Klåda hos katt

Klåda hos katter kan yttra sig på många sätt. De kan riva med tassarna eller på andra sätt försöka komma åt de ställen de vill klia. Katter är effektiva på att slicka bort päls med sin sträva tunga.

Det är inte alltid så lätt att se att en katt har problem med klåda eftersom många katter går undan och gömmer sig när de kliar sig. De kan riva med tassarna eller på andra sätt försöka komma åt de ställen de vill klia. Katter är effektiva på att slicka bort päls med sin sträva tunga, och klåda leder därför ofta till att katten får hårlösa fläckar.

Klåda är inte ett normaltillstånd för katter, utan medför mycket obehag och stress. Katter som kliar sig bör undersökas och utredas av veterinär för att minska risken för onödigt lidande. Ju tidigare katten blir diagnostiserad och behandlad, desto mindre är risken för att kroniska och svårbehandlade hudbesvär ska utvecklas.

Varför får katten klåda?

Klåda är i sig inte en sjukdom, utan ett symtom som förekommer vid flera olika tillstånd. Det går därför inte att säga vad som orsakat klådan utan först att göra en noggrann undersökning av kattens hud. 

De vanligaste orsakerna till att katten kliar sig är utvärtes parasiter (som löss, loppor, mjällkvalster eller öronskabb, hudinfektioner med bakterier eller svampar, samt allergier. Det första steget i veterinärens utredning är ofta att ta reda på om katten har parasiter, i alla fall om det är en utekatt som är drabbad. Parasitinfektioner är vanliga hos katt och brukar vara lätta att behandla.

Vad är symtomen vid klåda?

En katt med klåda kan använda tassar och klor för att riva sig. Det är också vanligt att katter med klåda slickar sig frenetiskt - ibland kan kliandet se ut som ett överdrivet tvättande. Katten brukar ofta gå undan för att klia sig, eller så kliar den sig främst nattetid. Detta gör att klådan kan vara svår för djurägaren att upptäcka. 

Många gånger är det enda synliga symtomet att katten har fått en kal fläck eller tunnare päls, inte sällan på undersidan av kroppen och benens insidor. Det är också vanligt att katter kliar sig mot ansiktet och halsen. 

Det förekommer att en katt med klåda har hudutslag, och i så fall kan den ha små plitor eller sårskorpor i huden. Vid exempelvis mjällkvalsterinfektion kan små “vandrande mjäll” vara synliga för blotta ögat, framför allt i pälsen baktill på ryggen. 

När bör veterinär kontaktas?

Om du märker att din katt kliar sig eller har fått kala fläckar bör du boka tid hos veterinär. Klåda är sällan tecken på något allvarligt, men är mycket besvärande för katten. Förbered dig gärna genom att anteckna hur ofta katten kliar sig, hur intensivt och hur länge det har pågått, samt om symtomen kommer och går. 

Vad händer hos veterinären? 

Hos veterinären får du berätta om kattens symtom och sjukdomshistoria. Veterinären gör en undersökning av kattens hud och tar prover för att leta efter olika mikroorganismer. 

Parasiter kan påvisas genom skrapprover, tejpprover eller kamningsprov från pälsen. Det går även att se bakterier eller svampar i prover som undersöks med hjälp av mikroskop, och ibland görs odlingar på laboratorium. Provsvar tar några dagar när det gäller bakterieodlingar och upp till flera veckor för svampodlingar. Innan dess är fynden vid mikroskopering ofta vägledande.

Om veterinären har uteslutit parasiter eller infektioner som orsak till klådan är en allergiutredning nästa steg. Allergier är vanliga hos katter och klåda är ett av huvudsymtomen. Allergi hos katt är en kronisk sjukdom, som det idag finns många behandlingsalternativ för och kan upptäckas genom hudutredning.

Är det alltid klåda som orsakar att en katt slickar sig?

I en del fall kan slickande och hårlöshet ett tecken på smärta. En katt som har urinvägsbesvär eller artros kan slicka sig mycket mot magen eller ljumskarna, och med tiden få hårlösa fläckar. Då brukar utredningen se annorlunda ut, och kan innefatta t ex blodprov, urinprov, ultraljudsundersökning eller röntgenundersökning. 

Vad kan jag själv göra om min katt kliar sig?

Hudproblem hos katt är vanligt och kan vara mycket besvärande för katten. Du bör inte avvakta med att boka en tid hos veterinären, men du kan gärna leta efter löss, loppor eller mjällkvalster med förstoringsglas. Om du hittar några kryp kan du med fördel samla dem i en liten burk med tätslutande lock, och ta med till veterinären. Katten kan även ha andra parasiter, som lever djupare i huden. För att upptäcka dessa krävs speciell provtagning och undersökning med mikroskop.

Går det att förebygga klåda hos katt?

Beroende på vad orsaken till klådan är finns det olika sätt att förhindra att den återkommer. En utekatt som ofta går och samlar på sig fågelloppor kan vara hjälpt av att ha ett fästingmedel på sig, eftersom dessa medel brukar ha effekt även mot flera andra utvärtes parasiter. 

Om klådan orsakas av allergi är det viktigt att gå till botten med vad som utlöser allergin, så att det allergiframkallande ämnet (allergenet) kan undvikas. Om detta inte är möjligt så finns det flera olika medicinska behandlingar som minskar kattens besvär till följd av allergin. 

Sanering och smittskydd

Flera av mikroorganismerna som kan ge klåda hos katter är smittsamma. Det är därför viktigt att se till att katten inte har kontakt med andra djur under behandlingstiden och att följa veterinärens instruktioner för miljösanering, för att undvika återsmitta.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.