Orsak

Det finns många ämnen som är toxiska (giftiga) för hundens njurar och kan orsaka akut njursvikt. Om man misstänker att hunden kommit i kontakt med någon giftig substans bör man snarast kontakta veterinär.

Exempel på giftiga ämnen är kylarvätska (etylenglykol), russin och vindruvor, samt olika läkemedel. En akut njurskada kan även uppkomma vid infektioner i njurarna, tumörer i njurarna samt vid inflammationstillstånd.

Symtom

Symtom på akut njurskada kan komma plötsligt. Hunden blir svag och trött, äter sämre och får akut ont i buken. Kräkning och diarré är vanligt förekommande och vid allvarliga fall kan hunden få neurologiska symtom. I början av njurskadan kan hunden dricka mer och kissa mer än normalt för att i ett senare skede inte producera någon urin alls.

Diagnos och behandling

Hos veterinären tar man blodprov för att konstatera njurskada och för att mäta hur svår skadan är. Man mäter då hur väl njurarna filtrerar ut urinämnen med mera ur blodet, eftersom halten av dessa stiger i blodet vid en njurskada. Urinprover tas för att kontrollera om det föreligger någon infektion samt om man finner kristaller eller andra avvikelser. Ett ultraljud av njurarna kan ge mycket information, exempelvis kan vissa förgiftningar ge kraftiga förändringar i njurarna som kan detekteras med ultraljud.

Intravenös vätskebehandling (dropp) är en central del i behandlingen av en akut njurskada. Urinproduktionen och njurvärden mäts kontinuerligt för att se att njurarna återfår sin kapacitet att filtrera blodet.

Det är viktigt att en hund med akut njursvikt snabbt kommer under vård för att prognosen ska blir så bra som möjligt. Efter en akut njurskada finns det risk att hund utvecklar en kronisk njurskada.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.