Urinvägsinfektion hos hund

Urinvägarna och urinblåsan är hos en frisk hund i princip fria från bakterier, med undantag för de yttre delarna av urinröret och urinöppningen (vagina/penis).

Orsak

En urinvägsinfektion uppkommer då bakterier från yttre delen av urinvägarna sprids till urinrör och urinblåsa och orsakar en infektion och inflammation i slemhinnan. Bakterier kan också spridas till urinvägarna via blodet, men det är mindre vanligt.

I många fall finns en underliggande orsak till att en hund får urinvägsinfektion. T ex kan urinsten eller urinkristaller bana vägen för att bakterier ska få fäste. Diabetiker har lättare att få urinvägsinfektion eftersom de kan ha socker i urinen som utgör näring för bakterierna. Dåligt fungerande njurar kan också leda till infektion i urinvägarna. Även andra faktorer bidra till att en hund lättare får urinvägsinfektion, såsom ofullständig tömning av urinblåsan (vilket kan ha anatomiska orsaker), rubbning av pH och den normala bakteriefloran i yttre urinvägarna, tumörer i urinvägarna m m.

Tikar drabbas i större utsträckning än hanhundar. Unga tikar kan ha problem med upprepade urinvägsinfektioner före det första löpet.

Symtom

Hundar med urinvägsinfektion kissar ofta. Det är smärtsamt att kissa och det kommer endast små skvättar urin, ibland med blod. Hunden kan vara nedsatt i sitt allmäntillstånd, ha feber, äta sämre och visa symtom på smärta från buken.

Diagnos och behandling

Vid en misstänkt urinvägsinfektion analyseras ett urinprov från hunden. Urinprovet ska helst vara taget på ett så rent sätt som möjligt. När hunden kissar kommer urinen innehålla bakterier från de nedre urinvägarna vilket kan ge falska resultat i urinprovet. Det är viktigt att rengöra könsorganen innan ett urinprov ska tas samt att man tar provet på morgonen och ett mittstråleprov (d v s inte den första urinen som kommer när hunden börjar kissa). På djursjukhuset kan ett urinprov tas via kateter eller stick via buken i urinblåsan (detta görs med hjälp av ultraljud), provet kontamineras då inte av bakterier från yttre urinvägar.

Urinprovet analyseras avseende täthet/koncentration, förekomst av socker, proteiner, bakterier, inflammatoriska celler, kristaller m m. Vid en misstänkt infektion görs även en bakterieodling där man kan få svar på vilken typ av bakterier som växer i urinblåsan samt vilken typ av antibiotika som ska användas.

För att utesluta att det föreligger någon annan sjukdom som gör att hunden lättare får urinvägsinfektion kan man göra ett ultraljud av urinblåsa och njurar. Med ultraljud kan man se förändringar i njurar samt i urinblåsans vägg (polyper, tumörer, inflammation). Vid en ultraljudsundersökning kan man också se att det inte föreligger någon missbildning i urinvägarnas anatomi.

Ibland kompletteras undersökningen med röntgen av bukhålan. Man kan då se förekomst av urinsten i njurar, urinledare och urinblåsa.

Hundar med sjukdomar såsom diabetes, njursvikt och Cushings sjukdom har lättare att utveckla en urinvägsinfektion och därför behöver sådana sjukdomar vara under kontroll för att undvika att urinvägsbesvären återkommer.

En urinvägsinfektion behandlas med smärtstillande och antiinflammatorisk medicin samt antibiotika. Tranbärsextrakt kan hjälpa till att surgöra urinen och förhindrar vissa typer av bakterier att fästa till urinblåsans vägg. Det är viktigt att dricka mycket vatten så att bakterier och inflammatoriska celler flushas ut ur blåsan.

OBS - Svårare fall av obehandlad urinvägsinfektion kan leda till att bakterierna vandrar vidare längs urinvägarna (urinledaren) och orsakar infektion i njurarna, vilket kan leda till allvarlig sjukdom.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.