Kastrering hund

Kastrering kan göras för att förebygga eller behandla sjukdom, för att förhindra att hunden fortplantar sig samt för att minska beteendeproblem som beror på könshormoner. Vid en kirurgisk kastrering upphör hundens fortplantningsförmåga permanent.

Vad innebär kastrering av hund?

Kastrering betyder att man avlägsnar könskörtlarna, det vill säga testiklarna hos hanhundar och äggstockarna hos tikar. Vid kastrering av tikar brukar ofta också livmodern tas bort. Följden blir att hundens könsdrift och fortplantningsförmåga upphör. Här berättar vi om kirurgisk kastrering. Vill man ha en tillfällig hämning av könskörtlarna hos en hanhund eller ung (ej könsmogen) tik finns det även möjlighet att göra en kemisk kastrering.

Varför kastrerar man hundar?

Det kan finnas olika skäl till att man väljer att kastrera en hund. Oftast görs det i syfte att:

  • Minimera effekten av könshormoner på hundens beteende. En del djurägare låter kastrera sin hanhund för att dämpa aggression mot andra hanhundar och andra oönskade beteenden. Det är viktigt att komma ihåg att aggression sällan beror enbart på testosteron och att kastrationen behöver kombineras med andra åtgärder, som träning. För en hanhund som blir mycket stressad i löptider kan dock kastrering vara effektivt. Tikar som påverkas negativt av löp eller skendräktighet mår som regel bättre efter kastrering.
  • Behandla eller förebygga sjukdom. Kastration är en vanlig behandling vid sjukdomstillstånd i könsorganen, som till exempel testikeltumör eller livmoderinflammation. Det kan också hjälpa vid tillstånd som främjas av könshormoner, som till exempel inflammation i prostata eller perianalbråck hos hanhundar, respektive diabetes hos tikar. Om en tik kastreras tidigt, helst före sitt första löp, minskar risken avsevärt för att hon senare i livet ska utveckla juvertumör. 
  • Förhindra fortplantning. I ett hushåll med både hanhundar och tikar kan kastrering vara ett enkelt sätt att förebygga att oönskade valpkullar föds. 

Vid vilken ålder bör hunden kastreras?

Det rekommenderas att en hund som ska genomgå en planerad operation som kastrering ska ha hunnit utveckla fullt vaccinationsskydd. I praktiken brukar det innebära att hunden bör vara minst 4 månader gammal.

Det går bra att kastrera hundar som är yngre än 6 månader. Enligt vissa studier kan dock hundar av stora raser ha en ökad risk att utveckla ortopediska problem om de kastreras före 6 månaders ålder. Det kan också finnas en något ökad risk för urininkontinens, som är en ovanlig sidoeffekt efter kastrering. Det finns ingen övre åldersgräns för kastrering. 

En planerad kastration av en frisk tik bör helst ske under viloperioden mellan löp (anöstrus) för att minimera risken för komplikationer. 

Många beteenden är lättare att påverka ju tidigare en hund kastreras. Det beror på beteenden som till en början är utlösta av könshormoner efter en tid kan bli inlärda. När beteendet har blivit inlärt har man betydligt sämre möjlighet att påverka det genom kastration.

Hur går kastrering av hund till?

Kastrering av friska hundar görs vanligtvis som dagkirurgi, det vill säga hunden får komma in till kliniken på morgonen och gå hem igen samma kväll. Om kastreringen görs akut, som vid svårare fall av livmoderinflammation, kan hunden vara så medtagen att den behöver stanna kvar på djursjukhuset en tid.

Förberedelser inför kastrering

Precis som vid andra operationer behövs vissa förberedelser. Av hygieniska skäl bör hunden badas dagen före operationen. Om hunden har mycket päls är det viktigt att den torkas helt torr direkt efter badet, till exempel med en hårfön. Eftersom hunden ska sövas behöver den också hållas fastande i 6 - 8 timmar. Det innebär att hunden inte ska serveras någon form av mat eller godis. Vatten kan ges som vanligt. Du behöver också se till att hunden är ordentligt rastad när du lämnar den på kliniken.

Det kirurgiska ingreppet utförs under full narkos och hunden får smärtstillande läkemedel både före och efter operationen. När hunden är sövd rakas pälsen bort i operationsområdet. Huden steriltvättas och desinficeras. Sterila material används för att skydda operationsområdet, så att risken för infektion minskar. 

Operation hanhund

Vid kirurgisk kastrering av hanhund görs ett snitt antingen på eller framför pungen. Blodkärlen till och från testiklarna knyts av, likaså sädesledarna, och testiklarna avlägsnas.

Operation tik

Inom AniCura utförs både så kallad ovariehysterektomi (OHE), och ovariektomi (OE). Vid OHE tas både äggstockar och livmoder bort, och vid OE enbart äggstockarna. Den sistnämnda metoden används enbart vid kastrering av en frisk tik - inte om det finns sjukliga förändringar i livmodern. 

Vid ovariehysterektomi görs ett snitt i bukväggen, och livmoder, äggledare och äggstockar avlägsnas. Vid ovariektomi förs ett smalt metallrör med ljuskälla och en liten videokamera in via små hål i bukväggen och veterinären kan följa arbetet på en bildskärm. Vid detta ingrepp tas äggstockarna bort, men livmodern lämnas kvar. Eftersom hormonproduktionen försvinner när äggstockarna avlägsnas blir risken för livmoderinflammation vanligtvis mycket liten, men om livmodern skulle se onormal ut vid titthålsoperation/ovariektomi görs ett buksnitt så att också den kan tas bort. Fördelen med titthålsoperation är att ingreppet blir mindre och konvalescensen därmed kortare.

Det är inte alla djursjukhus och kliniker som erbjuder kastration av tikar med båda metoderna. Kontakta din veterinär om du vill veta mer om vilka operationsalternativ som erbjuds.

Eftervård efter kastration

De flesta kastrerade hundar kan gå hem samma dag. Du får ett recept på smärtlindrande läkemedel som du ska ge hunden de första dagarna. Hunden bör inte lämnas ensam samma dag som operationen, men får normalt sett äta och dricka som vanligt efter hemgång.

Stygntagning

Såret är antingen sytt med synliga stygn i huden eller med stygn som sitter inuti huden och som försvinner av sig själva inom ett par veckor. Synliga stygn tas efter 10 till 12 dagar. Stygntagningen görs på kliniken och det besöket ingår i kostnaden för operationen. 

Krage

Oavsett vilken typ av stygn hunden har ska den ha krage på sig tills såret är helt läkt för att inte komma åt att bita på stygn eller slicka på såret. De flesta hundar accepterar kragen relativt snabbt och bryr sig inte om den. Efter kortare tillvänjning brukar de både kunna äta och dricka med krage utan problem. Under rastning och promenader kan du ta av kragen, men se till att hunden inte kommer åt såret.

Hur lång återhämtning behöver hunden efter kastrering?

Operationssåret utsätts oundvikligen för påfrestning när hunden rör sig. Det är viktigt att hunden inte gör sådant som innebär mer belastning än nödvändigt. Hunden bör hållas kopplad under promenader de första 14 dagarna efter operationen. Lek med andra hundar och hastiga rörelser och hopp bör undvikas.

Hur mår hunden efter kastrering?

Efter en operation kan hundar precis som människor ha ont. Därför är det viktigt att hunden får smärtstillande medicin enligt ordination. Tecken på att hunden har ont kan vara att den blir mer kontaktsökande, petar i maten, sover mer eller är rastlös och orolig. En del hundar kan uppvisa liknande beteenden för att de är ovana vid kragen. Det förekommer också att hundar reagerar på den smärtstillande medicinen med symtom från mage-tarm, som minskad aptit, kräkning och lös mage. 

Kontakta kliniken om din hund beter sig onormalt eller har magproblem efter kastreringen.

En kastrerad hanhund kan ha lite spermier kvar

Det tar ett par veckor innan hormonerna helt har försvunnit ur kroppen och det finns ofta spermier kvar i den del av sädesledaren som lämnas kvar vid operationen. Det innebär att en hanhund under den första tiden kan genomföra en fertil parning och alltså ge upphov till en dräktighet. En nykastrerad hanhund ska därför inte lämnas oövervakad tillsammans med en tik i löp.

Vad är skillnaden mellan kastrering och sterilisering?

Sterilisering är en permanent preventivmetod som innebär att man täpper till passagen för spermier eller ägg. Hos kvinnor är det äggledarna som snörs av och hos män är det sädesledarna. Vid sterilisering lämnas könskörtlarna kvar och produktionen av könshormoner är oförändrad. Sterilisering utförs normalt sett inte på djur. 

Sidoeffekter av kastration

Det förekommer att hundar får oönskade bieffekter av en kastrering. Framför allt har de lättare att gå upp i vikt. En kastrerad hund får en förändrad ämnesomsättning och behöver därför mindre energi än tidigare. Övervikt ökar risken för exempelvis diabetes och ledsjukdomar, och överviktiga hundar riskerar att ha en kortare livslängd än normalviktiga. Av denna anledning är det viktigt att vara observant på eventuell viktuppgång hos hunden och i så fall se över hundens utfodring och belöningsgodis. 

Kastration kan också medföra pälsförändringar, i synnerhet hos hundar med medellång eller lång päls. Ofta sker en relativt omfattande tillväxt av underullen vilket kan göra pälsen svårskött. 

Hos kastrerade tikar, och i sällsynta fall hos hanhundar, finns det risk för att de med tiden ska utveckla urininkontinens (urinläckage). Ofta sker läckaget i vila. Inkontinensen orsakas av en bristande förmåga hos urinrörets slutmuskler att hålla tätt, något som påverkas av könshormoner. Urininkontinensen kan uppstå från månader till år efter kastrationen, och andelen tikar som drabbas anges vara upp till 20%. Uppkommen urininkontinens kan behandlas medicinskt med läkemedel och behandlingen är oftast framgångsrik.

En ökad förekomst av vissa tumörsjukdomar har setts hos kastrerade hundar. Detta skulle kunna förklaras av att kastrerade hundar generellt sett har en ökad livslängd. Ett samband mellan tidig kastration och ökad förekomst av ortopediska sjukdomar som höftledsdyplasi, armbågsledsdysplasi och korsbandsskada föreligger. Det är framför allt hundar av stora raser som kastreras före 6 - 12 månaders ålder som är i riskzonen. 

Vi rekommenderar att du diskuterar med din veterinär om för- och nackdelarna med en kastration så att du kan fatta ett välgrundat beslut innan du bokar tid för operation.

Vad kostar det att kastrera en hund?

Det är flera faktorer som påverkar kostnaden för kastrering, främst hundens kön och storlek samt vilken operationsmetod som väljs. Det är dyrare att kastrera en hanhund som är kryptorkid (när ena eller båda testiklarna inte har vandrat ner i pungen), eftersom det då behövs ett bukingrepp. Om kastreringen görs akut för att behandla sjukdomstillstånd som livmoderinflammation eller testikelomvridning är priset som regel högre, eftersom både organen och hunden är i sämre kondition vilket gör operationen mer komplicerad. En akut operation som görs på jourtid brukar också kosta mer. 

AniCuras djurkliniker och djursjukhus tillämpar lokal prissättning. Kontakta din lokala klinik för mer information.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.