Demens hos hund

Hundar kan precis som människor bli dementa när de åldras. Tecken på demens är bland annat förvirring, glömska och förändrat sömnmönster. Läs mer här om hur du kan känna igen tecken på demens hos din hund, och vilken hjälp som finns att tillgå.

Demenssjukdom hos hund kallas också för CCDS, canine cognitive dysfunction syndrome, alltså kognitivt dysfunktionssyndrom, eller kognitiv nedsättning hos hund. Det beräknas att mellan 14 och 35 % av alla tamhundar från 8 år och uppåt har någon grad av kognitiv funktionsnedsättning.

Vad orsakar demens hos hundar?

Tillståndet kognitiv dysfunktion hos hund, CCD (eller CCDS) brukar jämföras med Alzheimers sjukdom hos människor, då det kan yttra sig på samma sätt. Men medan Alzheimers orsakas av plackbildning i hjärnan kan CCD uppkomma av flera olika orsaker. De underliggande orsakerna är inte helt kartlagda, men bland annat tros dålig blodcirkulation i hjärnvävnaden vara en faktor. Studier har visat att hjärnan hos dementa hundar kan ha färre nervceller (neuroner), förtvinad hjärnbark och sämre funktion i hjärnans signalsystem, med minskade nivåer av signalsubstansen dopamin, men även plackbildning, ungefär som vid Alzheimers hos människor.

Hur vet jag om min hund är dement?

Har du en åldrande hund som börjat bete sig underligt? Demens förekommer framför allt hos äldre hundar, från 8 - 9 år och uppåt. Men det finns också andra tillstånd som kan ge symtom som liknar dem vid demens, och det är viktigt att göra en noggrann hälsoundersökning hos veterinär innan diagnosen demens ställs.

Förändrat sömnmönster

Ett av de tidigaste tecknen vid nedsatt kognitiv funktion är att hunden får förändrat sömn- och vakenhetsmönster. Det är vanligt att dementa hundar är uppe och vankar omkring planlöst om nätterna, och det förekommer också att de ylar eller ger andra ljud ifrån sig.

Ska inte förväxlas med: smärta

Hundar som har smärta i t ex rygg eller leder kan ha svårt att komma till ro och sova hela natten. Ledsmärta är allt vanligare ju äldre hunden blir och det går att behandla med receptbelagda läkemedel. 

Hundar i alla åldrar kan få sömnen påverkad vid exempelvis magbesvär, klåda eller öroninflammation. I så fall brukar djurägaren kanske också lägga märke till andra symtom, som dålig aptit, att hunden kliar sig eller ofta ruskar på huvudet. 

Gör sina behov inomhus

En tidigare rumsren hund kan tappa bort rumsrenhetsträningen när den får demens. Dementa hundar kan både glömma bort att säga till när de behöver gå ut, och börja kissa och bajsa inne. 

Ska inte förväxlas med: urininkontinens, tarmbesvär eller invärtes sjukdomar

När hundar blir äldre är det relativt vanligt att de inte längre är lika duktiga på att hålla sig. En hund som förr har kunnat klara sig utan att gå ut på tolv timmar kan nu behöva en extra rastning före läggdags. 

Det är även viktigt att utesluta sjukdomar som orsakar mer frekvent kissande, såsom urinvägsinfektion, inkontinens (i synnerhet hos kastrerade tikar), eller ökad törst till följd av bl a njursjukdom, sockersjuka, Cushings sjukdom eller livmoderinflammation

Ändrade avföringsvanor kan eventuellt vara en starkare indikation på att hunden har börjat bli glömsk - åtminstone om avföringen är normal. Men hundar med ryggproblem eller höftledssmärta kan också få ändrade toalettvanor, om smärtan orsakar att de inte längre kan sitta och huka tillräckligt för att tömma tarmen helt. 

Desorientering

En dement hund brukar med tiden uppvisa tecken på förvirring och ha svårare att navigera runt möbler och föremål. Den kan gå vilse i hemmet eller trädgården. Desorientering kan också yttra sig genom att hunden exempelvis går till gångjärnssidan av en dörr, istället för dörröppningen, eller att den blir ståendes och stirrar in i en vägg. 

Förändrad reaktion på ljud eller synintryck

Vid demens kan hunden sluta reagera på ljud såsom inkallning. Den kan också reagera starkare på plötsliga ljud, och då bli mer lättskrämd och ångestfull. Detsamma gäller för synintryck - hunden kan ha svårt att känna igen välbekanta människor och hundkompisar, likaså blir den orolig och rädd för nya miljöer.

Kan ibland förväxlas med: nedsatt syn och hörsel

I vissa situationer är det tänkbart att synnedsättning och dövhet medför lite förvirring, men så länge hunden vistas i sin välbekanta miljö brukar den inte bli uppenbart desorienterad även om sinnena sviker. Ser du att din äldre hund lättare “fastnar” bland möbler eller reagerar ångestfullt på sinnesintryck bör du alltså misstänka att den har fått demens. 

Försämrat minne och koncentrationsförmåga

En dement hund har svårare att komma ihåg det den tidigare lärt sig. Den har också svårt att lära sig nya kommandon eller trick, samt att hålla koncentrationen längre stunder. 

Du bör ändå fortsätta att öva på nya och gamla färdigheter, för att ge hunden hjärngympa, så länge den verkar tycka att det är roligt. Träningen får inte vara så svår eller ansträngande att den leder till ökad ångest hos hunden. 

Förändrade sociala interaktioner och aktiviteter

Den dementa hunden kan sluta intressera sig för nya aktiviteter och miljöer, och istället bli mer repetitiv, dvs utföra samma aktivitet om och om igen. Det kan t ex handla om att tugga, slicka, gå i cirklar eller stirra ut i tomma intet. 

Hunden kan även bli mindre intresserad av att umgås med andra hundar, och till och med bli reaktiv eller rädd. Vissa hundar drar sig undan mer från sin familj, medan andra blir mer kontaktsökande eller har lättare att få separationsångest. 

Ändrade matvanor

Vid demens förekommer både att hunden äter mer, att den glömmer bort att äta eller inte vill äta. Om förändrade matvanor är det enda symtomet du ser hos din hund bör du låta undersöka den för att utesluta andra orsaker än demens, som t ex ämnesomsättningssjukdom eller tillstånd som orsakar illamående. 

DISHAA - ett hjälpmedel för att bedöma demens hos hund

DISHAA är ett verktyg för att bedöma eventuella tecken på demens hos hund. DISHAA är en förkortning, och står för: 

  • Desorientering
  • Interaktioner (sociala)
  • Sömn-vakenhetscykler
  • Housetraining, dvs rumsrenhet och annan inlärning
  • Aktiviteter
  • Anxiety, dvs ångest

Här finns en tabell som kan hjälpa dig att bedöma eventuella tecken på demens hos din hund: Utvärdering Demenssymptom hund. Den kan användas både vid utredning och uppföljning av demenssjukdom hos hund. 

Hur behandlas demens hos hundar?

Det finns tyvärr ingen botande behandling för demens, utan vården går ut på att bromsa försämringen och lindra symtomen så gott det går.

Behandla kroppsliga (somatiska) sjukdomar

Det första du bör göra om du misstänker att din hund blivit dement är att ta den till veterinär för undersökning, blodtrycksmätning och blodprovstagning. Det här görs både för att utesluta andra förklaringar till hundens symtom, och för att åtgärda sådant som smärta, högt blodtryck mm, som annars kan öka obehaget för hunden. En dement hund kan exempelvis ha lite lättare att sova nattetid, om den inte störs av att den har ont i ryggen.

Receptbelagda medel mot symtomen vid demens

Idag finns det läkemedel som kan lindra symtomen vid demens. Många hundar blir hjälpta av att få substansen selegilin, som reglerar dopaminnivåerna i hjärnan. Selegilin är från början framtagen för människor med Parkinsons sjukdom, och ges även ibland till hundar med Cushings. 

Hundar som behöver få hjälp med dygnsrytmen kan ha glädje av melatonin, och hundar med ångest får ibland prova olika ångestdämpande medel. 

Det är viktigt att hunden först undersöks hos veterinär och att hänsyn tas till andra eventuella läkemedelsbehandlingar. I synnerhet selegilin kan ha oönskade effekter om det kombineras med en del andra mediciner. När medicinering har inletts behöver ofta dosen justeras för att hamna på lagom nivå.

Kosttillskott

Idag finns både foder och kosttillskott med skyddande effekt för hundens åldrande hjärna. Studier har visat att hjärnans hälsa främjas av tillskott med omega-3, som finns i fiskolja, L-karnitin, som ingår i många animaliska födoämnen, samt antioxidanter såsom C-vitamin. Om hunden har brist på vitamin B12 kan det ha en negativ påverkan på den neurologiska funktionen, som förbättras när hunden får B12-tillskott. Även ämnen som selen, E-vitamin och arginin har visat sig ha positiv effekt i studier.

Fasta rutiner och mental stimulans

Det finns ytterligare några knep för att hjälpa äldre hundar med demens att få en fungerande vardag, och bevara sin hjärnkapacitet så länge det går:

  • Fasta rutiner. Försök om möjligt att ha fasta tider för när du kommer och går, samt när ni kliver upp och lägger er. Ge hunden mat på bestämda tider och promenera hellre mitt på dagen än sent på kvällen eller tidigt på morgonen. Då får hunden mer dagsljus, vilket kan hjälpa sömnen.
  • Undvik förändring. Större förändringar kan vara svåra för en dement hund att anpassa sig till, och de kan lätt utlösa oro och ångest. Nu är det exempelvis inte den bästa tidpunkten att skaffa en ny hund eller flytta till ny bostad. Du bör även undvika mindre förändringar, som att möblera om.
  • Ge hunden hjärngympa. Låt den gå i sin egen takt ute och nosa så länge den vill på intressanta dofter. Prova att låta den leta efter gömda godsaker utomhus eller i en s k aktivitetsmatta. Mer avancerade aktivitetsleksaker kan vara för svåra för hunden, och trigga stress och frustration - prova dig fram och välj det som fungerar bäst. Även lek och bus är viktigt för en gammal hund. Den kanske inte har samma ork och intresse som förr, men en pipleksak brukar vara omtyckt långt upp i åren. 

Hur är prognosen för hundar med demens?

Demenssjukdom går inte att bota, endast att bromsa och lindra. Demens hos hund är inte något som i sig förkortar livet. Däremot kan det med tiden leda till en försämrad livskvalitet. Om den drabbade hunden har mycket oro och ångest i sin vardag, eller har svårt att finna glädje och leva ett acceptabelt hundliv, så är det snällast att låta den somna in. 

Tveka inte att kontakta din lokala djurklinik om du vill ha råd kring, eller utredning av, demens hos din hund. 

Skribent: Boel Sandros, Leg veterinär 2022

Kontakta en veterinär

Hjälpte den här artikeln dig?

Vänligen välj vad som passar din situation eller typ på egen hand. Vi uppskattar din feedback väldigt mycket.

Tack!

Vi uppskattar det verkligen

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.