Hårlöshet (alopeci) hos katt

Alopeci är det medicinska namnet för hårlöshet. När en katt har alopeci kan den ha eller flera kala fläckar, eller tunn och maläten päls. Det är ovanligt att katter tappar all päls, men medfödd hårlöshet förekommer hos vissa raser.

Vad är alopeci?

Alopeci är inte en enskild sjukdom utan ett symtom som kan ha varierande orsaker.
Olika typer av hårlöshet har olika bakgrund: 

 • Traumatisk alopeci: När en katt får enstaka hårlösa områden beror det ofta på att den själv har slickat och putsat sig mycket där, så att hårstråna har gått av. Då är håravfallet tecken på smärta eller klåda, antingen i huden eller i vävnaden innanför. I ovanliga fall kan det vara en form av beteendestörning (psykogen alopeci).
 • Ärrvävnad: En hårlös fläck kan också komma efter att katten har haft en utbredd skada, till exempel brännskada, eller en djup inflammation i huden. När skadan eller inflammationen läker bildas ärrvävnad, och i sådan vävnad finns det färre hårsäckar (eller inga alls). 
 • Medfödd alopeci: Genetisk hårlöshet förekommer hos vissa kattraser, som till exempel sphynx. Sphynxkatter har fungerande hårsäckar men hårväxten är defekt, vilket leder till att hårstrået blir så skört att det går sönder. 
 • Håravfall i vilofas (telogent effluvium): Katten kan bli tunnpälsad när ett stort antal hårsäckar samtidigt har gått in i vilofas, och håren sedan fälls efter en till tre månader. Det här kan hända efter att katten gått igenom något stressande eller påfrestande, som till exempel en svårare sjukdom, dräktighet, kirurgi eller en period av svält.
 • Håravfall i tillväxtfas (anagen defluxion): Akut, svår sjukdom kan leda till att de hårstrån som är i tillväxtfas skadas och går av. Det kan också ske som en följd av cellgiftsbehandling. Anagen defluxion yttrar sig som ökad fällning över hela kroppen, och att katten får tunnare päls. Det inträffar nära i tid vid sjukdom eller cellgiftsbehandling.
 • Infektion: Vissa infektioner i hud och hårsäckar kan medföra att håren skadas och går av, till exempel bakterieinfektion, hårsäckskvalster (demodex) eller ringorm, en sorts svampinfektion.

Vad orsakar hårlöshet och håravfall hos katter?

Hårlöshet som beror på en störning i hårets tillväxtcykel har andra orsaker än hårlöshet som är självförvållad. Här är de vanligaste orsakerna till kala fläckar, försämrad pälskvalitet och håravfall hos katter: 

Klåda

Klåda är den främsta orsaken till överdrivet slickande, tvättande och kliande hos katter. Det är inte säkert att du lägger märke till att din katt har klåda. Många katter drar sig undan för att klia och slicka sig, eller gör det framför allt nattetid.

Klåda hos katt kan ha flera olika orsaker:

 • Parasiter, som öronskabb, löss, loppor och mjällkvalster.
 • Allergier - katter kan drabbas av såväl foderallergi som allergi mot ämnen i sin omgivning (atopi). Det förekommer också att katter får allergi mot loppsaliv.
 • Hudinfektioner med bakterier, jästsvamp eller ringorm.
 • Klåda kan ibland förekomma vid hypertyreos, överaktivitet i sköldkörteln, såväl som vid läkemedelsbehandling mot hypertyreos.
 • I ovanliga fall är klåda ett tecken på tumörsjukdom i huden (kutant lymfom).

Här kan du läsa mer om klåda hos katt. 

Smärta

Det är vanligt att katter får kala fläckar i områden där de har ont. Det beror på att de slickar sig mycket där. En katt som har tappat päls på magen kan till exempel ha urinvägsbesvär. En kal fläck på ett ben eller över en led kan vara tecken på ledvärk.

Det kan ibland vara svårt att avgöra om en katt slickar sig på grund av klåda eller smärta.

Infektion

Olika infektioner kan skada hud, hårstrån och hårsäckar, och på så vis leda till håravfall. Sådana infektioner kan orsakas av till exempel kattens vanliga hudbakterier, av dermatofyter (de svampar som ger upphov till ringorm) eller av hårsäckskvalstret demodex.

Håravfall på grund av sjukdom eller stress

Många tillstånd som utgör en påfrestning för katten kan leda till håravfall. Det kan t ex handla om en svårare infektion, diabetes, sköldkörtelsjukdom eller tumörsjukdom. Även stress och nedsatt näringstillstånd kan göra att katten fäller mera päls.

Övriga orsaker

Ärftlig hårlöshet finns hos bland annat sphynxkatter, och hårlöshet kan ibland bero på en medfödd defekt, men det är ovanligt. Autoimmuna hudsjukdomar och tumörsjukdom någon annanstans i kroppen kan också ha alopeci som ett delsymtom. Då brukar katten samtidigt ha andra tecken på sjukdom, till exempel sår och blåsor i huden, eller viktnedgång.

Symtom vid alopeci hos katt

Symtomen varierar beroende på vad som orsakar hårlösheten. Katten kan ha:

 • En eller flera avgränsade hårlösa fläckar, t ex på magen, i armhålorna och på benens insidor.
 • Tunn päls på (framför allt) rygg och flanker. Pälsen kan ibland se flikig eller maläten ut.
 • Tunnare päls på öronens baksidor, eller i området mellan ögon och öron.
 • Fördröjd återväxt av pälsen efter att den blivit rakad. Det är t ex vanligt att katter rakas på ett framben för blodprovstagning när de är hos veterinären. Hos en katt som varit sjuk eller medtagen kan det dröja länge innan pälsen växer ut igen.
 • Ökad fällning.
 • Utslag, knottror eller plitor i huden.
 • Rodnad eller flagnande hud.
 • Synliga rivsår och sårskorpor (t ex på öronen).

Om håravfallet beror på att katten har ont och slickar sig kan den samtidigt ha symtom som exempelvis hälta eller att den vill kissa ofta.

Undersökning

Om din katt har fått kala fläckar eller försämrad pälskvalitet kan det tyda på ett underliggande problem som behöver behandlas.

Hos veterinären görs en allmän undersökning av katten och en noggrann genomgång av kattens hud. Därefter kan olika provtagningar och undersökningar göras, beroende på kattens sjukdomshistoria och vad som hittas vid den kliniska undersökningen. Det kan bland annat vara provtagning från huden för analys i mikroskop, eller för bakterie- eller svampodling. Om katten verkar ha ont någonstans kan det bli aktuellt med urinprov, ultraljudsundersökning eller röntgen. Om det är en lite äldre katt kan den få lämna blodprov för analys av blodsockernivå eller mängden sköldkörtelhormon, med mera.

Hur behandlas hårlöshet hos katt?

Behandlingen bestäms utifrån vad som har orsakat håravfallet. Ofta ges någon form av medicinsk behandling - antiparasitära medel mot löss, loppor eller kvalster, kortison mot klåda och inflammation, eller smärtstillande antiinflammatorisk medicin om katten har ont. I en del fall behövs utvärtes behandling, till exempel örontvätt eller rengöring med bakteriedödande lösning. Om katten har klåda som tros bero på allergi kan den få göra en allergiutredning.

Vad ska jag göra om min katt har alopeci?

Om din katt har fått en kal fläck eller dålig päls, utan att du vet orsaken, bör du ha koll på hur det utvecklas: Om hårlösheten tilltar, eller inte går över inom ett par veckor, bör du kontakta veterinär. Har katten andra symtom samtidigt, som klåda, hälta, trötthet eller ökad törst, bör du inte vänta med att söka vård. Kontakta en veterinär

Hjälpte den här artikeln dig?

Vänligen välj vad som passar din situation eller typ på egen hand. Vi uppskattar din feedback väldigt mycket.

Tack!

Vi uppskattar det verkligen

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.