_PLA_Royal_Canin_Vet_Gastro_Intestinal_5_5.jpg

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.