Kemisk kastrering av hund

Kemisk kastrering innebär att ett litet hormonimplantat injiceras under hundens hud, oftast huden i nackregionen. Injektionen sker med hjälp av en särskild kanyl och kan så gott som alltid utföras på vaken hund. En kemisk kastrering har effekt i ett halvår eller ett år, beroende på vilken dos hunden har fått.

Vad är kemisk kastrering av hund?

Kemisk kastrering verkar på hormonell väg och gör att hjärnans hormonsignaler till testiklarna blockeras, så att hunden blir ofruktsam. Metoden kan till exempel användas när man vill ha en övergående effekt samt för hundar som har en ökad sövningsrisk. 

Hur fungerar kemisk kastrering av hanhund?

Efter att hormonimplantatet har injicerats under hundens hud avger det en jämn nivå av ett hormon som efterliknar det kroppsegna hormonet GnRH. Effekten blir att hjärnans hormonella signaler till testiklarna hämmas, vilket leder till att testiklarnas aktivitet nedregleras. Testosteronproduktionen sjunker och spermiebildningen upphör. Testiklarna minskar kraftigt i storlek och förblir små så länge implantatet har effekt.

Vilket läkemedel används vid kemisk kastrering av hund?

Läkemedlet som används heter Suprelorin och innehåller den verksamma substansen deslorelin. 

Hur går en kemisk kastrering till?

Vid kemisk kastrering av hanhundar injiceras ett litet hormonimplantat under huden, vanligtvis i nackregionen. Första gången hunden får ett implantat injicerat brukar implantatet med lägre styrka - och kortare verkningstid - användas. Detta för att det inte går att avgöra på förhand vilken effekt som kommer att uppnås av den minskade halten av testosteron. Om hunden drabbas av oönskade biverkningar är det en fördel om verkningstiden är så kort som möjligt.

Hur länge sitter effekten i vid kemisk kastrering av en hanhund?

Suprelorin finns i två olika styrkor och beroende på vilken styrka som ges sitter effekten i under 6 eller 12 månader. Verkningstiden kan skilja sig åt litegrann mellan individer. Hormonet testosteron ligger lågt under tiden då implantatet verkar och börjar långsamt återgå till normala nivåer när implantatets effekt försvinner. När implantatets effekt helt försvunnit märker du också att testiklarna ökar i storlek till följd av att testosteron återgått till normala nivåer.

Om hunden svarar bra på behandlingen kan man välja att fortsätta ge implantat med den högre styrkan, eller att låta kastrera hunden kirurgiskt. Eftersom det till viss del är individuellt hur länge effekten sitter i kan implantatets verkningstid aldrig garanteras fullt ut. 

Hur gammal bör hunden vara för att få kemisk kastrering?

När Suprelorin används för att framkalla ofruktsamhet hos en hanhund rekommenderas det att hunden ska vara könsmogen innan den får implantatet första gången. Det finns ingen övre åldersgräns för behandlingen. 

Kan kemisk kastrering av hund vara ett alternativ till kirurgisk kastrering? 

Många djurägare som står inför ett beslut om att kastrera sin hanhund väljer att prova en kemisk kastrering först. Därmed kan de få en uppfattning om hur hunden reagerar på att testosteronnivåerna sjunker, om den till exempel får beteendeförändring eller förändrad päls. En enstaka kemisk kastrering är billigare än kirurgi och kräver ingen speciell eftervård, som en operation gör. I det långa loppet är det dock mer ekonomiskt att låta hunden bli kirurgiskt kastrerad än att sätta in nya implantat varje år. 

När märks effekten av kemisk kastrering?

Det kan ta upp till 8 veckor innan full effekt ses. Hos en del hundar kan testosteronnivåerna tillfälligt skjuta i höjden ungefär 3 - 4 veckor efter att implantatet satts in. Stegringen är helt normal och går över av sig själv. De flesta djurägare rapporterar att de sett önskad effekt av preparatet omkring 4 veckor efter insättningen. 

Beteendeförändringar sker ofta gradvis och det kan ta tid innan testiklarna har minskat märkbart i storlek. Hanhunden behåller sin fertilitet i ett antal veckor efter att implantatet har satts in, och kan genomföra en parning med dräktighet som följd. Han ska därför inte lämnas obevakad med en tik som befinner sig i löp. 

När effekten av hormonimplantatet avtar kan det första tecknet vara förändrat beteende till följd av en stigande nivå av testosteron. Testiklarna börjar också långsamt återfå sin normala storlek. Implantatets effekt försvinner alltså inte över en natt, utan minskar gradvis. När du börjar märka av detta kan du kontakta din veterinär för att boka en ny tid för kemisk kastrering, eller få rådgivning kring andra alternativ.

Vilka är fördelarna med kemisk kastrering?

Kemisk kastrering är ett lämpligt alternativ när du vill se hur din hund påverkas av lägre testosteronnivåer. Hanhundar som blir märkbart uppjagade när tikar löper brukar bli mindre stressade om deras egna hormoner inte rusar under löptider.

En del hanhundar har sjukdomar där kastrering är en viktig del i behandlingen, men kan ha riskfaktorer som gör att en operation av olika anledningar är olämpligt. Då kan kemisk kastrering vara ett bra alternativ, till skillnad från kirurgisk kastration som kräver en operation under narkos. Prostatabesvär är en vanlig orsak till att äldre hanhundar får kemisk kastrering. När testosteronnivån sjunker minskar nämligen prostatans storlek. 

Hur påverkar kemisk kastrering hundens beteende?

Det är viktigt att känna till att beteenden som hanhundsaggressivitet och revirhävdande mot andra hundar väldigt sällan orsakas av enbart testosteron. Kastreringen behöver kombineras med andra åtgärder, främst riktad träning. Kastrering, oavsett om den är kemisk eller kirurgisk, ska aldrig ses som en ensam lösning på beteendeproblem. I synnerhet gäller detta om en hund visar aggressivt eller reaktivt beteende mot människor.

Hundar som har en ängslig och reserverad läggning kan ibland få mer uttalade problem om de fråntas sitt testosteron. Rådgör med en veterinär eller en skicklig hundtränare om du är orolig för hur din hund ska påverkas av en kastrering. 

Kastrering, oavsett om den är kemisk eller kirurgisk, ska aldrig ses som en ensam lösning på beteendeproblem. 

Är du intresserad av en kemisk kastrering, eller vill du veta mer om ingreppet? Välkommen att kontakta närmaste klinik!

Vad finns det för nackdelar med kemisk kastrering?

Även om en kemisk kastration är ett mindre ingrepp än kirurgisk kastrering, kan metoden medföra vissa biverkningar. De negativa effekterna är som regel desamma oavsett om hunden kastreras kirurgiskt eller kemiskt, med den viktiga skillnaden att den kemiska kastreringen inte är ett permanent tillstånd. Det innebär att eventuella biverkningar brukar gå tillbaka när effekten upphört och hormonnivåerna har stigit igen.

Det är viktigt att väga in såväl för- som nackdelar innan du beslutar att låta kemiskt kastrera din hund. Om du har några funderingar är du alltid välkommen att rådfråga din veterinär.

Lokal reaktion i huden

Hormonimplantatet injiceras med en grov nål under huden i nacken, och direkt efter ingreppet kan området bli rött och svullet. Det är vanligt att huden får en lindrig reaktion, men om svullnaden inte går över bör du kontakta veterinär. Detsamma gäller om hunden skulle få feber eller om området blir rejält svullet med smärta eller varbildning.

Ökad risk för övervikt

Det finns flera möjliga biverkningar beskrivna vid kastration, och viktuppgång är den  vanligaste. En kastrerad hund får en förändrad ämnesomsättning och ofta också en lägre aktivitetsnivå. Många kastrerade hanhundar får även ett ökat intresse för mat. Ofta behöver hundens utfodring anpassas efter en kastration för att förebygga övervikt. Rådgör med djurhälsopersonalen om vilket foder som passar till just din hund.

Övervikt ökar risken för exempelvis diabetes och ledsjukdomar, och överviktiga hundar riskerar en kortare livslängd än normalviktiga. I tillägg till detta medför övervikt en nedsatt livskvalitet för många hundar.

Förändrad päls

En del hundar får förändrad päls efter kastrering, såväl kemisk som kirurgisk. Främst är det underullen som förändras. Den kan bli både tätare och längre.

Urininkontinens

I sällsynta fall kan en kastrerad hanhund utveckla urininkontinens (urinläckage). Ofta sker läckaget när hunden sover eller vilar. Inkontinensen orsakas av att urinrörets slutmuskler har svårare att hålla tätt, något som påverkas av könshormoner. Urininkontinens kan uppstå en lång tid efter att hunden blivit kastrerad, ofta flera månader eller år senare. Urininkontinens efter kastration hos hanhundar är ovanligt, men risken föreligger och tillståndet kan vara svårbehandlat.

Tumörförekomst

En ökad förekomst av vissa tumörsjukdomar har setts hos kastrerade hundar. Detta kan eventuellt förklaras av att kastrerade hundar generellt sett har en ökad livslängd.

Risker vid kastration i tidig ålder

Enligt vissa forskningsstudier kan det finnas ett samband mellan tidig kastration (före 12 månaders ålder) och ökad förekomst av ortopediska sjukdomar som höftledsdysplasi, armbågsledsdysplasi och korsbandsskada. Sambandet är tydligast hos hanhundar som kastreras före 6 månaders ålder. Det är framförallt hos storvuxna hundraser som samband mellan ortopediska sjukdomar och tidig kastration har setts.

Vi rekommenderar att du diskuterar med din veterinär om för- och nackdelarna med en kastration av din hanhund, samt skillnaden mellan en kemisk eller kirurgisk kastrering, så att du kan fatta ett välgrundat beslut.

 

Text uppdaterad november 2023. Skribent: Boel Sandros, leg veterinär

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.