Lökförgiftning hos hund

Lök och vitlök innehåller ämnen som är giftiga (toxiska) för hundar. Så lite som 15-30 gr lök per kg kroppsvikt kan vara farligt och det spelar ingen roll om löken äts rå eller tillagad. Vitlök kan vara upp till fem gånger så toxiskt, dvs förgiftningsdosen ännu lägre.

Vid lökförgiftning skadas de röda blodkropparnas cellvägg, vilket leder till nedbrytning av blodkropparna, s k hemolytisk anemi. Det kan även orsaka magtarmstörning. Om hunden regelbundet äter mindre mängder lök eller vitlök kan också detta ge upphov till förgiftning.

Symtom

Symtom på lökförgiftning är något fördröjda och uppträder vanligtvis ett par dagar efter intaget. Då ses illamående, kräkning, diarré, salivering, svaghet/nedsatt kondition, nedsatt allmäntillstånd, buksmärtor, ökad puls och andningsrytm samt bleka slemhinnor. Även kramper och dödsfall förekommer. Om hunden ofta äter mindre mängder lök kan symtom på blodbrist (anemi) uppkomma mer gradvis över en längre tid, i form av bleka slemhinnor, nedsatt kondition samt ökad puls och andningsrytm.

Diagnos

Sjukdomshistorien, med uppgift om att hunden ätit lök, ger veterinären viktiga ledtrådar. När en hund kommer till veterinären med symtomen ovan görs vanligtvis både klinisk undersökning och analys av blodprover. Vid analys av blodbilden ses att hunden har anemi och typiska förändringar hos de röda blodkropparna kan observeras i mikroskop. Efterhand ses också avvikelser i hundens levervärden.

Behandling

De närmaste ca 1-3 timmarna efter förtäring försöker man framkalla kräkning hos hunden genom att injicera ett särskilt kräkmedel. OBS – försök inte framkalla kräkning själv med hjälp av salt, då detta kan leda till livshotande saltförgiftning. Hunden kan även ges aktivt kol för att förhindra att de giftiga ämnena tas upp i kroppen.

När hunden utvecklat symtom är behandlingen symtomatisk, och består av intravenöst dropp, syrgastillförsel och i allvarliga fall, blodtransfusion.

Prognos

Om rätt behandling sätts in i tidig är prognosen för fullständigt tillfrisknande god. Obehandlad lökförgiftning kan dock i värsta fall vara dödlig.

Förebyggande

Undvik att ge hunden mat som innehåller rå eller tillagad lök eller vitlök. Även som ingrediens i andra rätter, som exempelvis köttfärssås eller pytt i panna, kan mängden vara tillräckligt stor för att vara farlig, likaså ska mat som kryddats med lökpulver eller vitlökspulver undvikas.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.