Koloskopi

Koloskopi innebär att den bakre delen av tarmen, tjocktarmen (kolon), inspekteras från insidan med hjälp av ett fiberendoskop. Endoskopet är ett böjligt och mjukt instrument som kan föras in i ändtarmen och vidare upp i tjocktarmen.

Längst fram på fiberendoskopet finns en lins och en ljuskälla. Antingen syns bilden direkt i den andra änden av endoskopet eller så visas den på en bildskärm. Det går även att ta foton av tarmens insida.

Inför undersökningen

För att koloskopiundersökningen ska kunna utföras är det nödvändigt att patientens tarm är tom. Speciella förberedelser krävs, instruktioner inför koloskopi lämnas ut av behandlande veterinär. Innan en koloskopi utförs är det viktigt att andra orsaker till diarré har uteslutits. Avföringsprover analyseras för förekomst av parasiter och blodprover tas för att utesluta andra sjukdomar.

När utförs en koloskopi?

En vanlig anledning till att en koloskopi utförs är när djuret visar tecken på kroniska magproblem så som tjocktarmsdiarréer eller andra sjukliga förändringar i tarm.

Undersökningen

För att kunna utföra undersökningen sker den under allmän narkos. Veterinären inspekterar tarmens inre genom att styra instrumentet och samtidigt studera bilderna på bildskärmen. Endoskopet används för att ta bilder av vävnaden vid undersökningen. I samband med undersökningen kan ibland bilder tas av vävnaden. Bilderna sparas vanligtvis och kan senare användas för att följa resultatet vid en upprepad undersökning.

Ofta undersöks både magsäck, tolvfingertarm och grovtarm vid samma tillfälle, det vill säga en gastroduodeno-koloskopi utförs. Vanligtvis pågår undersökningen upp till en timme.

Provtagning

För att utvärdera tarmslemhinnan tas vanligtvis vävnadsprover, så kallade biopsier, från flera ställen i tarmen. Ett instrument med en liten tång förs ner genom en kanal på endoskopet och små bitar av tarmslemhinnan avlägsnas.

Efter undersökningen kan tarmarna vara lite uppsvällda och spända. Så mycket luft som det är möjligt avlägsnas efter avslutad undersökning. Om det ändå finns lite luft kvar brukar obehaget försvinna relativt snabbt. Oftast sker hemgång samma dag

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.