Cholangit/hepatit hos katt

En inflammation i levern benämns hepatit och en inflammation i gallsystemet benämns cholangit. Ibland föreligger en samtidig inflammation i båda dessa organ och det benämns cholangiohepatit.

Levern finns i bukens främre del precis bakom diafragman. Leverns uppgift är att rena kroppen på slaggprodukter, bilda olika typer av proteiner och vitaminer, delta i blodbildningen samt sockerregleringen och producera galla.

Gallblåsan ligger precis invid levern och gallgången mynnar i tolvfingertarmen. Levern producerar galla som transporteras till gallblåsan och lagras här. När katten äter töms gallan i tarmen och hjälper till att spjälka fetter i fodret. Restprodukter som bildats när levern renat blodet kan också följa med i gallan och vidare ut med avföringen.

Orsak

Det går ofta inte att fastställa orsaken till att det utvecklas en inflammation i dessa organ. Vissa förgiftningar, tumörer samt infektionssjukdomar kan leda till hepatit. Levern har en bra kapacitet att läka och många inflammationer läker av på några veckor med understödjande behandling. En katt som äter dåligt eller bantar för kraftigt under en tid kan utveckla en fettlever, vilket är ett livshotande tillstånd.

Symtom

Katter med inflammation i gallsystem och lever kan uppvisa symtom i form av buksmärta, dålig aptit, försämrad pälskvalité, kräkning och diarré, gulfärgad ögonvita/slemhinna och ibland även feber. Symtomen kan komma smygande, vid kroniska inflammationer, eller uppträda akut.

Diagnos

Diagnos ställs med blodprover där blodlevervärden (enzymer som frisätts från skadade leverceller) och gallsyror mäts. Vid långt gången sjukdom kan katten även ha för låga proteinvärden i blodet och blodbrist. Tecken på inflammation i lever och/eller gallgångar kan ofta påvisas vid en ultraljudsundersökning. För att få en säker diagnos krävs ibland att vävnadsbitar från levern analyseras på labb.

Behandling

Lever- och gallgångsinflammation behandlas med dropp, näringstillförsel (katter som inte äter själva sondmatas), vitamintillskott samt skonsamt foder. I vissa fall behövs smärtlindring för att katten ska må bra och börja äta igen. Det är ovanligt med bakteriella infektioner i lever och gallsystem varför det sällan behövs antibiotika.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.