Våra kliniker går samman till AniCura Sweden AB

Vi vill informera våra kunder att från och med den 6 oktober 2023 kommer alla AniCura-kliniker i Sverige att gå samman till AniCura Sweden AB. Läs mer

Kemisk kastrering av hund

En kemisk kastrering är ett alternativ till kirurgi i de situationer när en övergående effekt är önskvärd, eller då hunden inte är en lämplig kandidat för att sövas och opereras. En kemisk kastrering har effekt i ungefär ett halvår eller ett år, beroende på vilken dos som har givits.

Hur genomförs kemisk kastrering?

Vid en kemisk kastrering av hanhundar injiceras ett litet hormonimplantat under huden, vanligtvis i nackregionen. Injektionen sker med hjälp av en nål och kan så gott som alltid utföras på vaken hund.

Hormonerna i implantatet reglerar hundens nivåer av testosteron och nedreglerar aktiviteten i testiklarna. Testiklarna minskar kraftigt i storlek och förblir små så länge implantatet har kvarstående effekt.

Är kemisk kastrering permanent?

Första gången hunden får ett implantat injicerat brukar vanligtvis det med kortare verkningstid användas. Detta för att det inte på förhand går att avgöra vilken effekt som kommer att uppnås av den minskade halten av testosteron och vid eventuella oönskade sidoeffekter är det fördelaktigt om verkningstiden är så kort som möjligt.

Vid positiv effekt, och där en fortsatt behandling önskas, rekommenderas att nästa behandling görs med implantatet med den längre verkningstiden. Det är till viss del individuellt hur lång tid hormonimplantatet har effekt och implantatens verkningstid kan aldrig garanteras fullt ut.

Om du efterfrågar en kastrering med livslång effekt bör du rådgöra med veterinär om kirurgisk kastrering.

När märks effekten av kastreringen?

Det kan ta upp till åtta veckor innan full effekt av hormonimplantatet ses. Hos många hundar kan kan en tillfällig stegring av testosteron uppkomma ca 3 - 4 veckor efter behandlingen, vilket är helt normalt.

Beteendeförändringar sker ofta gradvis, och det kan ta tid innan testiklarna har minskat uppenbart i storlek. Tänk också på att din hanhund behåller sin fertilitet i flera veckor efter ingreppet och kan genomföra en parning med dräktighet som följd. Han ska därför inte lämnas obevakad med en tik som befinner sig i löp. 

När effekten av hormonimplantatet avtar kan det första tecknet vara förändrat beteende till följd av en stigande nivå av testosteron. Testiklarna börjar också långsamt återfå sin normala storlek. Implantatets effekt försvinner alltså inte över en natt, utan minskar gradvis. När du börjar märka av detta kan du kontakta din veterinär för att boka en ny tid för kemisk kastrering, eller få rådgivning kring andra alternativ.

Hur länge verkar en kemisk kastrering?

Hormonimplantatet har effekt under cirka 6-12 månader beroende på styrka på implantatet. Verkningstiden kan också skilja sig åt något från individ till individ. Hormonet testosteron ligger lågt under tiden då implantatet verkar och börjar långsamt återgå till normala nivåer när implantatets effekt försvinner. När implantatets effekt helt försvunnit märker du också att testiklarna ökar i storlek till följd av att testosteron återgått till normala nivåer.

Fördelar med kemisk kastrering

Kemisk kastrering är ett lämpligt alternativ när du som ägare vill se hur hunden påverkas av lägre testosteronnivåer. Hanhundar som blir märkbart uppjagade när tikar löper brukar bli mindre stressade om deras egna hormoner inte rusar under löptider.

Det är viktigt att känna till att beteenden som hanhundsaggressivitet och revirhävdande mot andra hundar väldigt sällan orsakas av enbart testosteron. Kastreringen behöver då kombineras med andra åtgärder, som riktad träning. Kastrering, oavsett om den är kemisk eller kirurgisk, ska aldrig ses som en ensam lösning på beteendeproblem. I synnerhet gäller detta om en hund visar aggressivt eller reaktivt beteende mot människor.

En del hanhundar lider av sjukdomar där kastrering är en viktig del i behandlingen men där en operation av olika anledningar är olämpligt. Då kan kemisk kastrering vara ett bra alternativ, till skillnad från kirurgisk kastration som kräver en operation.

Kastrering, oavsett om den är kemisk eller kirurgisk, ska aldrig ses som en ensam lösning på beteendeproblem. 

Är du intresserad av en kemisk kastrering, eller vill du veta mer om ingreppet? Välkommen att kontakta närmaste klinik!

Nackdelar och eventuella biverkningar med kemisk kastrering

Så hur ska man tänka gällande kemisk eller kirurgisk kastrering? Även om en kemisk kastration är ett relativt sett mindre ingrepp än kirurgisk kastrering, kan metoden medföra vissa biverkningar.

Sidoeffekterna vid kastrering är desamma oavsett om hunden kastreras kirurgiskt eller kemiskt, med den viktiga skillnaden att den kemiska kastreringen inte är ett permanent tillstånd. Det innebär att eventuella biverkningar brukar gå tillbaka när effekten upphört och hormonnivåerna har stigit igen.

Hormonimplantatet injiceras med en grov nål under huden i nacken, och direkt efter ingreppet kan området bli rött och svullet. Det är vanligt att huden får en lindrig reaktion, men går svullnaden inte över bör du kontakta veterinär. Detsamma gäller om hunden skulle få feber eller om området blir rejält svullet med smärta eller varbildning som följd.

Det är viktigt att väga in såväl för- som nackdelar innan du beslutar att låta kemiskt kastrera din hund, och har du funderingar är du alltid välkommen att rådfråga din veterinär.

Ökad risk för övervikt

Det finns flera möjliga sidoeffekter beskrivna efter kastration av hanhund, varav viktuppgång är den vanligaste. En kastrerad hund får en förändrad ämnesomsättning och har inte sällan en lägre aktivitetsnivå. Många kastrerade hanhundar får även ett ökat intresse för mat. Ofta behöver därför hundens utfodring anpassas efter en kastration, för att förebygga övervikt.

Övervikt ökar risken för exempelvis diabetes och ledsjukdomar, och överviktiga hundar riskerar en kortare livslängd än normalviktiga. I tillägg till detta medför övervikt en nedsatt livskvalitet för många hundar.

Rådgör med veterinären om vilket foder som passar till just din hund.

Förändrad päls

En del hundar får förändrad päls efter kastrering, såväl kemisk som kirurgisk. Främst är det underullen som förändras, och kan bli både tätare och längre.

Urininkontinens

I sällsynta fall kan en kastrerad hanhund utveckla urininkontinens, dvs. urinläckage. Ofta sker läckaget i vila. Inkontinensen orsakas av en bristande förmåga hos urinrörets slutmuskler att hålla tätt, något som påverkas av könshormoner. Urininkontinensen kan uppstå från månader till år efter kastrationen. Urininkontinens efter kastration hos hanhundar är ovanligt, men risken föreligger och tillståndet kan vara svårbehandlat.

Tumörförekomst

En ökad förekomst av vissa tumörsjukdomar har setts hos kastrerade hundar. Detta kan eventuellt delvis tillskrivas det faktum att kastrerade hundar generellt sett har en ökad livslängd.

Risker vid kastration i tidig ålder

Ett samband mellan tidig kastration (före tolv månaders ålder) och ökad förekomst av ortopediska sjukdomar som höftledsdysplasi, armbågsledsdysplasi och korsbandsskada föreligger. Sambandet är tydligast hos hanhundar som kastreras före sex månaders ålder. Det är framförallt hos storvuxna hundraser som samband mellan ortopediska sjukdomar och tidig kastration har setts.

Vi rekommenderar att du diskuterar med din veterinär om för- och nackdelarna med en kastration av din hanhund, samt skillnaden mellan en kemisk eller kirurgisk kastrering, så att du kan fatta ett välgrundat beslut.

 

Text uppdaterad mars 2022. Skribent: Boel Sandros, leg veterinär

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.