Hund som druckit glykol

Etylenglykol finns i bland annat kylarvätska, låsoljor och bromsvätska. Vid förtäring bryts etylenglykolet ner i kroppen och dess nedbrytningsprodukter är mycket giftiga. Numera är det allt vanligare att istället använda propylenglykol i kylarvätska, som är mindre giftigt.

Etylenglykol har en söt smak som många hundar gillar. Ett vanligt scenario är att hunden kommit i kontakt med utspilld kylarvätska i samband med påfyllning i bilens kylsystem eller att man förvarat kylarvätska på ett ställe där hunden kommit åt att smaka på den. En hund riskerar att dö av så lite som 4-7 ml etylenglykol/kilo kroppsvikt.

I kroppen bryts etylenglykolen ner till olika beståndsdelar som är skadliga för njurarna, men även för hjärtat och nervsystemet. Nedbrytningen hanteras av enzymet alkoholdehydrogenas.

Symtom

Förgiftningssymtomen beror på hur stor mängd hunden fått i sig. Vanligtvis har förgiftningen tre faser:

Mellan 30 minuter och 12 timmar efter förtäring ses kräkning, illamående, trötthet, vinglighet, flämtande, ökad törst och urinering, samt kramper.

I den andra fasen, mellan 12 och 24 timmar efter intaget kan hunden verka må bättre, men därefter ses en försämring, med tung andhämtning, hosta, hård hjärtstöt och kramper som ibland är så allvarliga att hunden går in i koma.

Den tredje fasen inträder efter mellan 24 och 72 timmar. Då har hunden nedsatt allmäntillstånd, kräkningar och aptitlöshet.

Diagnos

Diagnosen kan vara svår att ställa i tidigt skede om inte djurägaren vet med sig att hunden kan ha fått i sig etylenglykol. Kylarvätska är fett, och ibland kan rester av vätskan ses på hundens trampdynor. Kalciumoxalatkristaller i urinen är ett typiskt fynd vid etylenglykolförgiftning. Kristallerna kan påvisas i urinprov ca 6 timmar efter förgiftningstillfället.

Blodproverna kan se normala ut de första timmarna efter förgiftningen, men allteftersom ses tilltagande avvikelser i njurvärden och kaliumnivåer.

Behandling

I det tidiga skedet, max 1-3 timmar efter intaget av etylenglykol, kan hunden ges kräkmedel i injektionsform. Eftersom den dödliga dosen är så låg ges dock fortsatt behandling även efter att hunden kräkts upp medlet.

Hunden får dels understödjande behandling och dels en behandling som är avsedd att blockera det enzym som bryter ner etylenglykolen i olika giftiga substanser. Enzymet blockeras genom tillförsel av alkohol eller s k 4-metylpyrazole, som ges via intravenöst dropp.

Prognos

Prognosen beror på hur svår förgiftningen är och hur snabbt rätt behandling sätts in. Hundar som överlever den akuta krisen har ca 3-4 veckors konvalescens. En del hundar får kroniska skador på njurarna.

Förebyggande

Undvik att ha kylarvätska innehållande etylenglykol hemma och välj om möjligt propylenglykol istället. Om etylenglykol spills ut bör den omgående torkas upp så att hunden inte får möjlighet att slicka i sig av den. Mängden kylarvätska som orsakar dödlig skada är mycket liten!

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.