För-och nackdelar med att kastrera din hanhund

Det finns flera fördelar med att kastrera en hanhund, men oönskade sidoeffekter kan ibland uppstå. En kirurgisk kastrering är ett permanent ingrepp och därför är det viktigt att tänka igenom förväntningar och eventuella konsekvenser innan ett beslut tas.

Varför kastreras hanhundar?

Kirurgiska och kemiska kastreringar är vanliga ingrepp inom djursjukvården. Orsakerna till att hanhundar kastreras varierar. Ibland är det en del av en behandling av ett sjukdomstillstånd, som vid testikeltumör eller prostatit (inflammation i prostata). Ofta är anledningen att dämpa eller förebygga ett oönskat beteende där könshormoner är en viktig pusselbit. Det är även ett vanligt önskemål hos många hunddagis att hanhundar ska vara kastrerade. I hushåll med hundar av båda könen kan kastrering vara ett sätt att förebygga tjuvparning. 

Beteendemässiga orsaker till kastration

Hanhundar påverkas i olika hög grad av de instinkter och beteenden som är kopplade till könsdriften. Hos vilda hunddjur fyller instinkterna en funktion, men för tamhundar och deras ägare kan de snarare utgöra en källa till stress. När det finns löptikar i närheten kan okastrerade hanhundar få försämrad aptit, svårt att sova och varva ner, och ibland till och med rymma hemifrån. Vid kastrering upphör könshormonerna och det medför att dessa beteenden dämpas påtagligt eller försvinner helt. 

Aggressivt beteende kan finnas kvar

Könshormon (testosteron) kan bidra till aggressivt beteende hos hunden, och sådant beteende kan eventuellt dämpas vid kastrering, men det är långtifrån säkert. Ofta är flera faktorer inblandade, som t ex rasegenskaper, uppfostran och tidigare erfarenheter. Ett beteende som från början utlösts av testosteron blir med tiden befäst, det vill säga inlärt. Därför kan det fortsätta trots att testosteronet försvunnit. 

Revirhävdande kan ibland dämpas

Könshormoner kan styra de beteenden som får hanhunden att vilja beskydda sin flock. Andra hundar kan uppfattas som hot, och i vilt tillstånd uppstår lätt slagsmål för att bli av med rivaler. Aggression och upphetsning är jobbigt både för hunden, ägaren och andra runtomkring. Dessa beteenden kan vara oberäkneliga - framför allt under den tid som tikar löper - och i värsta fall leda till fysiska skador. Kastrering kan vara till fördel för de hundar som har problem med hanhundsaggression men ofta behövs även träning.

Revirmarkerande instinkter kan ibland dämpas vid kastrering, framför allt om den görs tidigt i livet. Det kan dock finnas vissa risker med att kastrera hanhundar innan de vuxit färdigt, då skelett och leders utveckling kan påverkas. Läs mer om biverkningar av kastration längre ned.

Ta hjälp av en expert vid aggressioner

Det är viktigt att hålla isär aggressivt beteende gentemot hundar - som oftare sker i påverkan av hormoner - och aggressivt beteende gentemot människor. Dominans och beteendestörningar som riktas mot dig eller andra människor behöver arbetas och tränas bort, gärna med en expert för att få korrekt hjälp.

Medicinska orsaker till kastration

Kastrering kan användas som en behandling vid olika sjukdomar i könsorganen eller tillstånd som är testosteronberoende. Kastrerade hanhundar brukar också ha en längre livslängd än okastrerade. Tumörsjukdomar är något vanligare bland kastrerade hundar och det tros bero på just att de blir äldre.

Sjukdomar som botas av kastrering

Sjukdomar i själva testiklarna eller bitestiklarna, som testikeltumör eller testikelomvridning, brukar botas genom att man avlägsnar dessa organ, det vill säga genom kastration. Det rekommenderas att kryptorkida hundar, dvs hanhundar med ena eller båda testiklarna kvar i bukhålan, kastreras. Detta eftersom det finns ökad risk att testikeln inne i kroppen ska tumöromvandlas.

Testiklarna står även för kroppens produktion av könshormon, testosteron. Därför är kastrering lämpligt när hunden har en sjukdom som är beroende av könshormon. Dit hör bland annat inflammation i prostata, prostatit, samt bråck i området kring ändtarmen, perinealbråck. 

Tillstånd där kastrering kan hjälpa

Kastration kan många gånger ha en gynnsam inverkan även vid andra sjukdomstillstånd, som till exempel förhudskatarr eller penisframfall, men effekten är inte lika väldokumenterad. I osäkra situationer kan det vara en bra lösning att börja med att göra en kemisk kastration. Den kemiska kastreringen börjar normalt avta efter sex eller tolv månader, beroende på vilken dos som har getts. 

Risker med kastration av hanhund

Med alla typer av ingrepp finns det risker, nedan listar vi några nackdelar med kastration du som djurägare bör ha övervägt innan du kastrerar din hanhund.

Ökad risk för övervikt

Den vanligaste konsekvensen av kastrering är viktökning. När mängden könshormoner minskar blir även ämnesomsättningen lägre. En kastrerad hund kan därtill bli lite mer bekväm och minska sin aktivitetsnivå. Hos många ökar dessutom aptiten. Den samlade effekten av detta kan snabbt leda till övervikt, som i sin tur får kännbara konsekvenser för både hälsa och livskvalitet.

Det är viktigt att du som ägare är vaksam på eventuell viktuppgång, gärna med veckovisa vägningar (har du en stor hund kan du använda vågen hos din lokala djurklinik). Om den visar tendenser att lägga på hullet är det aktivering och motion som gäller, kombinerat med lagom foderintag. Många djurägare byter till ett foder anpassat till kastrerade hundar, som har lägre energiinnehåll och ger större mättnadskänsla. För andra räcker det att dra ner på godis och matrester för att hunden ska hålla vikten. 

Här kan du läsa allt om övervikt hos hund.

Förändrad pälskvalitet

En del hundar får förändrad päls efter ingreppet, inte minst de med lång eller medellång päls. Pälsen kan bli mjukare, längre, tätare eller mattare. Det är vanligt att underullen ökar. Detta kan oftast hanteras genom att anpassa pälsvården, med till exempel frekvent borstning eller tätare besök hos hundfrisören.

Ortopediska sjukdomar vid tidig kastrering

Om kastrering görs tidigt i livet, innan hunden har fyllt ett år, kan det medföra ökad risk för ortopediska tillstånd såsom höftledsdysplasi eller armbågsledsdysplasi. Den risken är i synnerhet ökad hos storvuxna raser samt om de kastreras före sex månaders ålder.

Urininkontinens

En sällsynt biverkning efter kastrering är urinläckage. Detta beror på att könshormonerna bidrar till att hålla muskeltonus runt urinröret. När hormonerna försvinner blir musklerna lite svagare. Oftast läcker då hunden urin vid vila eller i sömnen. 

Symtomen på inkontinens dröjer oftast minst ett halvår, ibland flera år, efter kastreringen. Tillståndet förekommer i högre grad hos tikar, och för dessa finns särskilda läkemedel som ges livet ut. Idag finns ingen behandling som är särskilt riktad mot hanhundar, utan i de sällsynta fall inkontinens uppkommer hos dem används normalt samma medel som för tik.

Om en kastrerad hanhund utvecklar urininkontinens bör den undersökas för att utesluta andra vanliga orsaker till symtomen. Dit hör bland annat urinvägsinfektion och olika ämnesomsättningsrubbningar.

Oönskade effekter på beteendet

Fastän kastrering ofta görs för att förebygga problematiskt beteende hos hanhundar så förekommer det faktiskt att hundar får större problem med humöret när testosteronet försvinner. När en hund som från början är ängsligt och försiktigt lagd förlorar det “mod” som könshormonet ger, kan den bli mer reserverad mot både människor och andra hundar. I värsta fall blir den mer reaktiv, dvs stressar upp sig lättare och går i försvar genom att göra utfall. 

Rådgör med veterinär eller hundtränare om du har en “problemhund” som du funderar på att kastrera. 

Fördelarna överväger nackdelarna

För de allra flesta hundar brukar fördelarna överväga nackdelarna vid kastrering, särskilt om åtgärder vidtas för att förhindra övervikt. Observera att vare sig riskerna eller nyttan vid kastrering gäller alla hundar - det är svårt att garantera att nyttan kommer att vara större än risken för varje enskild individ. Här är några punkter att ta hänsyn till innan du tar beslut om att låta kastrera hunden:

Fördelar med kastrering

  • Det finns ingen risk för tjuvparning och oplanerade valpar.
  • Livslängden tenderar att öka.
  • För de hundar som påverkas mycket vid löptider blir tillvaron betydligt mer stressfri.
  • En kastrerad hund slipper många av de krämpor som kan drabba intakta hanhundar på ålderns höst. 
  • Kastrering kan underlätta träningen när du vill få bukt med problembeteenden.

Risker vid kastrering

  • Hunden riskerar att gå upp i vikt, vilket på sikt medför risk för sjukdom och ledsmärta.
  • Pälskvalitén kan förändras och du kan behöva anpassa din hunds pälsvård.
  • Kastrering mycket tidigt i livet kan leda till ortopediska problem.
  • Inkontinens och urinläckage är en sällsynt biverkning hos kastrerade hanhundar, men det kan vara svårbehandlat.
  • En hund med reserverat och ängsligt beteende kan må sämre när den förlorar det mod som testosteronet ger.

Funderar du på att låta kastrera hunden är du välkommen att kontakta någon av våra kliniker för att boka tid för kemisk eller kirurgisk kastrering. Du och din hund är förstås välkomna in för bedömning och konsultation kring vad som skulle passa er bäst.

Hur kastreras en hanhund?

Det finns två olika tillvägagångssätt för att kastrera en hanhund. Vilket sätt som passar er bäst kan du diskutera med din veterinär.

De ingrepp som erbjuds är:

- operation under full narkos

- kemisk (medicinsk) kastrering med injektion

En operation utförs under full narkos, då testiklarna tas bort och sädesledarna knyts av. Detta är ett rutiningrepp som utförs på de allra flesta kliniker. Hunden får gå hem efter att den har vaknat ordentligt efter narkosen, förutsatt att inga komplikationer har tillstött. Detta är dock mycket ovanligt. Räkna med ca två veckors konvalescens efter operationen. 

Vid kemisk kastrering - eller medicinsk som det också kallas - injiceras hunden med ett hormonpreparat under huden. Effekten är tidsbegränsad och klingar av efter ett halvt eller ett år beroende på hur stor dos som har getts. 

Välkommen att läsa mer om kastrering här.

Texten uppdaterades mars 2022. Skribent: Boel Sandros, legitimerad veterinär

Kontakta en veterinär

Hjälpte den här artikeln dig?

Vänligen välj vad som passar din situation eller typ på egen hand. Vi uppskattar din feedback väldigt mycket.

Tack!

Vi uppskattar det verkligen

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.