Höftledsdysplasi (HD) hos hund

Höftledsdysplasi (HD) innebär i princip att det är dålig passform mellan benen i höftleden, dvs lårbenshuvudet i förhållande till höftledskålen i bäckenet, vilket medför en slapphet i leden. Ju slappare leden är, desto allvarligare är dysplasin.

En hund som har onaturligt stor slapphet i höftleden kan med tiden drabbas av artros i leden, ibland redan vid låg ålder. Artrosen ger upphov till många av de symtom som observeras hos hundar med HD.

Höftledsdysplasi och den sekundära artrosen är en mycket komplicerad sjukdom, där många faktorer spelar in. Två i övrigt likadana hundar kan ha mycket olika sjukdomsförlopp.

Avel och miljö

Avel har en stor betydelse för utvecklingen av HD, men det är inte den enda faktorn som spelar in. Hundens uppväxt, motion, utfodring och koordinationsförmåga är också viktiga faktorer.

HD är en s k ”tröskelsjukdom”. Det innebär att hunden ska över en bestämd tröskel för att visa tecken på sjukdomen. En hund med dåliga gener men som haft en fördelaktig uppväxt kommer kanske inte över tröskeln och visar därför inte tecken på sjukdomen. På samma sätt kan en hund med goda gener bli knuffad över tröskeln om uppväxten varit ogynnsam.

Man kan alltså inte avla bort problemet genom att enbart avla på hundar utan tecken på sjukdomen. Även om en enskild hund inte har symtom kan den ändå vara bärare av dåliga anlag.

Diagnos och övervakning

För att förbättra chanserna att välja rätt hundar för avel har man i många år använt sig av höftledsröntgen för att bedöma hundarnas höfter. Ju äldre en hund är, desto större är sannolikheten att den uppvisar tecken på sjukdomen. Därför bedöms bara hundar som är över ett år gamla. Man tittar efter tecken på slapphet i leden och tecken på begynnande artros. Metoden är långt ifrån perfekt, men den ökar chansen att välja rätt hundar för avel.

Man forskar dessutom på möjligheten att använda ultraljud eller datortomografi (CT) i screeningen, så möjligen kan metoderna bli mer exakta i framtiden.

Röntgenbilder används även för att bedöma höfterna hos äldre hundar. Många hundar drabbas av artros i olika leder i kroppen när de blir äldre, och en del äldre hundar får då symtom från höftlederna.

Symtom och checklista

En ung hund kan ha lösa höftleder (och därmed höftledsdysplasi) utan att visa några symtom. Är den korrekt hanterad och tränad kan den gå många år med dåliga höfter utan att ha besvär av det. Man ser därför inte alltid symtom på sjukdomen.

När hunden väl har tecken på höftledsdysplasi är symtomen relativt ospecifika, se checklista nedan. Om man observerar flera av dessa tecken hos sin hund bör man låta den bli undersökt av veterinär.

  • Går långsammare på promenad eller vill fort vända hem
  • Blir snabbt trött eller okoncentrerad vid lek och träning
  • Har besvär med att resa sig
  • Har större svårigheter med att springa uppför än nedför
  • Stelhet efter vila, som värmer ur
  • Går långsammare i trappor
  • Slickar eller biter på sig själv på särskilda ställen
  • Humöret och leklusten är sämre än vanligt
  • Verkar ha kortare stubin, går ofta undan eller blir ilsken
  • Försämrad eller varierande aptit

Träning eller vila

Höftledsdysplasi och den smärtsamma artrosen kan inte vilas bort, som t ex en träningsskada. En hund med höftledsartros behöver röra på sig, på ett korrekt sätt. Musklerna i lår och rygg behöver byggas upp, och lederna användas, men de ska förstås inte överbelastas med långa promenader eller löpturer. Stretching, fysioterapi och balansövningar är däremot en bra idé, och detta kan lindra många symtom. Många låter också sina hundar simträna, och även om detta inte specifikt bygger upp förmågan att gå korrekt på bakbenen är det en rolig och skonsam motionsform som även kan hjälpa en överviktig hund att gå ner i vikt.

En hund med höftledsartros som överansträngs kan få mycket ont i höfterna och resten av kroppen. I sådana fall behöver den ta det lugnt i några dagar.

Konservativ behandling

Behandlingen av hundar med symtom på höftledsdysplasi vilar på fyra hörnstenar:

Viktkontroll

Viktnedgång är det mest effektiva sättet att lindra symtomen hos en överviktig hund. Man har sett att överviktiga hundar har betydligt mer symtom på sjukdomen än normalviktiga, och att de är mer besvärade. Dessutom kan normalviktiga hundar klara sig med mindre medicin, inte bara för att de väger mindre utan för att de helt enkelt har mindre ont.

Kosttillskott

Det finns många kosttillskott för hundars ledhälsa på marknaden. Fiskolja med Omega-3 är ett av de tillskott vi har bra vetenskapliga belägg för att rekommendera. Omega-3 kan minska behovet av medicin och finns som separat kosttillskott samt ingår i en del ledfoder.

Glukosamin är ett annat kosttillskott som vi ofta rekommenderar. Det vetenskapliga underlaget är något mer begränsat, men vår erfarenhet är att det har god effekt hos många, men inte alla hundar. Det är ofta värt att prova.

Motion

Korrekt motion är som nämnts viktigt, både för att hålla vikten och för att bygga upp muskulaturen kring den ömma leden. Motion kan även förbättra många andra kroppsliga funktioner och ger på så sätt en ökad livskvalitet generellt.

Läkemedel

Hundar med smärta ska naturligtvis få smärtlindrande behandling. Det kan vara nödvändigt med smärtstillande och antiinflammatorisk medicin i kortare eller längre perioder. Målet är att ge så lite medicin som möjligt, men ändå se till att hunden har det bra. 

Relaterade produkter från vår webshop

Klicka på produkterna för att komma till shoppen!

Metabolic-20and-20Mobility-2010038R_Front_7_40.jpg xflexadin_plus_max.jpg.pagespeed.ic.U3q-2p_H04.jpg

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.