Kattpest

Kattpest orsakas av ett virus, parvovirus, som infekterar kattens mage och tarm. Virus sprids med avföringen från en smittad individ under ca två veckor. Smittan sprids redan innan katten får symtom.

Kattpest är en mycket allvarlig infektion som kan vara livshotande framför allt för unga individer. Alla katter vaccineras dessvärre inte mot kattpest varför smittan inte är helt ovanlig. Vaccinet skyddar bra mot parvosmitta/kattpest.

Viruset är mycket motståndskraftigt och kan överleva flera år i miljön. Det är därför viktigt att även vaccinera innekatter då ägaren potentiellt kan ta med sig virus hem på sina kläder och skor.

Symtom

Infektion med parvovirus ger ofta hög feber, kraftigt nedsatt allmäntillstånd, intensiva kräkningar och blodiga diarréer samt buksmärta. Sjukdomsförloppet kan vara mycket snabbt, ibland bara några timmar efter första symtom. Diarréerna kan orsaka kraftig vätskeförlust.

Diagnos

Diagnos ställs med hjälp av avföringsprov där man detekterar virus. Det är ett snabbtest som ofta kan utföras direkt på djursjukhuset/djurkliniken. Det kan ibland behövas upprepade provtagningar för att påvisa virus.

Behandling

Behandling av en parvovirusinfektion/kattpest är understödjande med dropp.
Vid en misstänkt parvosmitta är det mycket viktigt att upprätthålla rätt hygienrutiner för att minimera smittorisken. Katten får inte vistas bland andra katter och får inte gå ut.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.