Farligt för hunden att äta

Det finns flera olika livsmedel, växter och substanser som kan orsaka allvarlig förgiftning hos våra hundar. En hund kan även ta skada av att äta sådant som orsakar stopp i tarmen. Kontakta veterinär omgående om du misstänker att din hund ätit eller druckit något den inte borde.

Det händer ibland att djurägare blir oroliga för att deras hundar ska ha blivit förgiftade av något när de varit ute på promenad. Hundar är nyfikna djur, och de utforskar världen med sitt lukt- och smaksinne. I de flesta fall är det det lite gräs, bitar från en pinne eller en brödkant som slinker ner när ingen har uppsikt - som tur är så är det sällsynt att hundar förgiftas avsiktligt.

Däremot finns det några förgiftningsrisker som du bör känna till, både utomhus och hemma. Även föremål som inte är giftiga kan vara farliga att få i sig, eftersom de kan orsaka skador och stopp i tarmen.

Här har vi samlat några vanliga förgiftnings- eller förtäringsrisker för hundar. Vid misstanke om att hunden ätit eller kommit i kontakt med något olämpligt ska du kontakta veterinär så snart som möjligt.

Farliga livsmedel

I de flesta fall när hundar söker vård på grund av misstänkt eller konstaterad förgiftning, är det för att de har blivit serverade - eller lagt beslag på - vanliga livsmedel som är ofarliga för människor. 

Undvik att ge din hund följande matvaror, och förvara dem så att hunden inte själv kan komma åt dem. Om du misstänker att din hund har fått i sig någon av produkterna nedan ska du alltid kontakta veterinär.

Choklad

Många djurägare känner till att choklad är giftigt för hundar. Kakao och choklad innehåller teobromin, ett ämne som hundar är känsliga för eftersom de saknar förmågan att bryta ner det. Teobromin påminner om koffein och påverkar framför allt det centrala nervsystemet, med bland annat hjärtklappning och rastlöshet som följd. 

Eftersom hundar inte kan metabolisera teobromin riskerar nivåerna att bli så höga att de leder till hjärtrytmrubbningar, kramper, överhettning och dödsfall. Det krävs inte mycket choklad för att hunden ska bli förgiftad. Mörk choklad och ren kakao innehåller mest teobromin per gram, men i tillräckligt stora doser kan även mjölkchoklad vara farligt. 

Har hunden fått i sig choklad kan den snabbt visa tecken på förgiftning med bland annat följande symtom:

 • ökad törst
 • kräkning och diarré
 • uppsvullen mage
 • ökad kroppstemperatur
 • rastlöshet och hyperaktivitet
 • flåsighet och oro
 • vinglighet, darrighet
 • ökad hjärtfrekvens med rytmrubbningar
 • krampanfall

Om du misstänker att din hund fått i sig choklad eller bakverk med kakao, som också innehåller teobromin, bör du uppsöka djurklinik snarast. Nära inpå förtäringen (allra senast 2 - 3 timmar efter) är det möjligt att ge hunden kräkmedel och få hunden att kräkas upp chokladen. Om längre tid har gått kan aktivt kol ges för att minska upptaget av teobromin från tarmen. Det finns inget motgift vid chokladförgiftning men hundar som har utvecklat symtom kan skrivas in för olika sorters understödjande behandling på djursjukhus.

Här kan du läsa mer om chokladförgiftning hos hund.

Russin och vindruvor

Russin och vindruvor har visat sig vara mycket farligt för hundar att äta. Mekanismen är inte helt klarlagd, men det händer att hundar utvecklar svåra njurskador efter bara någon enstaka vindruva. I vissa fall blir njurskadorna så kraftiga att hunden avlider, medan de hos andra hundar leder till kronisk njursvikt. 

Det går inte att avgöra på förhand vilka hundar som ligger i riskzonen för att bli allvarligt sjuka, och därför ska all förtäring av russin eller vindruvor undvikas. Det spelar ingen roll vad det är för sorts druvor, dvs gröna eller röda, kärnfria eller med kärnor, ekologiska eller o-ekologiska - alla kan orsaka förgiftning. Om du misstänker att din hund fått i sig druvor eller russin, även om det är liten mängd, bör du uppsöka djurklinik omgående. 

Om kräkmedel ges nära inpå förtäringen (max 1 - 3 timmar efteråt) kan det gå att få hunden att kräkas upp vindruvorna och förebygga förgiftning. I ett senare skede går det att ge aktivt kol för att förhindra att gifter tas upp i tarmen, och ofta ges även dropp för att skydda njurarna. 

Om symtom på vindruvsförgiftning uppträder är det för att njurarna har blivit skadade och hunden har fått akut njursvikt. Det brukar ses inom 24 timmar efter förtäringen. Symtom på njurskada är:

 • ökad törst
 • ökat kissande
 • det kan också hända att urinproduktionen upphör, dvs att hunden slutar kissa
 • illamående och kräkning

Upptäcker du sådana symtom hos din hund ska du omedelbart kontakta veterinär. 

Här kan du läsa mer om akut njursvikt hos hund.

Kontakta alltid veterinär om du tror att hunden ätit druvor eller russin. Även om hunden tidigare fått i sig något russin eller ett par vindruvor utan några problem, betyder inte det att inte njurskada har uppstått. Symtom på njursvikt uppträder först när 80% av njurarnas kapacitet har gått förlorad. 

Lök och vitlök

Lök av olika slag - även gräslök - innehåller ett ämne som heter alicin, som är giftigt för hundar. Alicin finns i både rå och tillagad lök, och det betyder att även lök i färdiga maträtter eller i lökpulver är skadligt. 

Hunden behöver få i sig en viss mängd färsk lök för att förgiftningssymtom ska uppkomma. För en labrador kan det röra sig om en stor gul lök, och det är det kanske inte så många hundar som självmant stoppar i sig vid ett tillfälle. Däremot kan vitlök innehålla uppemot fem gånger så mycket alicin som lök. Ofta saknas uppgifter om det “dolda” alicininnehållet i exempelvis vitlökspulver och rostad lök, så det går inte säga hur stor mängd som måste konsumeras för att det ska vara farligt. 

Det finns också risk för förgiftning om hunden äter små mängder lök, vitlök eller gräslök regelbundet.

Du bör aldrig ge din hund kost som innehåller någon form av lök. 

Lökförgiftning ger ofta fördröjda symtom, som uppkommer någon dag efter förtäring, eller successivt vid längre tids konsumtion.

Alicinet orsakar skador på de röda blodkropparna, vilket leder till blodbrist (anemi). Det kan också ge påverkan på tarm och lever. Vanligen ses:

 • minskad aptit,
 • kräkningar
 • diarré
 • buksmärta
 • illamående
 • nedsatt allmäntillstånd
 • bleka slemhinnor
 • andfåddhet 

Läs mer om lökförgiftning hos hund här.

Xylitol

Det finns många produkter, som till exempel tandkräm, tuggummi, halstabletter och sockerfritt godis, som innehåller xylitol som sötningsmedel. Hos hundar orsakar xylitol en frisättning av insulin och detta sänker blodsockerhalten till farligt låga nivåer. Det krävs inte mycket xylitol för att det ska vara skadligt: så lite som tre tuggummin kan förgifta en hund på ca tio kilo.

Xylitol orsakar farlig blodsockersänkning hos hundar.

Symtom på xylitolförgiftning ses oftast efter ungefär en timme, men kan komma senare. Hunden får då:

 • skakningar
 • kräkningar
 • slöhet
 • i allvarliga fall kramper, medvetslöshet och dödsfall. 

Använd enbart hundtandkräm när du borstar tänderna på din hund, och se till att tuggummi och sockerfritt godis som innehåller xylitol är utom räckhåll för hunden. 

Om olyckan skulle vara framme, och du befarar att din hund har fått i sig xylitol, bör du ge den något kolhydratrikt att äta, som t ex vitt bröd, och kontakta veterinär. 

Aprikos, persika, plommon och körsbär

Aprikoser, persikor, plommon och körsbär kan bli farliga för hunden. Själva köttet i sig är inte farligt för hunden att äta men kärnan, stjälken och löven innehåller ett cyanidliknande gift. Kärnan utgör dessutom en risk för kvävning eller stopp i tarmen. 

Fruktköttet går bra att ge, både färskt och i torkad form (förutsatt att den är urkärnad). 

Har du de här fruktträden på tomten bör du avskärma dem eller på annat sätt se till att hunden inte får tillgång till fallfrukt.

Avokado

Precis som med en del andra livsmedel är delar av avokadon ätliga och andra delar giftiga för hundar. Det gröna och mjuka avokadoköttet är inte farligt för hundar att äta, men skalet, kärnan och eventuella blad innehåller persin, som är giftigt. 

Hundar är mindre känsliga för persin än andra djurslag, och symtomen är jämförelsevis milda i form av övergående kräkning och diarré. Däremot är själva kärnan en “mekanisk” risk för hunden, eftersom den lätt kan sätta stopp i tarmen eller i värsta fall hamna i vrångstrupen och orsaka kvävning. 

Mögelost

Ost är inte bland det nyttigaste en hund kan äta, framför allt på grund av det höga energiinnehållet. Känsliga hundar löper dessutom risk att få problem med bukspottskörteln av att äta ett så fetthaltigt livsmedel som ost. 

Men när det gäller förgiftningar är det framför allt en typ av ost du som hundägare ska se upp med, nämligen mögelost. Mögelsvampen som ger osten dess goda smak kan också producera ett gift, roquefortin c, som är giftigt för hundar. 

Roquefortin c är ett nervgift och vid höga doser kan det orsaka dödsfall. Andra symtom är:

 • darrningar
 • rörelsestörning
 • förhöjd kroppstemperatur,
 • diarré
 • kräkningar
 • kramper

Kontakta alltid veterinär så snart som möjligt om din hund har ätit mögelost.

Jäsdeg

Olika typer av deg med jäst i kan vara lockande för en hund att äta. Särskilt god är väl en bulldeg, som kan innehålla både socker och mjölk. Men bakdeg som jäser i magen bildar etanol och orsakar berusning hos hunden. 

Det är lyckligtvis inte så ofta som hundar blir så kraftigt berusade att det är fara för livet, men du bör se till att hunden inte kan komma åt degen när du bakar. Kontakta veterinär om din hund uppträder annorlunda efter att ha ätit deg. 

Nötter

Medan många nötter innehåller viktiga mineraler och spårämnen för både människor och hundar så finns det vissa nötter som du inte ska ge din hund. Macadamianötter och s k svart  valnöt får hundar inte äta. De innehåller ett gift som orsakar kräkning, bakdelssvaghet, darrningar och förhöjd kroppstemperatur. I lindriga fall går symtomen över inom någon dag, men allvarliga förgiftningar bör behandlas på djursjukhus. 

Se upp med macadamianötter och mögliga nötter.

Därutöver förekommer det ibland att nötter av alla de slag blivit mögelangripna. Mögelgiftet aflatoxin, som är vanligt i mögliga nötter, är farligt för hundar likväl som människor. Aflatoxin orsakar leverskada och är även cancerogent.

Salt

Vanligt bordssalt, natriumklorid, är i sig inte ett gift. Men om en hund får i sig för stora mängder salt rubbas saltbalansen i kroppen, och det kan få katastrofala följder. Hundar äter vanligtvis inte så mycket salt självmant, men förgiftningsrisk kan uppstå när de till exempel dricker havsvatten eller när någon har lagt salt på tungan i syfte att få dem att kräkas. Ett varningens finger bör också höjas för trolldeg, som innehåller mycket salt och kan utgöra en förgiftningsrisk för hundar.

Om hunden behöver hjälp att kräkas ska du aldrig ge den salt, utan istället kontakta veterinär. 

Symtom vid saltförgiftning är:

 • diarré
 • kräkningar
 • svaghet
 • okoordinerade rörelser
 • i svåra fall kramper och koma

Saltförgiftning kan vara dödligt om inte den drabbade hunden snabbt kommer under vård. Uppsök veterinär så snart som möjligt om du ser tecken på saltförgiftning hos din hund.

Solanin i potatis och tomatblast

Giftet solanin finns potatis och besläktade växter, som t ex tomater. Det är framför allt grön potatis och växtdelar från tomater som du ska se upp med. Där är mängden solanin som störst och kan orsaka förgiftningssymtom hos både hundar och människor. Symtomen vid solaninförgiftning är framför allt kräkningar och diarrér, men vid höga doser kan det även leda till dödsfall. 

Även potatis som inte är grön är olämplig för hundar - om den serveras rå. Rå potatis är mycket svårsmält och bryts inte ner av hundens magsafter i någon nämnvärd omfattning. Bitar av rå potatis kan då förflytta sig in i tunntarmen och orsaka stopp.

Kokt eller bakad potatis är dock en nyttig näringskälla för hundar, men kan vara lite väl kolhydratrikt för en hund med diabetes. Servera gärna potatisen väl mosad, så kan din hund lättare tillgodogöra sig näringen. Stekt eller friterad potatis bör undvikas, eftersom fettet gör den alldeles för energirik och dessutom svårsmält. 

Stopp i tarmen - majskolvar och andra faror

Under grillsäsongen är det många hundar som tvingas uppsöka veterinär efter att ha fått stopp i tarmen. Boven är i många fall en bit av en majskolv, eller snarare det som är kvar av majskolven efter att majskornen har ätits upp, alltså själva stammen. 

Majskornen är nyttiga och näringsrika för hundar precis som för människor, men majskolvens stam utgör en fara om hunden sväljer ner den. Även bitar av majskolv är farligt. Stammen har en diameter som många hundar lyckas svälja ner, men den är i regel för stor för att passera genom hundens tunntarm. Den skrovliga ytan bidrar ytterligare till att majskolven kilar in sig och fastnar. 

Hundar bör aldrig få gnaga av majskornen direkt från en majskolv, eftersom det är lätt hänt att de nappar åt sig och sväljer alltsammans. 

Andra risker för hundar under sommarens måltider är glasspinnar och grillspett. Hundar tuggar gärna i sig hela trägrillspett som smakar gott av matrester. Detsamma gäller för glasspinnar. Vassa trästickor kan då orsaka skada, inflammation och svullnad i mjukdelarna runt mun och svalg, eller längs mag-tarmkanalen.

På samma sätt kan tillagade ben från t ex kyckling eller fläskkotletter vara vassa och orsaka skador eller fastna på sin väg genom tarmen. 

Om din hund fått i sig delar av grillspett, kycklingben eller andra vassa föremål bör du kontakta veterinär omgående. Se gärna till att ha ett par burkar sparris hemma, som du kan mata hunden med. Sparrisens trådar kan då i bästa fall linda sig runt det vassa och minska risken för att det ska fastna någonstans.  

Giftiga ämnen i naturen

Det händer ibland att hundar insjuknar när de är utomhus, eller nyss har kommit hem från promenad. Här har vi sammanställt olika förgiftningsrisker som kan finnas i naturen eller trädgården. Kontakta alltid veterinär om din hund insjuknar plötsligt eller om du misstänker att den har ätit eller druckit något utomhus som den inte borde. 

Blågröna alger (cyanobakterier)

Blågröna alger, eller cyanobakterier som de också heter, förekommer i både söt- och saltvatten och blommar under de varmaste sommarmånaderna. Cyanobakterier kan innehålla så kallade algtoxiner, som är mycket giftigt för hundar. Vid synlig algblomning bör hunden därför inte bada eller vistas nära vatten. Om hunden får i sig algtoxiner brukar symtom på förgiftning uppträda mycket snabbt, inom minuter till några timmar, men det kan också dröja till dagen därpå.

Symtom på algförgiftning är bland annat illamående, kräkning, diarré, vinglighet, oro, rörelsestörning och i mycket svåra fall kramper och dödsfall. Om din hund har varit i kontakt med vatten som innehåller blågröna alger bör du kontakta veterinär omgående. Vid förgiftningssymtom bör du uppsöka djursjukhus akut. 

Läs mer om algförgiftning hos hund.

Det förekommer att hundar som druckit mycket havsvatten drabbas av saltförgiftning, som du kan läsa mer om här ovan. Ibland kan detta förväxlas med algförgiftning, och båda tillstånden riskerar att bli mycket allvarliga. Oavsett om du sett alger i vattnet eller ej ska du alltid kontakta djursjukhus om din hund blivit akut dålig efter vistelse vid hav, sjöar eller vattendrag. 

Ekollon och kastanjer

Ekollon och och hästkastanjer är ofta intressanta leksaker för framför allt unga hundar och valpar. Men det finns två viktiga anledningar till att du bör hålla hunden borta från ekollon och kastanjer när ni är ute på promenad. 

Ekollon och kastanjer kan dels sväljas ner hela och då riskera att orsaka stopp i tarmen. De innehåller dessutom gifter, så kallade glykosider, som är giftiga för både djur och människor. Glykosider finns även i bladen och andra växtdelar av kastanjeträd. Ekollon innehåller tannin, en sorts glykosid som både ger skador i tarmen och på njurarna.

Symtom vid förgiftning av ekollon eller hästkastanj uppträder oftast efter något dygn. Vid tarmhinder kan ibland symtomen fördröjas ännu mer. 

Kastanjeförgiftning ger oftast symtom från matsmältningsorganen, i form av ökad salivering, kräkningar och diarréer. Vid förtäring av en större mängd kan de bli trötta, svaga och darriga, och i värsta fall krampa. 

Ekollonförgiftning kan bland annat orsaka illamående, kräkning och förstoppning som efter ett tag övergår i tjärliknande diarré. Svår förgiftning ger upphov till njursvikt, som du kan läsa mer om här.

Håll alltid din hund under uppsikt vid skogspromenader, oavsett årstid. Du bör också undvika att ha ekollon och kastanjer i t ex juldekorationer hemma.

Läs mer om ekollon- och kastanjförgiftning här.

Lökväxter

Tulpaner, hyacinter, påskliljor - ja, alla lökväxter ska betraktas som farliga för hundar äta. Mest gifter finns det i själva löken. Det är framför allt valpar och mycket matglada hundar som kan tycka om att utforska rabatterna, och löper risk att få i sig av växterna. I de flesta fall irriterar giftet mag-tarmkanalen, och ger upphov till ökat dreglande, illamående och lös avföring.  

Övriga trädgårdsväxter

Växter som murgröna, rhododendron, gladiolus och gullranka ger i de flesta fall irritation och symtom i mag-tarmkanalen, med minskad aptit, ökad salivering och ibland kräkningar och diarré. Idegran och gullregn kan orsaka ännu allvarliga förgiftningsfall. 

Spikklubba och änglatrumpet är giftiga för både hundar och människor, då de innehåller atropin. Störst mängd av giftet finns i frön och blommor. Atropin ger en kraftig påverkan på det centrala nervsystemet, som t ex förhöjd kroppstemperatur, muskelsvaghet, kramper och koma. Förgiftning med atropin kan vara mycket allvarlig och leda till döden.

Fingerborgsblomma växer både vilt och i trädgårdar. Denna växt innehåller digitalis, som kan ge allvarlig hjärtpåverkan och leda till dödsfall. Det är framför allt fingerborgsblommans stam, blad, frön och blommor som är giftiga - dvs de delar som växer ovan jord. 

Om du planerar att förse din trädgård med nya växter, eller om du vill skaffa hund och undrar om de växter som redan finns där är giftiga, kan du gärna läsa mer på SVA:s hemsida.

Svamp

Giftsvamp - som exempelvis flugsvamp - är en relativt vanlig förgiftningsorsak hos hundar under svampsäsongen. Beroende på vilken svamp hunden har ätit kan symtomen variera med allt från mag- och tarmsymtom till leversvikt, neurologiska störningar och i värsta fall döds

Generellt kan sägas att svampar som kan ge förgiftning hos människor också kan förgifta hundar. Det är därför viktigt att hålla koll på hunden om ni är ute för att plocka svamp under högsäsong, och se till att hunden inte äter svamp som är giftig eller som du själv inte känner till.

Har hunden ätit av en svamp som du är osäker på bör du alltid kontakta veterinär för säkerhetens skull.

Vilda växter

Vilda växter i den svenska faunan kan ibland vara olämpliga för en hund att äta eller komma i kontakt med. I mångt  och mycket är det samma växter som är giftiga för människor, såsom björnloka eller jättebjörnloka, liljekonvalj och bolmört. Rönnbär är ätliga för människor, men hundar kan drabbas av ökad salivering och mag-tarmsymtom. 

För mer information om vilda giftiga växter, samt bilder, rekommenderas ett besök på SVA:s hemsida.

Giftiga substanser och kemikalier

Många förgiftningsorsaker hittar vi i medicinskåpet, garaget eller i städskåpet. Du får aldrig ge din hund läkemedel som inte ordinerats av veterinär. Läkemedel för människor kan ha helt annan effekt på hundar, och det är även viktigt att ha en riktig diagnos innan någon läkemedelsbehandling ges. Några andra förgiftningsrisker i hemmet eller garaget är råttgift, samt glykol.

Glykol

Etylenglykol finns i bilars kylarvätska. Det är väldigt giftigt men har tyvärr en söt smak som hundar kan uppskatta.

När du byter kylarvätska är det mycket viktigt att torka upp spill, eftersom det räcker med en liten mängd för att orsaka svår förgiftning. Se även till att förvara kylarvätska svåråtkomligt för hundar.

Förgiftning med etylenglykol ger svåra njurskador, som kan orsaka akut njursvikt och i värsta fall vara dödligt. Symtomen vid glykolförgiftning är bland annat:

 • ökad törst
 • ökad urinering
 • vinglighet
 • illamående och kräkning

Behandlingen vid förgiftning med kylarglykol är att ge alkohol intravenöst. Detta ska dock inte göras i hemmet, utan hunden måste vara inskriven på djursjukhus. Om din hund har slickat i sig den allra minsta mängd etylenglykol ska du kontakta veterinär snarast. 

Läs mer om glykolförgiftning här.

Petroleumprodukter

Petroleumprodukter, som är vanliga vid bilvård och meckande, kan orsaka förgiftning hos hundar. Exempel på produkter som kan vara farliga är motorolja, smörjmedel, lösningsmedel och bilvaxer, men även fotogen, diesel och bensin kan ge förgiftning. 

Petroleumprodukter kan orsaka skada genom inandning, och ger då kemisk lunginflammation och andningsbesvär. Om hunden slickar i sig medlet, eller får det på huden finns risk för förgiftningsskador på inre organ. 

Om din hund får på sig spill från någon petroleumprodukt bör du tvätta bort det innan hunden slickar det i sig. Använd till exempel matolja eller diskmedel för att lösa upp ämnet. Lösningsmedel och andra kemikalier ska undvikas. Kontakta även veterinär omgående, för vidare rådgivning. 

Läkemedel och droger

Läkemedel som inte är avsedda för hundar kan ge svåra biverkningar och ibland förgiftning. Beroende på vad hunden fått i sig för preparat kan symtomen variera, och ge exempelvis magsår eller leversvikt. 

Värktabletter är ett sådant läkemedel som ägare i all välmening ger till sina hundar på eget initiativ. Detta kan dock leda till förgiftning, och mediciner som är tillverkade för människor ska aldrig ges till hundar utan att veterinär har ordinerat det. 

Om din hund har nappat åt sig av din egen medicin bör du kontakta veterinär omgående. Om hunden är symtomfri kan du kan gärna använda dig av vår digitala rådgivning, AniCura Online. Det är dock aldrig fel att uppsöka närmaste djurklinik akut, så att hunden kan få kräkmedel eller aktivt kol innan läkemedlet hunnit tas upp i kroppen. 

Hundar ska inte heller ges narkotika, då det kan ge allvarlig förgiftning. Det finns rapporter om att hundar som äter avföring från människor fått i sig aktiva substanser den vägen.

Råttgift och musgift

När skadedjurstekniker har placerat ut råttgift någonstans brukar det även finnas varningsskyltar uppsatta. Du bör då vara extra noga med att ha hunden i koppel så den inte får i sig giftet. Det gäller både själva giftet och eventuella döda gnagare som fått gift i sig.

Råttgift innehåller ämnet warfarin, som förhindrar blodets förmåga att koagulera. Några dagar efter förtäringen kan hunden få inre blödningar, likväl som synliga spontana blödningar t ex nos eller tandkött. Det är vanligt att en hund med råttgiftsförgiftning får blodig avföring eller kaffesumpsliknande kräkning. 

Musgift innehåller ofta ämnet alfakloralos, som är ett nervgift. Vid förgiftning med alfakloralos uppkommer påverkan på hjärtat och på djurets medvetandegrad. 

Skulle hunden få i sig råttgift eller musgift behöver du omedelbart kontakta veterinär.

Läs mer om förgiftning med råttgift och musgift här.

Om hunden blivit förgiftad

Misstänker du att din hund blivit förgiftad av ett livsmedel eller ett ämne ska du alltid kontakta veterinär. Vänta inte för att se om eventuella symtom uppträder, eftersom det då redan har hunnit orsaka skada i kroppen. Försök aldrig att behandla hunden själv hemma. Ring alltid veterinär för att få råd så fort du misstänker att din hund riskerar förgiftning. 

Beroende på vilket ämne hunden fått i sig ser även behandlingarna olika ut. Veterinären kan utefter bedömning framkalla medicinska kräkningar eller ordinera läkemedel för att få hunden att må bättre. Vill du läsa mer om diagnostisering och behandling av förgiftning hos hund är du välkommen att läsa mer här. 

Skribent: Boel Sandros, Leg veterinär 2022

Kontakta en veterinär

Hjälpte den här artikeln dig?

Vänligen välj vad som passar din situation eller typ på egen hand. Vi uppskattar din feedback väldigt mycket.

Tack!

Vi uppskattar det verkligen

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.