Kryptorkism hos hund

Kryptorkism innebär att en hanhund inte har båda testiklarna nere i pungen. Oftast är båda testiklarna på plats i pungen vid två-fyra månaders ålder, men hos en liten andel hanhundar kan det dröja lite längre.

Om hunden inte har båda testiklarna nere vid sex-åtta månaders ålder är den troligtvis kryptorkid. Ett vanligt missförstånd är att det går att massera ner en kvarhållen testikel hos valpen. Detta stämmer inte, men i de fall valpen genom muskelkontraktion drar upp testikeln intill kroppen (t ex vid kyla) kan det se ut som att den är kryptorkid. I så fall kan eventuellt massagen få testikeln att sjunka.

Kryptorkism är vanligare hos hundar av småraser och förekommer hos mellan 1 och 10 % av alla hanhundar. Tillståndet är ärftligt men kan hoppa över en eller flera generationer. Kryptorkida hundar ska inte gå i avel.

Orsak

Testiklarna utvecklas under fostertiden från könskörtelanlag inne i bukhålan. Därefter vandrar de genom den s k inguinalkanalen, passagen mellan bukhålan och pungen. Vid kryptorkism blir ena eller båda testiklarna kvar i bukhålan eller inguinalkanalen. I det senare fallet går det ofta att palpera (känna) testikeln som en svullnad i ljumsken.

Symtom och diagnos

Symtom på kryptorkism är att en hanhund inte har båda testiklarna nere vid ca sex månaders ålder. Förutom den manuella undersökningen kan veterinären även göra en ultraljudsundersökning av buken för att påvisa den kvarvarande testikeln. Om testikeln är mycket liten kan det dock vara svårt att se den med ultraljud.

I sällsynta fall kan en testikel bli omvriden (testikeltorsion). Detta kan ske både när testikeln är i pungen och när den är kvar i buken. En omvriden kryptorkid testikel ger upphov till svår buksmärta och måste åtgärdas akut.

En kryptorkid testikeln blir också oftare tumöromvandlad, vilket det dock kan vara svårt att se några symtom på i tidigt skede.

Behandling

En kryptorkid hund bör kastreras, dels för att förebygga testikeltumör, dels eftersom den inte ska användas i avel. Om en testikel är i pungen avlägsnas denna på vanligt vis, men för att ta bort den kvarvarande testikeln behöver man vanligtvis göra en buköppning.

Prognos

En kryptorkid hund som kastrerats har samma förutsättningar för ett gott liv som andra kastrerade hanar. Den vanligaste biverkningen av kastrering är att hunden går upp i vikt, så den kan behöva stå på ett lågkalorifoder.  

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.