Vävnadsprover och cellprover

Vid förändring i en vävnad som exempelvis en knöl i huden, svullnad i tandköttet eller röda kliande öron, behöver veterinären oftast ta ett prov på förändringen, för att kunna ställa en säker diagnos. Provet kan tas som ett topsprov, ett avtryck, en biopsi eller som ett så kallat finnålsaspirat, FNA.

Vävnadsprover analyseras på laboratorier med särskilt utbildad personal. Förutom de vanliga cytologiska eller histopatologiska undersökningarna kan avancerade immunologiska och genetiska metoder användas för specialundersökningar av vävnadsprover.

Efter provtagningen sprids vävnadscellerna ut på ett objektglas och glaset lämnas till ett laboratorium. På laboratoriet färgas provet med färgningsvätskor som färgar olika typer av celler på olika sätt, så de går att identifiera. En vanlig frågeställning är om en förändring i vävnaden är en inflammation eller en tumör. Det vill säga om provet innehåller tumörceller eller inflammatoriska celler. Ibland kan frågan gälla förekomst av parasiter, bakterier eller svamp.

Topsprov

Vid ett topsprov används, som namnet antyder, en bomullspinne. Denna rullas försiktigt över ytan av provområdet. Det kan gälla vid provtagning av ett irriterat öga eller ett kliande öra.

Vävnadsavtryck

Ett vävnadsavtryck utförs genom att en yta pressas mot ett objektglas. Vävnadsceller fastnar på glasytan och kan därmed färgas och studeras. Denna typ av provtagning är användbar exempelvis för att studera cellerna i en nybildning som opererats bort.

Finnålsaspirat

Ett aspirat (ofta benämnt finnålsaspirat) tas genom att en kanyl, fäst vid en tom spruta, sticks in i en förändrad, eller misstänkt förändrad vävnad, exempelvis i en förstorad lymfknuta eller i en knöl i huden. Med hjälp av sprutan skapas ett undertryck i kanylen vilket gör att celler aspireras (sugs in) i kanylen.

Provet trycks sedan ut på ett objektglas, färgas och analyseras i mikroskop. Den normala cellorganisationen i vävnaden bibehålls inte och cellerna kan ibland skadas vid aspirationen, varför denna typ av provtagning inte alltid är diagnostisk. Aspirat/finnålsaspirat kan ofta utföras på vaken katt eller hund utan bedövning, beroende på var på kroppen provet ska tas.

Biopsi

En biopsi är en utstansning av vävnad, där cellerna behåller sin organisation i förhållande till varandra. Beroende på vilket organ som ska provtas med en biopsi, är djuret sövt eller medicinerad med lugnande medel och/eller har fått lokalbedövning. Om det är en hudbiopsi som ska utföras, rakas och tvättas provområdet innan provet stansas ut.

Vävnadsprovet läggs försiktigt i ett fixeringsbad och skickas sedan till ett histopatologiskt laboratorium för preparering, färgning och mikroskopering. Veterinärer med specialisering inom patologi bedömer och besvarar provet. Provsvaret kan dröja en till tre veckor beroende på den tidsåtgång som behövs för att preparera provet, innan bedömning.

Om biopsin är uttagen från huden uppstår ett litet hål i huden som, beroende på storlek, sys ihop. Ofta används en tråd som försvinner av sig själv, men i annat fall bör stygnet tas bort efter ca en vecka- 10 dagar.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.