Veterinärmedicin

AniCuras målsättning är att hålla högsta möjliga veterinärmedicinska kvalitet. Därför satsar vi på löpande kompentensutveckling för all vår djurhälsopersonal, såväl som på forskning som på avancerad teknisk utrustning för diagnostik och behandling.

Kompetens och patientsäkerhet

Inom AniCura arbetar cirka 4 000 veterinärer. Flera av dem räknas till Europas främsta specialister inom sina ämnesområden. Med sin erfarenhet och expertis har de hjälpt och behandlat miljontals hundar, katter och andra sällskapsdjur.

Lika viktigt som att ditt djur får tillgång till den högsta kompetensen och den senaste tekniken, är att både du och ditt djur får ett professionellt och vänligt bemötande. Vi tycker att det är viktigt att du som djurägare får saklig information framförd på ett varmt och tryggt sätt.

Vi är med och driver den veterinärmedicinska utvecklingen

Vi har etablerade samarbeten med framstående specialister och ansedda veterinärmedicinska institutioner i många länder, och vi bedriver forskningsprojekt både inom AniCura och i samverkan med olika universitet.  Därigenom kan vi ständigt öka vår kompetens och sprida kunskap om det senaste inom veterinärmedicinsk utveckling.

AniCuras arbete med veterinärmedicinsk utveckling vilar på tre hörnstenar: AniCuras Vetenskapliga Råd ansvarar för att vården som bedrivs är baserad på den bästa tillgängliga vetenskapliga kunskapen. Rådet arbetar även med kvalitetssäkring och forskningsstrategi. I våra olika ämnesgrupper, som är öppna för all djursjukvårdspersonal inom de olika disciplinerna, sker det löpande kunskapsutbytet mellan och inom länder.

Med vårt eget kvalitetsutvecklingsprogram, QualiCura, förbättrar vi ständigt vårdkvaliteten på våra kliniker. Genom QualiCura erbjuder vi struktur och stöd till våra kliniker och ser till att både goda idéer och viktiga lärdomar sprids i hela företaget.

Vi är en framstående utbildnings- och remissinstans

Vi tror på kraften av samarbete. Många av branschens duktiga veterinärer och djursjukskötare kommer till oss för utbildning och kunskapsdelning. Vi står i nära kontakt med veterinärer som hänvisar patienter i behov av specialist- eller intensivvård till oss. Genom att lära av varandra och arbeta tillsammans utvecklar vi branschen och blir ännu bättre!

Vårdhygien och antibiotika

I takt med att infektioner med antibiotikaresistenta bakterier blir vanligare hos både människor och djur ställs allt högre krav på smittskydd, vårdhygien och klok antibiotikaanvändning, något vi inom AniCura tar på största allvar.

Antibiotikaresistens är ett växande och globalt problem hos både människor och djur. Inom AniCura arbetar vi aktivt med att begränsa spridningen av antibiotikaresistenta bakterier och minska behovet av antibiotikabehandling. Detta sker genom utformande av interna hygienplaner, standardiserade hygienrutiner och utbildning av samtliga anställda inom området vårdhygien, liksom återkommande kvalitetskontroller. God vårdhygien minskar risken för vårdrelaterade infektioner och behovet av antibiotikabehandling.

Hitta din närmaste klinik

Vår vision

AniCuras vision är att ”tillsammans skapa framtidens djursjukvård”.
Läs mer om vår vision

Lediga tjänster

Vill du arbeta tillsammans med oss på AniCura? Här hittar du våra lediga tjänster.
Gå vidare till lediga tjänster

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.