Varför ska du vaccinera din hund?

Att vaccinera våra husdjur är lika viktigt som att själv bli vaccinerad. Genom vaccinationer kan vi förhindra smittspridning av allvarliga sjukdomar hos våra hundar.

Varför är vaccination nödvändigt?

Att vaccinera hunden är ett viktigt ansvar för dig som hundägare. Det finns många sjukdomar som sprids från hund till hund, varav en del kan vara direkt livshotande. Genom att vaccinera hunden regelbundet livet igenom skyddar du inte bara din egen hund mot allvarlig sjukdom, du bidrar också till att skydda andra hundar från smitta. Ju fler hundar som är vaccinerade inom en population, desto svårare får viruset att överleva och sprida sig. En hög andel vaccinerade hundar leder alltså till en minskad risk för utbrott av sjukdom. Det är detta som brukar benämnas flockimmunitet.

Många vaccinationer ger ett fullständigt skydd mot sjukdom, dvs. en vaccinerad hund som stöter på det aktuella smittämnet kommer inte att bli sjuk. En fåtal vaccinationer, däribland vaccin mot kennelhosta, ger inte ett fullständigt skydd, men vaccinerade hundar löper mindre risk att bli allvarligt sjuka. 

Det är lätt att tänka att en hund som inte träffar andra hundar inte behöver vaccineras. Då är det viktigt att känna till att vissa virus kan spridas indirekt. Hunden behöver alltså inte träffa andra hundar för att bli smittad, utan den kan smittas via miljön eller genom att den kommer i kontakt med föremål eller kläder där smittämnet finns. Det är således ingen garanti att en hund som aldrig umgås med andra hundar inte insjuknar i en virussjukdom.

Genom att vaccinera hunden regelbundet livet igenom skyddar du inte bara din egen hund mot allvarlig sjukdom, du bidrar också till att skydda andra hundar från smitta.

När ska hunden vaccineras?

En hund har i regel fått sin första vaccination vid 7-8 veckors ålder. Detta brukar ombesörjas av uppfödaren och du som köpare får med ett intyg över vaccinationen. Nästa vaccination bör ske då valpen är omkring 13 veckor gammal. Det kan vara en god idé att boka in en tid hos veterinär redan när du får hem din valp, så att den uppföljande vaccinationen inte glöms bort. 

Efter dessa valpvaccinationer bör hunden vaccineras på nytt någon gång mellan 6 och 12 månaders ålder. I Sverige brukar vi traditionellt sett vaccinera hundarna omkring ettårsdagen, men det går alltså att ge denna uppföljande vaccination betydligt tidigare. Om du planerar att ta med din hund på kurs eller tävling är det viktigt att kontrollera vilka vaccinationsbestämmelser som gäller för deltagande. Detsamma gäller om du planerar att ha din hund på hunddagis eller hundpensionat.

Även den vuxna hunden behöver vaccineras regelbundet, lite beroende på livssituation. Alla hundar bör vaccineras minst vart tredje år för att ha ett fullgott skydd mot parvo, valpsjuka och smittsam leverinflammation. Detta gäller alltså även om din hund inte träffar andra hundar eller vistas i hundtäta miljöer. Om din hund kommer i nära kontakt med andra hundar rekommenderas även vaccination mot kennelhosta och denna vaccination behöver fyllas på årligen för bästa möjliga skydd.

Om du har tagit över en vuxen hund och saknar information om tidigare vaccinationer är rekommendationen att låta vaccinera hunden så snart som möjligt.

Är du osäker på om du behöver uppdatera vaccinationen hos din vuxna hund kan du alltid rådfråga din veterinär.

Vad vaccineras hundar mot?

Det finns flera olika sjukdomar som din hund kan vaccineras mot. Några av vaccinen räknas som så kallade basvaccin, vilket betyder att de rekommenderas för alla hundar. Utöver detta finns det tilläggsvaccin som ges till hundar i särskilda riskgrupper, däribland hundar som ska resa utanför landets gränser.

Basvaccin

I Sverige räknas vaccin mot följande sjukdomar som basvaccin:

Valpsjuka

Valpsjuka är ovanligt i Sverige tack vare ett utbrett vaccinationsskydd. Viruset som orsakar valpsjuka är besläktat med det virus som orsakar mässling hos människor. Sjukdomen kan yttra sig på flera olika sätt, men vanligen får hunden hög feber, hosta, ögoninfektion och senare i förloppet lunginflammation. Valpsjuka drabbar inte bara unga hundar, namnet till trots. Vaccination mot valpsjuka bör, efter vaccinationerna under hundens första år, ske minst vart tredje år livet ut för fullgott skydd.

Parvovirus

Parvo är en mycket allvarlig sjukdom som kan vara direkt livshotande, i synnerhet hos valpar. Viruset som orsakar parvo är mycket motståndskraftigt och kan överleva i månader till år i miljön. Därför bör även hundar som inte träffar andra hundar vaccineras mot parvo.

Ovaccinerade hundar som infekteras med parvovirus insjuknar ofta med kräkningar och diarré, vilka kan vara blodiga. Många gånger får de även feber och kraftigt nedsatt allmäntillstånd. Plötsliga dödsfall förekommer. Vaccination mot parvo bör, efter vaccinationerna under hundens första år, ske minst vart tredje år livet ut för fullgott skydd.

Hepatit (HCC, smittsam leverinflammation)

Infektionen är ovanlig i Sverige tack vare ett utbrett vaccinationsskydd. Sjukdomen orsakas av ett adenovirus som dels smittar direkt från hund till hund och dels via miljön. Sjukdomsbilden varierar men vanliga symtom är kräkning, diarré och luftvägssymtom. Hos en del hundar är sjukdomsförloppet mycket hastigt och hunden kan avlida utan föregående symtom. Detta är vanligast hos unga, ofullständigt vaccinerade hundar. Vaccination mot HCC bör, efter vaccinationerna under hundens första år, ske minst vart tredje år livet ut för fullgott skydd.

Tilläggsvaccin

Nedan följer några exempel på tilläggsvacciner:

Kennelhosta

Kennelhosta är ett samlingsnamn för kikhosteliknande symtom hos hundar. Vaccination mot kennelhosta rekommenderas om din hund träffar många andra hundar eller om den vistas i hundtäta miljöer. Exempel på detta är hunddagis, kurser och tävlingar. Kennelhosta kan orsakas av flera olika smittämnen, varav det är möjligt att vaccinera hunden mot ett par av dem. Detta vaccin ger oftast inte ett hundraprocentigt skydd mot sjukdom men vaccinerade hundar löper en lägre risk att utveckla svår sjukdom om de infekteras. Vill du veta mer om vaccination mot kennelhosta, kontakta din veterinär.

Rabies

Rabies är en mycket allvarlig virussjukdom som förekommer i stora delar av världen och som orsakar tiotusentals dödsfall bland människor varje år. Rabies förekommer inte i Sverige, varför hundar som enbart vistas i Sverige inte behöver vaccineras mot sjukdomen. För hundar som ska resa utanför landets gränser är det dock krav på att de ska vara vaccinerade. Vaccinationen måste ges en tid innan resan och reglerna kan skilja sig åt länder emellan, så det är viktigt att du tar reda på exakt vad som gäller i det land till vilket du planerar att resa. Mer information om rabiesvaccination och in- respektive utförsel av hund till eller från Sverige hittar du hos Jordbruksverket.

Herpes

Herpes är en relativt vanligt förekommande virussjukdom hos hundar. Sjukdomen är ofarlig för vuxna hundar och valpar över 3-4 veckors ålder. För nyfödda valpar kan infektionen dock vara dödlig. Det är möjligt att vaccinera avelstikar och därigenom skydda avkomman vilken får antikroppar via sin mamma. Denna vaccination ska ske enligt ett särskilt schema, kontakta din veterinär för mer information.

Rådfråga din veterinär

Är du osäker på vilka vaccinationer din hund behöver, rådfråga alltid din veterinär. Du kan få råd kring vilka sjukdomar du bör vaccinera hunden mot beroende på er livsstil - om ni tävlar, reser mycket eller om du har hunden på hunddagis.

Skulle smittoläget i Sverige förändras så kan vaccinationsrekommendationer också förändras. Det är därför viktigt att hålla sig uppdaterad.

Hund i stan

Bor du i stadsmiljö är det extra viktigt att vaccinera din hund. Eftersom en del smittor sprids via kroppsvätskor, till exempel urin, ökar risken för smittspridning i stadsmiljö där många hundar rastas. En del virus kan överleva i miljön under mycket lång tid, från månader till år. I stadsmiljöer är det också större risk för att din hund kommer i direktkontakt med andra hundar och därigenom utsätts för smitta.

När ska du inte vaccinera hunden?

Att vaccinera hunden är viktigt, dock finns det vissa situationer där du bör vara försiktig. Hunden ska vara frisk vid vaccinationstillfället. Om hunden på något sätt är sjuk så ska du avvakta med att vaccinera hunden tills den återhämtat sig helt. En vaccination aktiverar kroppens immunförsvar och därför är det viktigt att immunförsvaret inte redan är upptaget med att bekämpa en infektion. Hos hundar som behandlas med läkemedel bör man avvakta tills behandlingen är avslutad innan hunden vaccineras. Om hunden står under kontinuerlig behandling för en kronisk sjukdom är det klokt att rådgöra med veterinär om hundens vaccinationer.

En hund som genomgått en operation av något slag ska tillåtas att läka och återhämta sig helt innan den vaccineras.

Man bör undvika att vaccinera dräktiga tikar (undantaget är herpesvaccin). Tikar som är avsedda för avel ska vaccineras i god tid inför parning. Om detta av någon anledning har missats är det viktigt att du upplyser veterinären om att tiken är dräktig innan du låter vaccinera den.

Det är viktigt att du som ägare lämnar all nödvändig information inför en vaccination. Då kan en bedömning gällande hundens hälsa göras och grundat på detta kan beslut om vaccination fattas. Berätta därför inför och under besöket om hundens allmäntillstånd, om du har märkt någon förändring eller om hunden nyligen varit sjuk.

Biverkningar vid vaccination

Alla läkemedel medför en viss risk för biverkningar, så även vacciner. I de allra flesta fall får hunden inga eller mycket milda biverkningar. Det vanligaste är en lindrig svullnad i vaccinationsområdet. Denna försvinner av sig självt inom någon eller ett par veckor. Hos ett fåtal hundar ses mer allmänna symtom som feber och lindrigt påverkat allmäntillstånd. Dessa symtom brukar klinga av och försvinna helt inom loppet av ett par dagar. I mycket sällsynta fall kan hunden utveckla mer allvarliga symtom som kräkning, diarré, svullnad i huvudregionen, andningspåverkan och kollaps. Detta är oftast tecken på en allergisk reaktion på vaccinet och dessa hundar behöver akut behandling hos veterinär.

Du som ägare behöver vara observant på eventuella symtom hos hunden och kontakta veterinär om hunden på något sätt mår dåligt efter en vaccination.

Kontakta en veterinär

Hjälpte den här artikeln dig?

Vänligen välj vad som passar din situation eller typ på egen hand. Vi uppskattar din feedback väldigt mycket.

Tack!

Vi uppskattar det verkligen

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.